Описание на проекта

Описание на проекта:

В периода 9-15.07.2018 г. във Варшава, Полша ще се проведе летен семинар на ISHA (International Students of History Association), организиран от местната секция. По този повод желаем да изпратим 1 докторант, като участник и представител на Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски” в семинара. От 2008 г. до настоящия момент в Исторически факултет на СУ съществува секция на ISHA и през годините многократно са изпращани на международни инициативи от този тип студенти и докторанти и са организирани множество мероприятия, които показват успещното партньорство между ISHA-София и Студентски Съвет на СУ. От 2017-та година ISHA - София има официално избрано представителство в Управителния съвет на организацията.

Цели на проекта:

- Изпращане на докторант от Исторически факултет на СУ, представител на Софийски университет на летния семинар за участие с изнесен доклад в академична работилница и за подпомагане на организацията на семинара.
- Подпомагане на междууниверситетските връзки на ISHA - София и ИФ на СУ, чрез установяване на нова секция на ISHA в България, в партньорство с ЮЗУ "Неофит Рилски".
- Подържане и популяризация на постоянна международна дейност на ISHA - София, отчитане текущата дейност пред Международния борд

Задачи на проекта:

- Поемане на транспортните разходи и такса за участие в семинара. Пътуването ще бъде с автобус и самолет от София през Братислава до Варшава и връщане Варшава-Братислава-София, поради финансово изгодните условия, но при възможност може да е с директен полет.
- Ефективно осъществяване на посочените цели

Целева група:

Докторанти от ИФ на СУ "Свети Климент Охридски" и ЮЗУ "Неофит Рилски"

График на проекта:

1.Финансиране - до 29.06.2018

2.Пътуване София-Бургас, Бургас- Варшава - 07- 08.07.2018

3.Пристигане и настаняване - 08-07.2017

4.Участие в работилница "Cities in Crisis" и академичната и културна програма на летния семинар на ISHA - 09 – 14.04.2013

Програмата за провеждане на семинара:
https://ishawarsaw.wordpress.com/program/

Обратно пътуване - Варшава – Бургас, Бургас - София - 15.07.2018

Отчет на извършената дейност - в рамките на седмицата след 15.07.2018

Необходими ресурси:

Необходими са единствено финансови средства във връзка с пътните разходи и покриване на таксата за участие в международния семинар.

Финансово описание на проекта:

Пътни разходи:
Пътуване с влак София-Бургас 7.07.2018 - 12 EUR
Самолет - Бургас- Варшава - 08.07.2018 - 70 EUR
Самолет - Варшава - Бургас - 15.07.2018 - 91 EUR
Влак, Бургас - София - 15-07.2018 - 12 EUR
Общо пътни разходи: 187 EUR

(Цените са проверени към 05.06.2018 съгласно офертите на eSky,bg и БДЖ, редовна тарифа)

Такса за участие в семинара: 90 EUR

Общо разходи: 285 EUR

Партньори на проекта:

Файлове: