Описание на проекта

Описание на проекта:

IBCS се провежда в София Тех парк- единствената подобна инфраструктура на Балканите позволяваща да се съвместят четирите основни клъстъра на теми : Акушерство и гинекология, Невронауки, Ендокринология и Медицинско предприемачество, над 50 практически уоркшопа, медицинска Универсиада, както и специална програма за бъдещи лекари и настоящи кандидат-студенти от страната. Тази година събитето ще трае три дни от 16 до 18 ноември и се очкакват около 500 участници и 200 ученици( Junior Precourse). Ще бъдат представени най - новите данни по сътветните теми от конгреса. Редица от дейностите практикувани по време на уоркшопите по времена IBCS не са включени в учебните програми на медицинските университети в България и няма как да бъдат практикувани от масата студенти

Цели на проекта:

-участие на 50 студенти от МФ към СУ
- улесняване на контактите и комуникацията между научните среди в университетите не само в България, но и по света, поради многобройните чуждестранни участници.
-досег до най- големите световни иновации по темите засегнати в програмата чрез лектори от световно ниво.
-осигуряване на възможност студенти да представят свои научни разработи, които да бъдат оценени и наградени.

Задачи на проекта:

достъп до събитието на 50 студенти от Медицински факултет , което значи покриване на таксите на участниците

Целева група:

студенти от факултета по медицина

График на проекта:

Конгрес -16-18 Ноември 2018, все още няма конкретна информация за заплащането на таксите, но би трябвало да се осъществи до седмица преди събитието.

Необходими ресурси:

За осъществяване на проекта е необходимо финансово обезпечаване на разноски(такса участие) по участието в конференцията на всички студенти.

Финансово описание на проекта:

Таксата за участие 20 евро
50 такси по 20 евро е равно на 1000 евро.
Общо 1000 евро за покриване на таксите

Партньори на проекта:

След среща с Организационния комитет на конгреса беше договорена преференциална цена за СУ от 25 евро, независимо от типа участие - пасивно или активно, въпреки невъзможността да се използва т. нар. early bird такса, поради техническите забавяния свърани с изплащането на проекта.