Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът цели провеждане на културно-образователно събитие, посветено на Виетнам, Тайланд и Индонезия, под надслов „ВИЕТАЙИНДО“ (VIETHAINDO), организирано от студентите в специалност „Южна, Източна и Югоизточна Азия“. От 2013 г. специалността дава възможност на своите студенти да получат широк набор от познания върху азиатския регион - езиците (китайски, японски, корейски, виетнамски, хинди, индонезийски и тибетски), културите, политиката и икономиката на изучаваните страни. Нейната програма даде начало на изучаването на страните от Югоизточна Азия в Центъра за източни езици и култури като равностоен на останалите азиатски региони обект на изследване и познание.

От тогава до сега са проведени няколко събития по инициатива на студенти и преподаватели като „Неочакваният Виетнам“ (07.04.2015) и „Wonderful Indonesia” (28.05.2015), първият студентски семинар на специалността „Югоизточноазиатският ПИК (Перспективи, Икономика, Култура)“ (27.05.2016), „Дни на АСЕАН в СУ“ (17-19.05.2017), посветени на петдесет годишнината от основаването на Асоциацията, публични лекции, научни конференции и други. Всички те показаха, че интересът към региона е голям и нараства с всяка изминала година.

В рамките на дните на АСЕАН в СУ, в ЦИЕК се проведе на 19 май 2017 г. първата среща на културите „Пъстрият свят на Югоизточна Азия“ , която се оказа особено успешна. Бяхме заели пет зали в ЦИЕК, както и централното фоайе, което се превърна в сцена за танци и демонстрация на бойни изкуства. Събитието се проведе от 12 ч. до 18 ч. и през цялото време пристигаха нови посетители, които останаха до края на програмата, като се има предвид, че събитието се проведе в делничен ден. Събитието получи висока оценка от официалните гости, широка подкрепа и поздравления в социалните мрежи, а също така, беше отразено и във виетнамски онлайн всекидневници (линк към програмата от 2017г.: https://www.facebook.com/events/312567849163580/)

Планираното тазгодишно събитие „ВИЕТАЙИНДО“ ще позволи да се превърне в традиция тази добра практика. Както стана ясно, за разлика от миналата година, когато бяха застъпени всички 10 страни от АСЕАН, през 2019-та предвиждаме в центъра на дейностите да бъдат Индонезия, Виетнам и Тайланд. Причината за този избор през тази година е във факта, че те са застъпени най-силно в учебния план на специалността – индонезийски език се изучава като избираема дисциплина в 1 и 2 курс, История и култура на Тайланд се чете като избираем курс, а Виетнам (език, култура, история, политика, икономика) е част от втория задължителен модул (Югоизточна Азия).

Замислената среща ще привлече вниманието от една страна на любителите на югоизточно-азиатската култура, а от друга ще осигури форум за представяне на специалността както пред широката публика, така и пред бъдещи студенти. За да е по-удобно за посетители, събитието е предвидено за събота – 6 април.
Като част от програмата са замислени сценични изпълнения – индонезийски танци от о. Бали, о. Ява или о. Суматра, изпълнени от групата по танци към Посолството на Република Индонезия, в която участват студенти от ЮИЮА; изпълнение на традиционни песни от студентите в курса по индонезийски език, научена по време на лекциите; виетнамски танци; караоке. Освен това ще бъдат представени късометражни филми за трите страни, фото изложба на студенти, посетили или намиращи се в някоя от страните. За добро настроение ще има томбола/викторина с награди и не на последно място - кулинарна демонстрация на традиционна виетнамска, индонезийска и тайландска кухня. Ще бъдат включени уъркшоп по индонезийки танци, време за традиционни игри от Виетнам и Индонезия, както и възможност за обличане на традиционни костюми.

За откриването предвиждаме да има приветствени слова от представител на деканското ръководство на ФКНФ, от ръководител на специалността и на модул „Югоизточна Азия“, от посланици на Виетнам и Индонезия, обръщение от четвъртокурсниците към колегите от първи, втори и трети курс. Мислим да поканим и трима външни представители (учени от БАН, журналисти, пътешественици), които да споделят своя прочит върху Виетнам, Индонезия, Тайланд като ключови речи.
Денят ще завърши с дегустация на традиционна храна и чаша вино.

Цели на проекта:

Проектът цели да допринесе за популяризирането на страните от югоизточноазиатския регион, да обхване широк кръг от любители на азиатската култура и изкуство, студенти и преподаватели, да превърне отбелязване на културите на Виетнам, Индонезия и Тайланд и страните от ЮИА в ежегодно събитие и в традиция в дейностите на студентите от специалността.
Поставените цели са още, както следва:
- Представяне на езиците и културите на страните от Югоизточна Азия с цел увеличаване на интереса на българите към тях
- Представяне на възможностите, които дава специалност ЮИЮА
- Затвърждаване на сътрудничеството между специалността, посолствата и почетните консулства, представящи страни от региона на Югоизточна Азия
- Ангажиране на студентите от специалността в подготовка на културни и научни събития с цел установяване на събитието като традиция
- Създаване на приемственост между студентите от различните випуски, както и между настоящи студенти и алумни
- Да се разбият стереотипите които битуват у нас за Тайланд единствено като туристическа дестинация, като се разкрие богатото му културно разнообразие и възможностите за обучение които предоставя. Дълбоко залегнали стереотипи в България съществуват и по отношение на Виетнам – остарели и неактуални. Необходимо е да се открои съвременният му облик на страна която се развива стремглаво, в която са обединени минало и настояще.

