Описание на проекта

Описание на проекта:

"Лято с документално кино" е проект за финансиране на мини кино фестивал. Той е посветен на документално-художествено кино. Включва прожектирането на три филма на млади съвременни български автори в продължение на три дни. Той е с вход свободен за зрителите. Темата на фестивала е: „Демократичните промени от 1989 година. Преходът в България и постсоциалистическото минало”. Филмите, които ще бъдат прожектирани са: „Червено, твърде червено” (2018) с реж. Божина Панайотова – 17 юли, „Звярът е още жив” (2016) с реж. Весела Казакова и Мина Милева – 18 юли, „Всяка стена е врата” (2017) с реж. Елица Георгиева – 19 юли. Тези филми са отличени с редица европейски и международни награди. Участвали са в различни фестивали, където са получили своето признание. Филмът „Червено, твърде червено” e селектиран в Панорама на фестивала Берлинале през 2018г.
Преди всяка прожекция ще има кратко видео обръщение от всеки творец към публиката.
След края на филма ще има кратка видео дискусия с автора и публиката. Целта е да се изгради интерактивност със зрителите, които от пасивни ще се превърнат в активен участник.
Предвиждат се няколко съпътстващи събития, които да привлекат зрители за прожекцията на филмите.
Фестивалът ще бъде открит от д-р Красимир Кастелов, който е преподавател по кино в Софийския университет и НАТФИЗ. Той е собственик на сайта Другото кино. Той ще допринесе, напълно доброволно и безплатно със своя труд, за тържествеността на събитието.

Цели на проекта:

Целите на фестивала "Лято с документално кино" са: културна и образователна. Това е значимо събитие, защото в гр. Бургас няма киносалон, в който да бъде прожектирано подобен тип авторско и арт кино. Тези филми могат да бъдат гледани единствено по европейски фестивали. Двамата режисьори – Елица Георгиева и Божина Панайотова, които живеят дълги години във Франция, са част от новата вълна на френското документално кино. Тематиката за постсоциалистическото минало, разгледана от различни ъгли в момента е изключително популярна в Европа.
От друга страна фестивалът "Лято с документално кино" е абсолютно безплатен за зрителите и ще бъде подарък за хората.
Концепцията на фестивала "Лято с документално кино" е част от мисията на СУ "Св. Климент Охридски" - да изнася образование в страната.

Задачи на проекта:

Концепцията на фестивала "Лято с документално кино" е новаторска, защото ще се осъществи за първи път в гр. Бургас. Бургазлии и гостите на града ще имат възможност да видят най-актуалните и отличени във фестивали на европейско и световно ниво документални филми. Това събитие ще се открои и ще изпъкне в културния живот на град Бургас, защото ще се проведе в разгара на лятото, когато потокът от хора е много голям. Тогава има много туристи, посетители, а събитията с културна насоченост са с по-малък обем.

Целева група:

Учителите, които преподават предмети, свързани с изкуство и култура.
Учениците са една от основните целеви групи - включително и гимназистите, които са бъдещи и потенциали студенти на СУ „Св. Климент Охридски” като най-престижния университет в България.
Студентите от колежи и двата големи университета "Проф. Асен Златаров" - гр. Бургас и БСУ, които след завършването на своята бакалавърска степен също могат да бъдат потенциални магистри в СУ „Св. Климент Охридски”.
Гражданите и гостите на гр. Бургас, които ще имат възможност да се запознаят с най-актуалните филми в сферата на документалното кино.

График на проекта:

Фестивалът "Лято с документално кино" ще се проведе на: 17, 18, 19 юли 2018г. в гр. Бургас в КЦ „Морско казино”.

Необходими ресурси:

Необходими са: програми, плакати, стикери, фейсбук реклама, летящи фенери, вода. Първата група ще стомогне за разпространение и популяризиране на събитието сред целивите групи. Втората със съпътстващите събития ще изгради устойчива връзка и траен интерес с публиката.
Осигуряване на зала с капацитет 80 места и проектор: 3дни .* 300лв. = 900лв. – нефинансов принос (безвъзмездно осигурена от Община Бургас).

Финансово описание на проекта:

Плакати за събитието по цена от печатницата на СУ: 300бр.* 1лв. = 300лв.
Стикери: 300бр.* 0.20лв. = 60лв.
Програми за събитието: 400бр.* 0.15лв. = 60лв.
Фейбсук реклама: 20 дни * 4лв. = 80лв.
Летящи фенери: 100бр. * 2лв. = 200лв.

Бюджет за д-р Кр. Кастелов
Пътни – гр. София-гр.Бургас: 2* 27 лв. = 54 лв.
Нощувки: 3бр.* 50 лв. = 150 лв.

Други разходи:
Вода 192бр. * 0.50 лв. = 96 лв.

Обща стойност на исканата сума: 1000лв.

Партньори на проекта:

Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, който финансира събитието, защото изнасяме образование в страната. Община Бургас, която осигурява безвъзмездно зала в рамките на протичане на фестивала. Медийни партньори: сайта Виж Бургас; БНР-Бургас; БНТ-Бургас; сайта Другото Кино, сайта Филмово общество.