Описание на проекта

Описание на проекта:

Членовете на екипа на проекта получихме покана за участие в ''Национален студентски литературен конкурс "Боян Пенев" Шумен - 2016'', първия студентски литературен конкурс в България.През 1973 г. доц. Николай Димков (тогава преподавател по възрожденска литература в Шуменския университет) създава студентския литературен клуб “Боян Пенев”. Негови ръководители през годините са били академическите преподаватели Христо Трендафилов, Ивайло Петров, Пейо Димитров, Веселин Панайотов и др. През 1974 г. стартира ПЪРВАТА Национална среща-конкурс на студентите литературни творци – Шумен 1974. Връчват се награди за поезия, проза, награда за шуменски автор, осигурена от Община Шумен и награда на публиката, осигурена от Шуменския университет. През 1978 г. се учредява Национална литературна награда за критика на името на Боян Пенев. Първата награда “Боян Пенев” е връчена лично от Дора Габе през 1978 г. в Шумен на Христо Трендафилов (днес проф. дфн). Първата награда за книга (финансиране на издаването на книгата) получава Миряна Башева.
Конкурсът винаги е обхващал всички университети в страната. Много талантливи студенти, днес авторитетни преподаватели, именити поети, писатели, критици, са започнали творческия си път от този конкурс. Сред носителите на награди са: Георги Господинов, Захари Карабашлиев, Иван Гранитски, Валери Станков, Пламен Дойнов, Любен Дилов-син, Никита Нанков, Иван Ненков, Роза Боянова, Иван Карадочев, Балчо Балчев, Атанас Липчев, Володя Стоянов и много друг

Бихме желали Студентски Съвет при Софийски университет "Св. Климент Охридски" да ни командирова в Шумен от 20 май до 22 май, за да вземем участие в конкурса и да представим Софийски университет "Св. Климент Охридски" и студентите му в него. Смятаме, че включването ни в този форум е от голямо значение на нашето развитие в областта на литературата. Заедно с това, считаме, че участието ни би повишило реномето на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Цели на проекта:

1. Задълбочаване на познания и уменията на участниците в областта на творческото писане, което ще доведе до тяхното израстване в областта на литературата;
2. Популяризация на Софийски университет "Св. Климент Охридски" и на студентите в него, като се покаже интересът и способностите им в дадената област;
3. Допълнително повишаване на реномето на Студентски Съвет като организация, която работи за и със своите колеги студенти.

Задачи на проекта:

Изготвяне на текстове в следните области (проза, поезия и критика), които се изпращат в посочения от организаторите срок (10 май) и целят спечелване на призови места. Подготовката за осъществяването на задачите се извършва постоянно от участниците, които имат регистрирана дейност в областта на творческото писане.

Целева група:

1. Пряко засегнати лица - Симона Симеонова Пенчева, Валентин Славеев Спасов, Йоана Миткова Русева, Ренета Георгиева Бакалова, Анна Александрова Лазарова, Георги Цветев Гаврилов.
2. Косвено засегнати лица:
-студентите от Софийски университет "Св. Климент Охридски"
-повишаване реномето на студентите от ФФ и ФзФ в образа им на пишещи млади хора
-Студентски съвет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" в имиджа му на организация, която е отговорна и заинтересувана от своите колеги

График на проекта:

20 май (петък)
11.00 ч. – 13.30 ч. (Шуменски университет, Ректорат) – Регистрация на участниците
14.00 ч. – Откриване
14.15 ч. – Четения на участниците
17.30 ч. – Представяне на стихосбирката „ВКЪЩИ ВСИЧКИ ВЕЧЕРЯТ ОТДЕЛНО”, автор – Анна Лазарова, носител на Голямата награда от Конкурса за 2015 г. Стихосбирката е издадена от Университетското издателство „Епископ Константин Преславски".
20.00 ч. (PianoBar Club Retro Shumen) – Представяне на книгата „СБОГУВАНЕ С НАРЦИСИЗМА”, автор – Petar Tchouhov
21 май (събота)
9.00 ч. – Поетически пленер ПИСАНЕ ОТ НАТУРА, модератор на проекта: Petar Tchouhov
14.00 ч. – Обобщаване на резултатите от пленера
16.00 ч. – ПОЕТИЧЕСКИ ДВУБОЙ: Toni Tellalov – Антоний Димов
17.30 ч. – Представяне на сборника „ШУМЕН II”. Прозаически текстове на 12 автори от различни генерации, родени в Шумен, учили в града или участвали в някои от културните и литературните събития в него.
Презентация – Иван Карадочев
22 май (неделя)
10.00 ч. – ДИСКУСИЯ на тема ЛИТЕРАТУРА И ФИЛОСОФИЯ – КАКВО СЕ СЛУЧВА ДНЕС, модератор Kamelia Spassova
11.30 ч. – Награждаване

Необходими ресурси:

Човешки - Симона Симеонова Пенчева,2774, simona.penchevaa@gmail.com, Валентин Славеев Спасов, 2751, valentin.spasovv@gmail.com,Йоана Миткова Русева, 28114, yoana_r@abv.bg, Ренета Георгиева Бакалова, 2811, reneta.bakalova@abv.bg, Анна Александрова Лазарова,11794, annie_lazarova@abv.bg, Георги Цветев Гаврилов,160307, georgi.gavrilov@gmail.com
Финансов - финансиране на пътуването на участниците от гр. София о гр. Шумен и обратно и осигуряване на дневни за участниците
Информационен - не
Времеви - три дни

Финансово описание на проекта:

1. Дневни за участниците: 6-ма участници х 3 дни х 20 лева на ден = 360 лева;
2. *Финансиране на транспорт с личен лек автомобил - Опел, Вектра, 1995, CA4039BM, 10 на 100, 1.82 според https://m.fuelo.net ,Йоана Миткова Русева, Ренета Георгиева Бакалова, Георги Цветев Гаврилов -за разстояние от гр. София до гр. Шумен обратно - общо 726 км в двете посоки
**Финансиране на транспорт с автобус - Симона Симеонова Пенчева, Валентин Славеев Спасов, Анна Александрова Лазарова 3х48 лв, общо 144лв (двупосочни цени с намаление - http://tickets.etapgroup.com/web_buy.php?mode=tickets&resign=0 )
Финансирането да се извърши чрез теглене на служебен аванс от Паричен салон на СУ и отчитането им след връщането на участниците в София в необходимия срок.

Партньори на проекта:

Студентски Съвет при Софийски университет "Св. Климент Охридски"