Описание на проекта

Описание на проекта:

Научният обмен е едномесечен обмен в чуждестранна държава, който се провежда в научна лаборатория и включва участие на студента в изследователска работа по определен научен проект. Комитетът по научен обмен е част от Международата федерация на медицинските асоциации (IFMSA) и дава възмосност на студенти по медицина от цял свят да провеждат стаж в научни лаборатории и да участват в научноизследователски проекти. Освен разпространение на научната дейност, научният обмен цели също да запознае студента с науката в чуждестранни държави и да разшири културата и мирогледа на студента.

По време на обмена студентът се запознава с работата в научна лаборатория, участва в експериментална дейност, научава се да работи с лабораторно оборудване. Темата на проекта, в който съм приета да участвам е Evaluation of choroid on diabetic retinopathy в институт IBILI, Coimbra, Portugal.

Цели на проекта:

Целта на научния обмен, организиран от IFMSA е да запознае бъдещите медицински специалисти с работата в научна лаборатория и научната дейност като цяло и това да стане на интернационално ниво. По този начин бъдещите медицински специалисти ще са запознати с изследователската дейност, с научните методи и анализа на научни резултати в различни държави по света. Цели се предразполагане на студента към научна дейност в предстоящата му професионална кариера.

Задачи на проекта:

Запознаване със структурата и броя на имунно-представените клетки в хороидеята на плъх с диабет тип1 (Evaluation of morphology and the number of immune cells present in the choroid of a rat model of type 1 diabetes).

Студентът, участник в проекта, ще наблюдавя експерименти и активно ще се включва в анализа на резултатите. Ще се обучава да работи със следните методи: оптическа кохерентна томография, разрез на око с криостат, флуоресцентна микроскопия и уестърн блот, първоначално под наблюдение, а в последствие - някои дейности и самостоятелно.

На края на проекта се цели изготвяне на постер/абстракт и представянето му в Медицински факултет в гр. Коимбра , а след това - пред български студенти и преподаватели в Софийски университет, както и участие в научни конференции и конгреси с обучителна цел.

Целева група:

Марина Паскалева, студент по медицина 2ри курс
Целевата група на проекта са всички студенти и преподаватели от Медицински факултет, медицински специалисти, научни работници и участници в научна дейност.

График на проекта:

Проекта ще се състои в IBILI - Institute for Biomedical Imaging and Life Sciences към Медицински факултет на Университет Коимбра, град Коимбра, Португалия.

IBILI is an internationally recognised centre of excellence for research in health sciences. Particular strengths include research in Vision Sciences. IBILI is evaluated regularly by an independent panel from“Fundação para Ciência e Tecnologia” (FCT) and has been judged as“Excellent” in 1999, 2004 and 2008 evaluations.
IBILI fosters an environment for research, education and training that promotes a multi-disciplinary approach to health sciences, crossing traditional boundaries between Medicine, Biology and Engineering.

Начало: 02.09.18
Край: 29.09.18

Необходими ресурси:

Финансово покриване на пътните разходи и таксата за обмен.

Финансово описание на проекта:

Самолетен билет отиване и връщане - 500 BGN ( Wizz Air: Sofia - Lisbon ; Lisbon - Sofia)
Такса за обмен - 300 BGN

Партньори на проекта:

Файлове: