Описание на проекта

Описание на проекта:

Във връзка с изготвянето на дипломните ни работи съответно на Биляна Стойкова и Моника Праматарова се нуждаем от потвърждаване на идентифицирания таксономично материал в нашите студентски ентомологични колекции. Въпреки натрупаните познания за избраните от нас групи насекоми, за изготвянето на димплоните ни работи се нуждаем от специалисти в областта, които да потвърдят вече определения от нас материал. Част от материала, с който разполаме не може да бъде идентифициран без наличието на сравнителна колекция, каквато в България не съществува.
Групите насекоми, с които работим, имат огромно икономическо и консервационно значиние, което ги прави актуален обект на научни проучвания, както в Европа, така и по света. Въпреки това са слабо проучени и у нас липсват специалисти по тези групи. Поради това е невъзможно да намерим подкрепа за идентифицирането в Софийския университет и изобщо в страната.
В същото време преподаватели от нашия университет имат установени отношения с водещи специалисти по съответните групите в Европа, които можем да използваме за усъвършенстване на дипломните си работи и изграждането ни като специалисти в областта на ентомологията.
Специалистите, с които ще се срещнем: dr. Andrej Gogala, Invertebrate Department, Slovenian Museum of Natural History и Igor Malenovský. Department of Entomology, Moravian Museum, Brno и Institute of Botany and Zoology, Masaryk University, Brno.

Цели на проекта:

Верификация и потвърждаване на материалите от ентомологичните колекциите изготвени от нас.
Научна консултация при оформянето на дипломните работи.
Определяне на неопределен материал с помощта на чуждестранните учени и сравнителни колекции.
Набавяне на научна литература, недостъпна за нас в България.
Опит в изготвянето и курирането на ентомологчна колекция.
Създаване на професионални контакти със специалисти, с които ще продължим да поддържаме връзка в следващите етапи от обучението и кариерата си.
Допълване на ентомологичната колекция на СУ „ Св. Климент Охридски“.
Изготвяне на първата ентомологична колекция на надсемейство Psylloidea в България, която като част от ентомологичнате колекцията на СУ „ Св. Климент Охридски“ ще се помощава в БФ.

Задачи на проекта:

Определяне на неопределен материал на място с помощта на чуждестранните учени и сравнителни колекции.
Набавяне на недостъпна за нас научна литература.
Изготвяне на ентомологични колекции на надсемейство Psylloidea и р. Bombus като част от дипломните ни работи.

Целева група:

Обогатяване на познанията на членовете на Студеднстки ентомологичен клуб на СУ „ Св. Климент Охридски“ и студентите на БФ.

График на проекта:

Заминаване за Любляна (Словения) 24.02.2019 г (неделя)
Настаняване в хотел в Любляна за двама човека на 25.02.2019г.
Престой в Любляна от 25 до 27 февруари 2019 г.
27.02.2019г. потегляне от Любляна за Бърно (Чехия) и настаняване в хотел
Престой в Бърно до 02.03.2019 г.

Необходими ресурси:

Пътни разходи (гориво, магистрални такси)
Нощувки
Командировъчни

Финансово описание на проекта:

София- Любляна 930 км
Любляна- Бърно 530 км
Бърно- София 1100 км
160 км за пътуване в избраните градове, унивестети и специалисти по 40 км на ден за 4 дни
Общо км – 2720 км
Бензнин България – 2.26 лв, Словения – 2.46лв, Чехия – 2.36 лв
500 лв за гориво
Командировъчни на ден на човек 35 евро 2x35=70 евро, следователно 490 евро за 7 дни = 958,35 лв
Нощувка на човек 90 евро- за 2 човека на ден 180, 6 нощувки- 1080 евро = 2012,30 лв
Магистрални такси - 187 лева
Сърбия - 51 лева
Хърватия - 22 лева
Словения - 30 лв
Унгария - 38 лв
Словакия - 20 лв
Чехия - 26 лв
Застраховка при пътуване в чужбина- 90 лв
Общо 3777лв

Партньори на проекта:

Файлове: