Описание на проекта

Описание на проекта:

Национална конференция, организирана от националния борд на АИЕСЕК в България. Тази година ще се проведе близо до Стара Загора. Конференции като тази се провеждат два или три пъти в годината. Активни членове, както и алумни асоциацията на АИЕСЕК в България се събират на едно място, за да обсъждат мениджмънта и стратегиите на организацията на национално ниво. Управителните звена се събират, за стратегическо планиране за растеж в резултати за следващата една година. Външни партньори - компании от различни сфери - провеждат обучения и уъркшопи за всички присъстващи. Организират се екипни игри, които подпомагат работата ни.

Цели на проекта:

Обединяване на студентите от организацията. Повишаване на познанията в различни области, свързани с предмета на обучение в университета, както и дейностите в организацията - разработване на проекти, бизнес развитие, маркетинг, мениджмънт, финанси, обучителни дейности и др.
Повишаване на резултатите на организацията на база осъществени обмени на студенти, което е и основната цел и измерител на успеха на AIESEC.

Задачи на проекта:

Целодневни лекции и работилници.
Екипни игри с образователна цел.
Сплотяващи екипа дейности.

Целева група:

Членове на AIESEC в България

График на проекта:

26.07.2018 - Пътуване към хотела, в близост до Стара Загора и откриване на конференцията - лекционна част
27.07.2018 - Лекционна част от фасилитатори от AIESEC, както и външни гост-лектори от компании
28.07.2018 - планиране на бюджет на организацията, лекционна част, работилници
29.07.2018 - лекционна част, работилници, закриване и връщане в София

Необходими ресурси:

Финансов ресурс - покриване на таксите на членовете на организацията, студенти на СУ

Финансово описание на проекта:

15 студенти от СУ, активни членове на AIESEC в Софийски университет - единична такса на човек 130 лева.
Общо: 1950лв.
В цената са включени три нощувки, хранения и такса за конферентните зали.

Партньори на проекта:

Няма.