Описание на проекта

Описание на проекта:

Организацията „Erasmus Student Network“-Bulgaria/Еразъм студентс нетуркс - България съществува от десет години в България.
ЕСН Софийския университет е основоположник на организиацията в България, което му придава представителна и важна функция в цялата организация.
Основната цел на ЕСН България и в частност ЕСН Софийски университет е студенти от България да помогат на чуждестранни студенти по време на мобилността по програма „Erasmus+“, популяризиране на мобилността с цел обучени или практика в университата, изграждане на европейски цености и визия сред българските студенти.
Бордът на ЕСН Софийски университет желае да получи финансова подкрепа от Студентския съвет, в областта популяризиране организацията сред български студенти, завърнали се от обмен, новоприетите студенти в университета за програмата Еразъм+ с цел обучение или практите през обучителният им период, както и представянето на СУ "Св. Климент Охридски" и ЕСН Софийски университет на международни конференции и събития в мрежата на ЕСН Интернешанъл.

Цели на проекта:

Финансова сигурност за рекламни материали, осигурена от Студентския съвет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Задачи на проекта:

Да се напечатат рекламни материали, които да се раздадат на новопристигналите Еразъм студенти, при постъпването им в Университета.
Да се напечатат рекламни материали, които да се раздадат на новоприетите студенти в СУ "Св. Климент Охридски".
Да се напечатат рекламни материали, които да се раздадат на новоприетите студенти в СУ "Св. Климент Охридски" по време на кампанията Freshers’ Weekend.
Да се закупят рекламни тениски за Борда на ЕСН СУ, с които да има представителност и разпознаваемост сред студентите в СУ "Св. Климент Охридски" .

Целева група:

Еразъм студентите при Университета.
Посетителите на различни международни конференции, свързани с мобилност на студенти.
Новоприетите студенти в СУ "Св. Климент Охридски".
Чуждестранните студенти в СУ "Св. Климент Охридски".
Преподавателите в СУ "Св. Климент Охридски".

График на проекта:

Проектът да може да се осъществи до края на академичната 2017-2018 година, тъй като рекламните материали ще са нужни за подготовка на "добре дошли" пакети на еразъм студетни, които пристигат в СУ "Св. Климент Охридски" в средата на септември месец на 2018 година за академичната 2018-2019г.
Също така за информиране на новоприетите студенти в СУ "Св. Климент Охридски" при тяхното записване, където ще се представят възможностите им за участие в програмата Еразъм+ по време на обучителния им период в университета.
Рекламните материали ще се ползват и в предвидените събития на Студентски съвет, свързани с международните студенти в университета.
В международни конференции организирани през академичната 2018-2019 г. и 2019-2020 г.
Рекламните материали ще се ползват за академична година 2018-2019г. и 2019-2020г.

Необходими ресурси:

Финансови:
за закупуването и отпечатването на рекламни тефтери, химикали,папкти и тениски (с логото на ЕСН Софийски университет и с логото на Студентския съвет);

Финансово описание на проекта:

Тефтери с размер - 500 броя 14х21 см. с телен гребен, твърда картонена корица; обем 50 листа; хартия 70 гр./м2 офсет (с логото на Студентски съвет и ЕСН СУ)
Папки A4 картонени - 1000бр. с художествено оформляне, отпечатване, текст ( с логото на Студентски съвет и ЕСН СУ)
- по поръчка от Университетското издателство

Химикалки - 1000 бр. / един цвят брандиране (с логото на ЕСН СУ)
Тениски - 200 бр. / всякакви цветове и размери/ отпечатване в един цвят 7х10 см. отпред и 17х26см. отзад. (с логото на ЕСН СУ)
- по договори по ЗОП - с № 80.09 - 69/20.03.2018 г. за химикалките и с №80.09 - 67/20.03.2018г. за тениските

Партньори на проекта:

Проектът няма съфинансиране! Проектът няма чужда помощ.