Описание на проекта

Описание на проекта:

Факултетният студентски съвет (ФСС) при Биологически факултет (БФ) тази академична година попълни членския си състав, избра нов председател - Любомира Иванова и нов зам. председател - Теодора Алексиева. Към май месец ФСС при БФ наброява 27 студенти, от които бакалаври и докторанти. В този състав ФСС при БФ има множество успешни инициативи - два благотворителни щанда - Коледен и Мартенски, Коледни писма за членовете на Академичната общност в БФ, помощ при провеждане на събития с гост-лектори, БиоФест 2018, Кръгла маса - Кариерно развитие.
Чрез провеждане на панели с дискусии на тиймбилдинга се цели всички членове на екипа да бъдат запознати по-детайлно с работата на ФСС и Студентски съвет, с практиките, които се осъществяват и възможностите, които тези организации предоставят за развитие и промяна. С краткото пътуване се цели и да бъде вдъхната увереност за по-голяма инициативност в бъдеще, да сплоти екипа и да спомогне разрастването на разпознаваемостта и престижа на факултета и факултетния студентски съвет. За да очакваме колегиални отношения и подкрепа от администрацията на факултета, първи ние самите трябва взаимно да се подкрепяме. Едно подобно преживяване ще стимулира членовете, които имат право да се кандидатират за следващия мандат и да продължат с успешните инициативи.

Цели на проекта:

● Запознаване с интересите и идеите на всеки един от членовете;
● Подобрение на работата по бъдещи инициативи;
● Запознаване и отговаряне на въпроси свързани с работата на Студентски съвет към Софийски университет “Св. Климент Охридски” и прилежащите му звена;
● Сплотяване на екипа - подобряване ефективността на структурата и комуникацията в нея;
● Личностно развитие - излизане от зоната на комфорт чрез серия от игри и предизвикателства;
● Развитие на ключовите компетенции на членовете на ФСС, техните умения да комуникират и създават успешни партньорства с други външни организации и представители на бизнеса, което е ключово за дейността на съвета;
● Изготвяне на списък с потенциални спонсори и партньори за Биологически факултет.

Задачи на проекта:

● Презентация за структурата на ФСС и СС и прилежащите звена; Дискусия за студентското самоуправление;
● Игри за по-пълно опознаване и сплотяване на колектива;
● Представяне на Diaphanum и работата с платформата;
● Обсъждане и анализ на предишна дейност - откриване на слаби и силни страни на колектива и дейността му;
● Обменяне на идеи и опит между членовете; Изграждане на бъдещи планове за развитие;
● “Beware of your comfort zone” - серия от игри, които изкарват от зоната на комфорт и спомагат да бъдеш по-пълноценна личност;
● Добиване на нови умения в опознаването на дивата природа - уроци по ориентиране и разучаване на местната флора и фауна.

Целева група:

Членове на Факултетен Студентски Съвет към Биологически Факултет.

График на проекта:

Тиймбилдингът обхваща 06.07, 07.07 и 08.07.2018 г. (петък, събота и неделя).

Ден 1:
● Пристигане и настаняване
● Откриване и мотивационна реч от организационния екип на програмата
● Задаване на предизвикателство от ръководителите на екипа към членовете на ФСС
● Обяд
● Презентации за представяне на СС към СУ и ФСС като институция, дискусия за студентското самоуправление
● Обсъждане дейността на колектива на ФСС при БФ
● Игри сред природата/ разходка/свободно време
● Вечеря

Ден 2:
● Закуска
● Запознаване с платформата Diaphanum
● Представяне на добри и лоши практики относно проектната дейност
● Обяд
● Подготвяне на реален бъдещ проект (за пример)
● "Beware of your comfort zone"
● Изпълняване на предизвикателствата под формата на представление
● Вечеря

Ден 3:
● Закуска
● Разходна в близката планина, където двама от членовете на съвета ще ни научат на ориентиране чрез радиозасичане
● Отпътуване

Необходими ресурси:

● Престой - по две нощувки
● Транспорт
● Дневни
● Флипчарт, хартия, маркери

Финансово описание на проекта:

Финансиране на престоя на студентите за дати от 06 до 08.07.2018г. - 20 души х 32 лева за двете нощувки - 640 лв.

Дневни - 40 лв. х 20 души - 800 лв.

Общо: 1440 лв.

По Закона за обществените поръчки (ЗОП) ще бъде изготвена оферта за транспорта.

Партньори на проекта: