Описание на проекта

Описание на проекта:

Второто издание на Freshers’ Weekend FMI Edition е очакваното продължение на доказалото се като успешно първо по рода си събитие от миналата година, с което ФМИ посрещна новозаписалите се студенти във факултета и успя да ги въведе в академичната обстановка още преди старта на учебната година. Основаната идея и този път остава непроменена - чрез серия от разнообразни мини-събития, съчетани в тридневната програма, да съберем голяма част от първокурсниците, да се запознаем, да се забавляваме и същевременно да бъдем полезни. Както вероятно на всички е известно, подобни „Подготвителни седмици“ се организират преди началото на учебната година във повечето западни университети и са се утвърдили като позитивен модел.

Цели на проекта:

Целта на мероприятия от такъв характер е повече от ясна - първокурсниците да се запознаят едни с други в неформална обстановка и да се сплотят като колектив. От Факултетния студентски съвет при ФМИ сме си поставили и една малко по-амбициозна задачка - да стимулираме нашите новоприети колеги да свикнат да излизат от зоната си на комфорт, да разчупят мисленето си и да бъдат креативни и иновативни – едни от най-важните качества в ИТ сферата, а и не само. Разбира се, основен момент е въвеждането в обстановката във ФМИ и запознаването със сградата - къде се намират повечето зали и малко допълнителна информация. Не по-малко важно е също да разберат какъв учебен материал им предстои да учат, какво могат да работят с придобитите във факултета знания, както и върху какво трябва да наблегнат, за да се реализират като определен тип специалисти. Важно за тях е да разберат къде са попаднали и колко много им предлага факултета. Второстепенна цел на събитието е да бъдат привлечени нови членове във ФСС от първокурсниците.

Задачи на проекта:

Изготвяне програма на събитието;
Популяризиране на събитието във ФМИ и СУ;
Подсигуряване на медийно отразяване на самото събитие;
Да се създадат условия за изграждане на активен диалог между първокурсниците на ФМИ посредством участието им в различни тиймбилдинг и опознавателни игри, отборно разрешаване на загадки, танци, състезателни турнири;
Срещи с хора от сферата в лицето на представители от спонсорите;
Да раздвижим студентите и да им предоставим условия за спортна активност;
Да се обогати културата и социалната дейност на студентите посредством лекции и структурирано представяне на полезна за тях информация.

Целева група:

Първокурсниците във ФМИ.

График на проекта:

Осъществяване на връзки с миналогодишните, както и с нови спонсори
Поръчване на консумативите от проекта
Пускане на регистрационна форма за събитието и информирането на първокурсниците за това
Изготвяне на нов графичен дизайн
Организиране на афтър-парти
Финален списък с ангажираните в организацията на събитието

График на събитието:
28.09.2018
Откриване
Тиймбилдинг игри и интерактивни занимания
Обяд
Състезание Final Destination
Представление на музикална група
Ускорен курс по танци

29.09.2018
Включване в програмата на Orientation week на СС при СУ/Собствена програма

30.09.2018
Сутрешна загрявка
Тиймбилдинг игри и интерактивни занимания
Обяд
Дискусия на тема образование и кариерно развитие
Закриване, награждаване и представяне на спонсорите
Нетуъринг вечеря
Парти

Необходими ресурси:

Материален ресурс:
Кетъринг за 300 човека (600 порции) за 2 дена (вода, пластмасови чаши, пици, плата, хапки, сандвичи (месо + вегетарианска опция), торти)
300 черни фланелки
Печатни материали от университетската печатница
400 баджа за идентификация с логото на събитието (цветни)
Рекламни химикалки на СС - 300 бр.
Рекламни папки на СС - 300 бр.
Подаръчни торбички на СС - 100 бр.
50 чувала

Информационен ресурс:
Рекламата за събитието ще се осъществи главно чрез каналите на ФСС при ФМИ във Facebook, Instagram и в сайтовете на ФМИ и ФСС, също така студентите ще бъдат запознати още при записването си, както и по имейл, по тяхно желание. Предвидили сме плакати, които ще бъдат разлепени на ключови места (Комисия по настаняване, студентски общежития, отдел „Студенти“, на входа и по информационните табла във факултета).

Времеви ресурс:
Организацията на събитието започна още с гласуването за провеждането му от ОС на ФСС при ФМИ на 22.05.2018 г. и ще продължи на етапи до момента на осъществяването му – близо 4 месеца по-късно. Прчина за предвиждането на такъв дълъг период от време е, че предходната година работата бе свършена за месец при огромно натоварване. Въпреки че вече разполагаме с опита от миналото издание, преценихме, че е по-добре подготовката да започне на по-ранен етап.

Човешки ресурс:
Събитието се организира от екипа на ФСС при ФМИ с помощта и на външни за организацията, факултета дори университета доброволци, като всички те са изявили готовност да помогнат безвъзмездно. Разполагаме също с подкрепата на деканското ръководство на факултета и очакваме кооперация и съдействие от тяхна страна.

Финансово описание на проекта:

Кетъринг за 300 човека за 2 дена (600 порции) – 3500,00 лв. с ДДС (таван)
Брандирани фланелки – 300 бр. – 3000,00 лв. с ДДС (таван)
Допускаме, че останалите консумативи ще възлязат на стойност до 2500 лв. с ДДС (таван)

(За провеждането на миналогодишното издание са били предвидени 3600 лв по това перо, но предвид факта, че с част от необходимите за провеждането на събитието материали вече разполагаме именно от предходната година, считаме, че тази сума може да бъде намалена до 2500 лв. От друга страна е имало непредвидени разходи, които са били покрити с лични средства на организаторите.)

Отчитайки всички прогнозирани дотук разходи, стойността на проекта възлиза на 9000 лв. (таван)

Партньори на проекта:

Предстои контакт с миналогодишните външни спонсори на събитието, които проявиха интерес да се вклчат отново. Ще бъде търсена и връзка с други компании. Физическите лица - наши партньори са всички гост лектори, ментори, музиканти и т.н., а също и фирмите, които предоставят терен и съдействие за вечерята и закриващото парти. Спонсорите ще осигурят основно награди за победителите в различните игри, но според договореностите, биха подпомогнали и по друг начин финансовото и материалното обезпечаване на събитието.

Файлове: