Описание на проекта

Описание на проекта:

Участие в Програма „Еразъм+“ между Софийски университет "Св.Климент Охридски" и Университета в Саутхемптън, Великобритания (University of Southampton, UK).
Съгласно сключения договор за обмен по програма „Еразъм+“ между Стопански факултет на СУ "Св.Климент Охридски" и Southampton Business School, UK се дава възможност на един докторант да направи тримесечен престой с цел обучение и изследователска дейност. Моята кандидатура беше одобрена от Катедра "Икономика и управление по отрасли" и от моят научен ръководител доц.д-р Атанас Георгиев, също така и от партниращия университет - University of Southampton.

Цели на проекта:

Предоставяне на възможност за пълноценен престой в европейски университет – партньор на Софийски университет. Придобиване международен опит, усъвършенствате езиковите умения, разшираване кръга от използвана литература за нуждите на изследователската дейност. Придобиване на нови знания и практически умения в процеса на изготвяне на дисертацията. Запознаване с учебна среда, различна от тази в България и взаимстване на методи, които мога да приложа при завръщането ми в България и обучението ми в Софиския университет.

Задачи на проекта:

1. Посещение и участие в лекции и други занимания, организирани от Southampton Business School, UK;
2. Учебна и изследователска дейност в библиотеката на университета;
3. Използване на предоставен неограничен достъп до налични книги и електронни ресурси на разположение в университета.

Целева група:

Николина Гълъбова - докторант към Стопански факултет на Софийски университет "Св.Климент Охридски". Заповед за зачисляване РД 20-1047/20.07.2017 г.

График на проекта:

Съгласно подписаното споразумение за обучение, за периода от 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г.

Необходими ресурси:

Оказване на финансова подкрепа чрез финансиране на такса за настаняване в студентско общежитие към University of Southampton за период от 3 (три) месеца.

Финансово описание на проекта:

Такса за настаняване в студентско общежитие към University of Southampton за период от 3 (три) месеца - 1457, 94 GBP

Партньори на проекта:

Еразъм + Собствено финансиране

Файлове: