Описание на проекта

Описание на проекта:

Freshers’ days е проект, заложен да надгради случилото се през миналата академична година за първи път на територията на БФ събитие. Чрез игри, дискусии, презентации и общи дейности ще бъдат посрещнати новопостъпилите студенти, а по-опитните членове на ФСС при БФ и други колеги ще бъдат на разположение - за да ги въведат и напътстват при първите им крачки в Университета.

Цели на проекта:

Да бъдат въведени първокурсниците в академичната обстановка на Софийски университет.
Да бъдат запознати с материалната база, важните точки и процедурите при процеса на обучение в Биологически факултет.
Да се работи над сплотеността на академичната общност - както между студентите от първи курс, така и с по-горните курсове млади учени и преподаватели.
Да бъде един свеж старт на учебната година, който да обнадежди новопостъпилите и да стимулира тяхното участие в инициативи на сутдентското самоуправление.

Задачи на проекта:

• Запознаване на студентите със сградата и материалната база на Биологически факултет
• Запознаване на студентите с информацията важна за тяхното следване
• Запознаване с екипа на ФСС и дейностите ни
• Запознаване на студентите с организацията на Студентски Съвет
• Запознаване на студентите с дейността на клубовете в БФ
• Създаване на приятелска среда и диалог сред първокурсниците
• Да се обогати културата и социалната дейност на факултета

Целева група:

Студентите на биологически факултет, в частност - Първи курс.

График на проекта:

Да се сформират работни групи, отговарящи за проекта.
Да бъдат изготвени план, програма и детайли по двете игри, които ще бъдат проведени в деня на откриването - BioQuiz и Treasure Hunt - BF edition>
Да бъде проведена мащабна ПР кампания- във фейсбук и чрез плакати на ключови места като факултета и общежитията.
Да бъдат поканени официално студентите в участие в програмата на Официалното откриване в БФ.
Да бъде проведена регистрация.
Да бъдат проведени игрите и награждаването на спачелилите отбори.
Да бъде отпразнувано подобаващо на лични разноски и с много настроение случилото се.

На 2.10 - да бъде проведена презентация #Ориентирай се - запознаваща с важни документи, процедури в процеса на обучение.
Да бъде отговаряно на въпроси на първокурсниците, за да се подори тяхната информираност.

Евентуално - да бъдат направени пикник, кино и други весели дейности - с цел сплотяване на колектива.

ФБ събитие с описание на програмата:
https://www.facebook.com/events/2117927155086317/

Необходими ресурси:

За момента - 25 броя плаката:
https://drive.google.com/file/d/1JtOj1DPgX9HP0X2ABNTv7gjEV0KKUL5z/view?usp=sharing

Финансово описание на проекта:

Колкото струват от УИП.

Партньори на проекта:

Предстои да разберем ще има ли.