Описание на проекта

Описание на проекта:

До момента сме взимали участие във всичките (общо три) международни конкурса по украински правопис в Краков (Полша), откакто конкура придобива международен статут (2016, 2017, 2018).
През 2018 година се включихме и в I Международен конкурс по рецитиране на украинска поезия в Познан (Полша) където сме поканени да участваме отново и през 2019 година.
Международните конкурси по украински език са възможност за студентите от специалност Славянска филология с профил украински език в Софийския университет "Св. Климент Охридски" не само да докажат високото си ниво на подготовка пред света, но и да общуват със студенти от чуждестранни университети, които се обучават в същата специалност и профил.
По случай 100-годишнината от установяването на българско-украинските дипломатически отношения на 24 март 2018 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се проведе първият в историята на Българската университетска украинистика студентски конкурс по украински правопис .
Целта на този конкурс е да повиши мотивацията и знанията на студентите от профил украинистика, както и да излъчи студентите, които биха могли да представят Университета на международния правописен конкурс, който се провежда като такъв ежегодно от 2015 г. в Ягелонския университет в гр. Краков (Полша).
Българската университетска украинистика има намерение да превърне провеждането на студентския правописен конкурс по украински език в добра традиция и да го запази като механизъм за повишаване на мотивацията и знанията на студентите от профил Украинистика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Цели на проекта:

Участие в международни украинистични конкурси на студенти от специалност - Славянска филология с профил украински език и литература, с цел с повишаване на мотивацията и знаняита на студенти и представяне на българската украинистика пред света.

Задачи на проекта:

Вътрешен конкурс: да излъчи представители, които да вземат участие в двата международни конкурса;

Целева група:

Студентите украинисти в СУ "Св. Климент Охридски".

График на проекта:

Вътрешен конкурс:
Вътршеният конкурс, ще се състои на 14 януари 2019 понеделник от 18h в Яйцето. Като програмата на събитието е следната:
1) Конкурс:
- Тест;
- Диктовка;
2) Официална част:
- Среща-разговор с представители на украинската диаспора за важността на правото да говориш родния си език;
- Обявяване на резултатите;
Външен конкурс:
Дати на проведане:
11-13 март – Познан;
- Ден първи:
Настаняване;
Свободно време за разходка из града;
- Ден втори:
Регистрация
Официално откриване на конкурса;
Среща с участниците;
Провеждане на конкурса;
Среща-разговор с вдни полски украинисти;
Обявяване на резултатие;
Награждаване;
Тържествен прием;
Ден трети:
Свободно време;
Отпътуване за Краков;
13-15 март – Краков;
- Ден първи:
Настаняване;
Свободно време за разходка из града;
- Ден втори:
Регистрация
Официално откриване на конкруса;
Провеждане на първи кръг;
Обявяване на продължителите напред във втори кръг;
Разходка из Музея на Ягелонския университет;
Свободно време;
Тържествен прием;
- Ден трети;
Провеждане на втори кръг;
Среща-разговор с видни полски украинисти;
Обявяване на резултатите от втори кръг;
Награждаване;

Необходими ресурси:

Вътрешен конкурс:
Награден фон за първите три места;
Грамоти за всички участници;
Кетъринг;
Външен конкурс:
Разходи за пътуване;
Дневни разходи

Финансово описание на проекта:

Разходи:
1)Награден фонд за първите места - ваучери на различна стойност:
а) Първо място – ваучер на стойност 100лв
б) Второ място – ваучер на стойност 75лв
в) Трето място – ваучер на стойност 50лв

2) Грамоти за всички взели участие в конкурса (като броят и цената им зависи от броя на участниците). Ориентировачно около 100лв.

3) Кетъринг:
- 30 бр. минерална вода;
- 50 бр. солени хапки;
- 50 бр. сладки;
- 30 бр. брускети;
- 2 бр. бутилки бяло вино;
- 2 бр. бутилки червено вино;

Разходи външен конкурс:
1) По Закона за обществените поръчки (ЗОП) ще бъде изготвена оферта за транспорта – ориентировачно: 386,06 Евро (общо за двама)
2) Дневни разходи: 4 дни по 30 € за всеки участник или общо: 240 евро или общо 469.48 лв.
3) Настаняване – Поема се от организаторите на местно ниво.

Партньори на проекта: