Описание на проекта

Описание на проекта:

International summer university - Национален изследователски институт "Висша школа по икономика", Москва, Русия, провежда двуседмичен курс за периода от 09.07.2018г. до 21.07.2018 г. на тема "Политика и икономика на енергетиката". Този курс представя анализ върху конвенционалните теоретични подходи по глобалните енергийни въпроси. Основава се на емпирични доказателства за настоящите тенденции на световните енергийни пазари, разкриващи политически въпроси в изследването на енергетиката, обхващащи всички политически науки и международната икономика. Курсът има много широк поглед и запознава участниците с енергията, представена от погледа на международната сигурност и сътрудничество, както и икономическото и политическото развитие. Разглеждат се основните политически проблеми на деня: развитието и сегашното състояние на световните енергийни пазари със специален акцент върху Русия, ЕС, Китай и САЩ. Международните организации получават централно място, особено историческото значение, текущото развитие и бъдещото значение на ОПЕК. Курсът, също така акцентира на ролята и влиянието на технологичния прогрес при алтернативните източници на енергия и на "заплахата" от фракиране при традиционните производители на газ.

Цели на проекта:

Основна цел на проекта е възможността за вземане на участие от мен, Николина Гълъбова, докторант към Стопански факултет, Катедра Икономика и управление по отрасли - Енергетика в организирания летен курс. Летния курс е международен, организиран от Националния изследователски институт "Висша школа по икономика", Москва, Русия и предоставя уникалната възможност за вземане на активно участие в анализиране на световните енергийни пазари, както и възможността за запознаване с различните погледи и анализи при разбирането на международните тенденции за сигурност на енергийните доставки. Участието ми в курса ще повлия положително при изпълнение на индивидуалния ми докторантски план и ще спомогне за успешната работа върху моята дисертация.

Задачи на проекта:

Задача на проекта е действителното участие на докторант Николина Гълъбова в курса на тема "Политика и икономика на енергетиката", при изпълнение на следното:
1. Подаване на апликационна форма за участие в обучението;
2. Получаване на одобрение от обучаващия университет;
3. Получаване на покана от Национален изследователски институт "Висша школа по икономика" и одобрение от Правителството на руската федерация за пребиваване;
4. Издаване на ученическа виза;
5. Закупуване на самолетен билет София - Москва и обратно Москва - София;
6.Настаняване в общежитие;
7. Участие в курса;

Целева група:

Докторант - Николина Гълъбова

График на проекта:

1. Подаване на апликационна форма за участие в обучението - 15.05. 2018 г.;
2. Получаване на покана от Национален изследователски институт "Висша школа по икономика" и одобрение от Правителството на руската федерация за пребиваване- 11.05.2018 г.;
3. Издаване на ученическа виза - 30.05.2018 г.;
4. Закупуване на самолетен билет София - Москва и обратно Москва - София;
5.Настаняване в общежитие - 08.07.2018 г.;
6. Участие в курса - 09.07.2018г. до 22.07.2018 г.;

Необходими ресурси:

Финансови:
1.Такса участие в курса - 300 USD;
2. Закупуване на самолетен билет София - Москва и обратно Москва - София - до 500.00 лв.
3. Настаняване в общежитие за целия период на обучението- до 100,00 лв .

Финансово описание на проекта:

1.Такса участие в курса - 300 USD или левова равностойност- 500,00 лв.
2. Закупуване на самолетен билет София - Москва и обратно Москва - София - до 500,00 лв.
3. Настаняване в общежитие - 100,00 лв.
Общ разход по проекта : 1100,00 лв

Партньори на проекта:

няма