Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът представлява семинар от две поредни публични лекции, с гост-лектор проф. Илбер Ортайлъ - един от най-видните турски историци, доц. Халит Бурч – преподавател по международни отношения в Истанбулски университет и акад. Васил Гюзелев. Проф. Ортайлъ е символ на обективната историография, признат в редица университети. Преподава в 4 от 10-те най-добри колежи в света - Stanford University САЩ, Harvard University САЩ, University of Cambridge Великобритания и Московски държавен университет.

Лекция 1: Разпадът на Османската империя и създаването на новата турска държава
Лекция 2: Мустафа Кемал Ататюрк – българофилът

Лекциите ще бъдат представени в рамките на един ден в СУ „Св. Климент Охридски“ и ще бъдат посветени на един от най-добрите етапи на българо-турските отношения като препратка към сложната геополитическа обстановка в наши дни.

Цели на проекта:

Да представи обективно междудържавните отношения между България и Турция в началото на 20-ти век.
Да предостави възможност на студенти, докторанти и преподаватели да се запознаят с непредставени до сега факти за отношенията между двете страни.
Да спомогне за изясняване на историческата истина за проблеми, прикривани по политически причини.
Да предостави възможност да се обсъждат въпроси, които все още са обект на неяснота.
Да подпомогне създаването на връзки между представители на академичната и студентска общност в България и Турция;
Да рекламира Софийски университет като привлекателен за чуждестранните студенти и по-специално за турските студенти.
Проектът цели да предизвика интерес у студентите и гостите и да ги мотивира да се включат в дискусии по темата.

Задачи на проекта:

Провеждане на лекционна част, разделена на два панела, отворена за посещение от всички желаещи студенти и гости;
Запознаване на присъстващите със съвременните достижения на науката по разглежданите въпроси лично от най-изявените учени в областта;
Провеждане на дискусия по темите и стимулиране на участието на студенти и преподаватели;
Да се стимулира интерес към темата за българо-турските отношения и тяхното развитие;
Да се направят връзки между студентските общности в България и Турция с цел сътрудничество и обмен;
Да се затвърди водещото място на СУ „Св. Климент Охридски“ като университет, предлагащ най-много възможности за студенти.

Целева група:

Проектът е насочен към всички студенти, докторанти и преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, за които представлява научен интерес българо-турските отношения в периода на разпадане на Османската империя и създаването на нова турска държава.

График на проекта:

Подготовка и организационни дейности 01.06.2018 – 15.10.2018
- Закупуване на самолетни билети;
- Организация за нощувки и изхранване на гостите;
- Набиране на спонсори;
- Изготвяне на рекламни материали за конференцията;
Провеждане 06.11.2018г.

- Регистрация на участниците 11:00-11:30;
- Приветствие от университетското, студентското, деканско ръководство и официалните гости 11:30-12:00ч.
- Лекция 1 12:00ч-13:30ч.
- Дискусия по Лекция 1 13:30-14:00ч.
- Обедна кафе-пауза 14:00-15:00ч.
- Лекция 2 15:00-16:30ч.
-Дискусия по Лекция 2 16:30-17:00ч.
- Закриване с коктейл и неформална среща 17:00-18:30ч.

Необходими ресурси:

Доброволци – 8 души
Необходими ресурси: финансови в размер на 2 580 лв.
Време за реализиране на проекта: до 06.11.2018г.

Финансово описание на проекта:

1. Кетъринг – 550 лв.
2. Рекламни материали (постери, програми, покани) – 250лв.
3. Нощувки – 2нощувки х 2 души х 45 лв. = 180 лв.

Партньори на проекта:

1.СУ „Св. Климент Охридски“ 2. Министерство на външните работи 4. ННЕК-ЮНЕСКО