Описание на проекта

Описание на проекта:

Студентски исторически център (СИЦ) беше създаден и отвори врати през 2012 година. Инициативата за възникването му е на студенти и докторанти от Историческия факултет на СУ. Целта беше постигната благодарение на тяхната упорита работа и доброволни усилия. Университетът съдейства по две важни направления: 1) предостави свое изоставено помещение за място за СИЦ; 2) Осъществи ремонт на електрическата инсталация/осветление и на покрива. Студентите от своя страна организираха сериозна група, която работи в продължение на половин година по вътрешния ремонт и изграждането на зелена градина пред Центъра. Именно с доброволен труд и с доброволно събрани от участващите студенти средства в размер на над 1 000 лева - мястото придоби един нов вид. Съзнанието, с което това се направи, е необходимостта студентската общност да има свое културно и академично средище насред Студентски град.
От тогава до сега в СИЦ са се състояли множество и разнообразни културни събития. Като прожекции на документални и игрални филми на историческа тематика, изложби, лекции и дискусии. Лекциите се провеждат от университетски преподаватели от Софийския университет и представители на Българска академия на науките. Преподавателите от СУ, които са били гостуващи лектори в СИЦ, са: професор Пламен Митев, професор Искра Баева, доцент Валери Колев, професор Нако Стефанов, професор Евгения Калинова, доцент Дарина Григорова и доцент Александър Сивилов. От страна на БАН гост-лектори в СИЦ са били академик Георги Марков, доцент Георги Митринов и асистент Ангел Ангелов. Последното събитие се състоя с гост-лектор Иван Петрински, археолог и уредник в Националния исторически музей. Към всички събития имаше интерес от страна на различни студенти, учещи както в ИФ, така и в други факултети или университети. Някои от лекциите бяха посетени от между 50-70 души, което надхвърля капацитета на помещението, с което разполага СИЦ. През ноември 2015 година за допълнително популяризиране на СИЦ беше създаден видеоканал в Youtube. В него са качени към момента 6 видеорепортажа. Два от тях са за създаването и дейността на СИЦ, като единият е телевизионен новинарски репортаж - излъчен в национален ефир. Другите три видеорепортажа отразяват проведените лекциите на проф. Н. Стефанов, на професор Евгения Калинова и доцент Дарина Григорова. Всяка от академичните лекции под формата на видео е гледана от между 750 и 1100 души в Интернет.
Как функционира СИЦ? Центърът се стопанисва от избираем Управителен съвет, състоящ се от студенти на Историческия факултет. Те работят доброволно. Центърът не разполага с бюджет, свързан с университета, а се финансира самостоятелно. Това се случва чрез каса за дарения, която се захранва от посетителите и гостите на различни събития, чиито домакин е СИЦ. С тези средства се посрещат текущи нужди по поддръжка на мястото и се извършват някои малки, но важни материални подобрения. Например, през лятото на 2017 година беше обновено външното входно стълбище с нова теракотна настилка. Стойността на използваните материали се равнява на 250,29 лева, а положеният труд в случая беше безвъзмезден, на доброволни начала.
Към момента библиотеката на Центъра, разполага със 7 етажерки за книги, а заглавията на библиотечният фонд са над 1400. Част от книгите обаче, които са новопостъпили като дарение, все още не са изложени, защото вече нямаме достатъчно място, за да ги подредим на обособени рафтове, така че достъпът до тях да бъде лесен и приятен.
При така стеклите се обстоятелства настоящият Управителен съвет на СИЦ се обръщаме към Студентски съвет на СУ с молба да разгледа и одобри представения проект за закупуване на 3 нови библиотеки, тип етажерки. Освен това бихме искали да закупим и 10 нови исторически книги, които биха представлявали интерес за посетителите на Центъра, но са на цени, които надхвърлят финансовите възможности на СИЦ.

Цели на проекта:

• Обновяване материалната база на библиотеката на СИЦ, като за целта Центърът се нуждае от 3 броя библиотеки тип етажерка, за да се съхраняват в тях новодарени книги и да бъдат удобно изложени и достъпни за читатели
• Обогатяване на библиотечния фонд с 10 нови заглавия исторически книги
• Привличане на нови и нови млади, будни хора към културния живот в Студентски град и затвърждаването на СУ като стожер на просветителска дейност в сферата на историческите науки.

Оценка на ефекта, който ще бъде постигнат при реализиране на целите на проекта:
Към момента библиотеката на СИЦ се развива постоянно. Книгите й обхващат различни исторически периоди, има издания на английски, немски, френски и други езици. Срещат се и някои редки книги от началото на 20 век, както и ценни речници. Също така немалко известни гости са изнасяли лекции и беседи в СИЦ, включително са представяли и свои новоиздадени книги, от които са дарявали бройка за Центъра. Достъпът до библиотеката е свободен, а книгите се четат на място. Наличието на по-удобен и бърз достъп до книгите, може да бъде осигурен, ако се разполага с повече библиотечни етажерки, освен това, ако има на разположение и нови наскоро излезли книги, популярни сред студентите, учещи хуманитарни науки, това ще насърчи допълнително интереса към библиотеката и СИЦ като цяло.

Задачи на проекта:

• Осигуряване на три нови библиотеки с рафтове, които да послужат за подредба на дарени книги на Центъра, както и на нови, постъпващи заглавия в библиотека та. Тъй като в момента капацитетът на наличните библиотечни рафтове в помещението е изцяло запълнен.
• Снабдяване с 10 заглавия от най-новите исторически книги, които представляват интерес за следващите исторически и като цяло хуманитарни науки в СУ.

Целева група:

Предвид популярността, разнообразието и свободния достъп на организираните в СИЦ събития, както и до библиотеката му, целевата група на настоящия проект е голяма. В нейните граници се включват всички близо 25 000 студенти на Софийски университет, от различни специалности, които имат афинитет към историята; Интерес към мероприятията и библиотечния фонд, равняващ се на над 1400 заглавия, на центъра през годините са показвали не само студенти от различни университети, но и ученици.
Предвид локацията на СИЦ, намиращ се в „сърцето“ на жк „Студентски град“ - блок 52, потенциални читатели и гости на Центъра са и всички живущи в посочения жилищен комплекс. Като единствено по рода си културно средище, локализирано в Студентски град, СИЦ популяризира доброто име на СУ сред всички студенти, идващи в столицата от цялата страна. В дейността си СИЦ е посрещал и лектори, гостуващи от други градове.

График на проекта:

Месец юни 2018 година.
Като най-подходящ, преди началото на лятото, за монтиране на библиотеките и подредба на книгите, за да може от септември да стартираме новата учебна година с обновена библиотека.

Необходими ресурси:

• Три библиотеки тип етажерка
• 10 броя най-нови исторически книги

Финансово описание на проекта:

Прилагаме най-изгодна оферта цена качество относно библиотечните етажерки, както и списък със заглавия на книгите.
I. Библиотеки, тип етажерка – 3 броя, GERSBY библиотека ИКЕА, номер на артикула 702.611.31, цена за брой: 45,90 лв, цена на доставка до 65 кг на адрес: 25 лв, Обща сума: 162,70 лв
II. Книги – 10 броя на обща стойност: 230 лв
1. Искра Баева, Евгения Калинова – 16-а република ли? - 30 лв
2. Евгений Кандиларов – Източна Азия и България – 18 лв
3. Маски долу. Национализмът на Балканите през XX век / Колектив – 20 лв
4. Васил Проданов - Системни цикли и бъдещето на историята: Накъде върви светът? - 19 лв
5. Красимира Гагова – Западна Европа през средните векове – 10 лв
6. Войн Божинов – Управлението на деветнадесетомайците – 12 лв
7. Никола Мушанов – Дневник, спомени, автобиография – 39 лв
8. Васил Т. Василев – Нищо измислено, нищо случайно. Народният съд – 12 лв
9. Георги Марков – Другата история на най-голямата война. Разгарянето на пожара /книга първа/ - 35 лева
10. Георги Марков – Другата история на най-голямата война. Светът в пламъци /книга втора/ - 35 лева

Обща сума на проекта: 392,70 лв

Партньори на проекта:

Няма.