Задачи на проекта:

- Да се ангажират студентите от специалността да бъдат активни, да проявят инициативност и творчество, с което да се развиват.
- Да се привлекат официални гости от дипломатическите мисии на Виетнам, Индонезия и Тайланд, както и представители на виетнамската, тайландската и индонезийската общност в България.
- Подготовката за организирането на събитието ще включва намирането на контакти, осъществяване на срещи с дипломатически представители и изготвяне на покани за официални и външни лица, студенти и преподаватели.
- За сценичната част следва да се подготвят и репетират индонезийски и виетнамски танци и песни, да се организира уъркшоп по танци, както и да се оборудва зала за кулинарната демонстрация.
- За извънсценичната част следва да се подберат подходящи, достъпни за общо ползване късометражни филми; подготовка на изложба студентски подбрани фотографии; да се заснемат видеоклипове от колеги, които се намират във Виетнам и Индонезия, за обучението и живота им там; да се измисли викторина с награди; да се подберат и преведат на български език виетнамски, индонезийски и тайландски поговорки, които ще бъдат раздадени на всики присъстващи под формата на късметчета; да се осигурят традиционни облекла, които да могат да се пробват от гостите; да се оганизира щанд, на който ще могат да се представят информационни материали за страните и да се закупят сборници с доклади от минали конференции и семинари на специалността; да се организира кът с различни предмети на изкуството и занаятите, предоставени от посолствата и студентите.
- Да се намерят медии, които да отразят събитието.

Целева група:

Целевата ни група са студенти от всички специалности в ЦИЕК и Софийски университет, преподаватели, широка публика от любители на азиатската култура и изкуства, представители на дипломатически мисии, виетнамската, индонезийската и тайландската общност в България, както и различни медии – национално радио, телевизия „Алма матер“, Фейсбук страници (GoGuide, Programata, ВИЖ София) и сайтове, обвързани с Азия (Asia.Bg, Friday Chopsticks).

График на проекта:

Подготовката на събитието започна през месец декември 2018 г. с разпределение на задачите и идеен проект., като се реши то да се проведе в началото на април 2019 г. До края на месец януари 2019 г. да се изготви план за самото събитие – да се осъществи контакт със Студентски съвет, с представители на посолствата, с представители на други институции. От февруари да се започне с подготовката и реализацията на различните дейности, да се намерят медийни представители и партньори. До средата на месец март 2019 г. да са готови сценирият и програмата, да се изготви плакат за събитието, който да се разпространи в университета и социалните мрежи с цел максимална видимост на проекта.

Необходими ресурси:

Човешки ресурси – студенти от специалността, които ще се включат с извършването на точно определени задачи; преподаватели, които ще ни подпомогнат с контакти с партньори за събитието; танцовата група към Посолството на Република Индонезия (Pesona Mawar Nusantara); готвачи от индонезийското посолство или от индонезийския ресторант YatiCooking и преподаватели по виетнамски език.

Информационни ресурси: студентите ще подготвят програмата на български и английки; ще създадат и подържат фейсбук събитие; ще участват в интервюта, в които да се представи събитието; плакатът ще бъде изготвен по проект на студенти от специалността.

Финансови ресурси: посолствата на Виетнам и Индонезия ще помогнат с финансирането на по-голямата част от кулинарната демонстрация и осигуряване храна за почерпка; посолствата и техните общности ще осигурят традиционни костюми, също така ще искаме от тях да финансират половината от разходите за фотоизложбата, ако студентския съвет одобри да поеме останалата половина. Студентите ще дарят от времето си за изготвяне на необходимите материали и презентации – три месеца за ръководителите на проекта, два месеца за останалите членове на екипа.

Финансово описание на проекта:

• Наем на театрална зала в институт Конфуций – 400 лв. (200 лв. на час)
• Отпечатване на 15 бр. фотографии формат A3, 100 бр. програми формат А4 (по 2 брошури на лист, т.е. 200 брошури), 15 бр. плакати размер А3, 100 бр. рецепти, допълнителни 6 плаката за ъуркшопите, 30 бр. покани размер А5 – 89 лв.
• Закупуване на кошчета за разделно събиране на отпадъци – 3 броя - 25 лв.
• Хонорар за трима външни лектори (по 100лв на лектор) - Доц. Мартонова (БАН) доц. Йоана Спасова (БАН), Къдринка Къдринова (СБЖ) -300 лв.

Необходим бюджет: 814 лв.

Партньори на проекта:

- Посолство на Република Индонезия - Посолство на Социалистическа република Виетнам - Почетното консулство на Тайланд - Център за Източни езици и култури към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Центърът разполага с техника за озвучаване и проектори. Студенти ще осигурят лаптопи за филми и презентации, както и фотозаснемане на събитието.

Файлове: