Описание на проекта

Описание на проекта:

Uni Navigator представлява приложение(IOS и Android), което спомага навигирането вътре в сградите на Софийски университет като насочва своите потребители с помощта на AR(добавена реалност). Приложението е базирано на GeoLocation service, който засича в реално време реалното ти местоположение в сградата. Визуализацията става с помощта на камерата на устройството и библиотека за добавена реалност т.е визуализира стрелки върху обекти от реалния свят и така улеснява навигирането от точка А до точка Б. С това приложение ще помогнем на всички заинтересовани лица, които желаят по-лесно да се навигират в сградите на Софийски университет и ще улесним процеса за работа и учене като спестим време за намирането на съответните места.

Цели на проекта:

Да улесним новопостъпващите, настоящите и бъдещите студенти, както и гостите на Софийски университет чрез вътрешно навигиране на всички сгради(зали, администрация, тоалетни и характеристични локации). Приобщаване на хората със специални потребности, за да може по-лесно да се навигират в съответната учебна сграда на Софийски унвиерситет. Подпомагане процеса на учене и работа в Софийски университет. Улесняване на провеждането на различни събития на територията му.

Задачи на проекта:

-изготвяне на функционални и нефункционални изисквания за приложението
-изготвяне на документация
-изготвяне на дизайн на потребителския интерфейс
-проектиране на multi-platform приложение (IOS, Android)
-създаване на back-end логиката на приложението
-свързване с незрящи хора за пригодяването на приложението към техните нужди
-разпознаване на различните сгради на Софийски университет
-разпознаване на различните етажи в съответната сграда
-разпознаване на различните зали и помещения в съответната сграда
-създаване на карта на всички сгради на Софийски университет
-събиране на всички локации в базата данни
-тестване на приложението
-инсталиране на сървъри
-поддръжка на сървъри

Целева група:

-студенти
-преподаватели
-външни лица

График на проекта:

15.05-01.06 - Изясняване на целите, функционлностите и изискванията на проекта
01.06-15.06 - Събиране на ресурси, подходящи технологии и начална разработка на проекта
15.06-15.07 - Разработване на главните функционалности на проекта
15.07-01.08 - Реализиране на допълнителните функционалности на проекта
01.08-15.08 - Изчистване на бъгове и алфа-тестване на приложението
15.08-30.08 - Събиране на локации в сградите на Софийски университет
01.09 - Пускане на завършеното приложение
01.09-01.10 - Маркетинг и ПР на завършеното приложение

Необходими ресурси:

човешки ресурс - екип от 8 човека
технологични - сървъри
логистични ресурси за събиране на локация на залите

Финансово описание на проекта:

7 разработчика - 300часа х 10лв = 3000лв за период от 3 месеца
1 лице support - 120часа х 10лв = 1200лв за период от 3 месеца

общо: 7х3000+1х1200=22 200лв

Партньори на проекта:

Софийски университет, Студентски съвет към Софийски университет