Описание на проекта

Описание на проекта:

На 01-03 март 2019 г. в Букурещ, Румъния ще се проведе Bucharest Open Pre-Moot. Този pre-moot е част от най-голямото и престижно състезание по международен търговски арбитраж и международно търговско право - Willem C. Vis. Pre-moot-овете са предварителни "приятелски" състезания, които целят да подготвят отборите за официалните международни кръгове, които се състоят в периода 12-19 април 2019 г. във Виена. Bucharest Open Pre-Moot ще се проведе за шеста поредна година и е сред най-големите от десетките (60+), които се организират из целия свят в подготовка за състезанието. В рамките на Bucharest Open отборът ще може да се срещне и сравни с отбори от Германия, Обединеното Кралство, Италия, Франция, Белгия, Австрия, Русия, Швеция и други. За повече информация за самото събитие: https://www.facebook.com/events/1891663014222416/
Въпреки че в отбора на СУ участват двойно по-малко хора, отколкото в средностатистическия Vis отбор, с участията си в предишни издания на такива pre-moot-ове, отборите на СУ са печелили първо място на ежегодния Western Balkans Vis Pre-Moot, в Прищина, Косово, награди за най-добър оратор на Western Balkans Vis Pre-Moot (на Лия Харизанова). На предишни издания на друг Pre-moot - Belgrade Open, отборът на СУ продължи да подобрява постиженията си, класирайки се на осемнайсто място от над 80 от най-добрите отбори от цял свят (най-високото досега класиране на Belgrade Open). Отборът се представи изключително достойно в надпревара с престижни университети като University of Cambridge, London School of Economics, New York Law School Florida State University, University of Pittsburgh, University of Pennsylvania, University of San Diego, Duke University, Queen's University, International university "MITSO", City University of Hong Kong, University of Passau, Goethe University Frankfurt, Saarland University, University of Düsseldorf, University of Helsinki, Università Commerciale Luigi Bocconi, University of St.Gallen, King's College London, University of Edinburgh, Singapore Management University, Shanghai University of Political Science and Law и много други.
Предвид ценния опит и подготовката, които дава участието в кръговете на Bucharest Open Pre-Moot, участието ни тази година би било още по-ценно и ползотворно за представянето ни на официалните международни кръгове във Виена, които тази година се очаква да са изключително оспорвани поради участието на 378 отбора на този международен правен форум.

Цели на проекта:

Целта на участието ни е да получим най-добрата възможна подготовка за международните кръгове, за да имаме оптимални шансове за добро класиране, както и да представим достойно България пред останалите отбори. Обмяната на опит и създаването на нови контакти с професионалисти, притежаващи голям опит в арбитража, несъмнено ще спомогнат името на Софийски университет "Св. Климент Охридски" да се нареди сред тези на най-престижните университети е света.

Задачи на проекта:

По време на кръговете в Букурещ ще се изправим в "мачове" срещу най-добрите университети в света. Ще бъдем оценявани от едни от най-изтъкнатите фигури в международния търговски арбитраж и международното търговско право. Срещата с всички тези хора ще бъде неоценимо предимство за представянето ни на официалните кръгове във Виена, както и за професионалното ни развитие като юристи и знанията ни в сферата.

Целева група:

Двама участници: Янита Джунова ф.н: 59981 и Николай Стайков ф.н: 60099 , пети курс, специалност "Право".
Изявите на отборите в международните състезания имат ефект и върху останалите студенти като ги мотивира да търсят допълнителни начини на развитие като юристи и им показват, че могат да учат и работят в сфери, които не се преподават в университета. Чрез участието ни ще бъдат създадени условия и за други студенти да осъществят контакт с хора от международната общност, свързана с международния търговски арбитраж.

График на проекта:

Mачовете ще се състоят в дните - 01, 02 и 03 март 2019 г.

Необходими ресурси:

Ресурсите, от които се нуждаем, са изцяло финансови.

Финансово описание на проекта:

Финансите, които ще са ни нужни са:
1. Квартира - 400 евро
ДО 100 евро x 2 нощувки x 2 души = 400 евро
2. Дневни
35 евро х 3 дни х 2 души = 210 евро
3. Автобус - Flixbus - София - Букурещ - София = 29 евро х 2 души = 58 евро
Общо: 668 евро
изчилено по Приложение № 2 към чл. 15, ал. 1, чл. 17, чл. 22, чл. 23, ал. 1, чл. 29, ал. 2, чл. 37, ал. 2 и 4 и § 5 от преходните и заключителните разпоредби
на НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА. В сила от 01.07.2004 г., приета с ПМС № 115 от 03.06.2004 г.

Партньори на проекта:

Нямаме финансиране от друг източник за участието си в Bucharest Open Pre-Moot. Надяваме се, че СС ще ни подкрепи, както е подкрепял участието на СУ на международната сцена предишни пъти.