Описание на проекта

Описание на проекта:

Международната студентска конференция за англоезични изследвания е втората такава, организирана от представители на Катедрата по англицистика и американистика във Виенския университет, и ще се проведе на 26, 27 и 28-ми септември 2018 г. във Виена, Австрия. Участниците трябва да подготвят доклад и да го представят пред останалите участници под формата на 20-минутна презентация, след което ще имат време за дискусии и обмяна на идеи.
Допълнително информация може да бъде намерена на страницата на конференцията: https://scanglophonestudies.wordpress.com/call-for-papers/

Цели на проекта:

Целта на конференцията е да осигури на студентите платформа, за да могат да представят своите проучвания в областта, да обменят идеи в професионална среда и да се включат в дискусии на различни теми с други студенти.
Участието би помогнало за подобряване на изследователските ми умения и ще увеличи познанията ми в сферата на академичните филологически изследвания. Това е чудесна възможност за среща с амбициозни млади хора. В бъдеще тези контакти биха послужили за осъществяването на съвместни проекти.
Тази конференция също така е възможност за популяризиране на научната дейност на младите филолози от СУ "Св. Климент Охридски", а за мен би била добра основа за развитие в областта.

Задачи на проекта:

1. Подготвяне на доклад по предварително избрана тема.
2. Представяне на текста на доклада пред останалите участници под формата на 20-минутна презентация.
3. Провокиране на дискусия.
4. Обмяна на опит и създаване на контакти с колеги от различни университети в Европа.
5. Обогатяване на познанията в сферата на англоезичната литература, лингвистика и културни изследвания.

Целева група:

Адела Миролевска - студент във втори курс, специалност Английска филология в СУ "Св. Климент Охридски".

График на проекта:

25.09.2018 - кацане във Виена
26.09.2018 - първи ден от конференцията
27.09.2018 - втори ден от конференцията
28.09.2018 - трети ден от конференцията
29.09.2018 - връщане в София
Пълната програма ще бъде обявена след като станат ясни всички участници в конференцията.

Необходими ресурси:

Необходими са финансови ресурси за цялостно или частично покриване на разходите за транспорт, нощувки и дневни.

Финансово описание на проекта:

Няма такса за участие в конференцията.
Необходими финансови ресурси:
- транспорт / самолетни билети: София - Виена - София = $164 = 273.96 лв. (цената е към 24.05.2018 г.)
- нощувки: 4 нощувки х €25 = €100 = 195.58 лв.
- дневни: 20 евро на ден х 4 = 80 евро = 156.46 лв.
Общо разходи по проекта: 626 лв.

Партньори на проекта: