Описание на проекта

Описание на проекта:

Представяне на доклад за клинично изпитване на нов метод за скрийнинг на рак на млечната жлеза на XXVIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„Българското европредседателство – иновации и просперитет“

Цели на проекта:

Да демонстрира приноса на МФ на СУ към световната медицина и факта, че изпробваме нови апарати, неизследвани до момента.

Задачи на проекта:

Да изготви и представи доклад за клиничното изпитване на Breastlight на международна конференция.

Целева група:

Всички жени, които попадат в рискова група за развитие на РМЖ, не само на територията на Софийски Университет "Св. Климент Охридски", но и в цялата страна

График на проекта:

12.03.2018-15.04.2018- Провеждане не изследването
15.04.2018-25.05.2018- Обработване на резултатите и изготвяне на доклада
31.05.2018 - Представяне на доклада на XXVIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„Българското европредседателство – иновации и просперитет“

Необходими ресурси:

Необходимост от финансови ресурси, свързани с представянето на проекта

Финансово описание на проекта:

90лв - такса за активно участие в конференцията
30лв - нощувка в Стара Загора за един член на екипа, който да представи труда

Партньори на проекта:

Файлове: