Описание на проекта

Описание на проекта:

Това е най-голямото по мащаб и значимост събитие, организирано от АСМБ-СУ. Ще се осъществи от 30 ноември до 2 декември 2018г. в УБ "Лозенец", гр. София.
Национална студентска академия по хирургия събира най-мотивираните сред бъдещото поколение хирурзи и създава трескава академична среда, в която се раждат идеи, запознанства и се запалва любовта към хирургията.
Събитието се провежда в 3 дни, в които всеки участник преминава през 2 модула: лекционен и практически.

Цели на проекта:

Проекта има за цел да подпомогне обучението на студентите по медицина в СУ, като им даде допълнителни практически умения, които ще бъдат в изключителна полза за бъдещото развитие като хирурзи.

Задачи на проекта:

Подобряване на практическите умения и знания на студентите по медицина в СУ по хирургия. Мотивирането им да останат в България и да бъдат част от следващото поколение хирурзи, от които страната ни така силно се нуждае.

Целева група:

Студенти по медицина 5-ти и 6-ти курс.

График на проекта:

Проектът се провежда на територията на УБ "Лозенец", 30 ноември до 2 декември 2018г,
в два модула:

Лекционен модул:
„Основни умения в хирургията”
„Миниинвазивна хирургия”
„Хирургична анатомия на черен дроб - основни принципи при чернодробните резекции”
„Чернодробна трансплантация”
„Приносът на военната хирургия в лечението на съвременната травма”
„Сърдечна и съдова хирургия”

Практически модул:
„Хирургични възли и хирургично шиене”
„Работа със симулатор за миниинвазивна хирургия”
„Чревно анастомозиране”
„Чернодробна резекция”
„Въведение в сърдечно-съдовата хирургия”

Необходими ресурси:

Имаме нужда от цветно, двустранно принтиране на 5 листа - 70 бр (общо 350 листа) за всички участници (на по- твърда хартия). Би било чудесно, ако можете да ни помогнете и с торбички, чаши и химикалки, които да подарим на участниците като welcome package.

Финансово описание на проекта:

Или финансиране на стойност покриваща двустранното принтиране на 350 цветни листи (картон). И закупуването на чаши и торбички.

Партньори на проекта:

Все още търсим партньорства и съфинасиране.