Описание на проекта

Описание на проекта:

Седмицата на свободното слово е традиционна поредица от събития, които се случват всяка година във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Тя винаги се организира от ФСС на ФЖМК, като включва предимно срещи с гост-лектори (популярни лица от медиите), прожекция на филми (свързани с медиите) и конкурси за есе или журналистически текст.

Цели на проекта:

Целта на "Седмицата на свободното слово" е да доближи студентите до случващото се в медийната среда в България, като те се срещнат с някои от най-известните журналисти в България или то поне такива, които не спират да пазят свободата на словото в страната ни. Всяка среща с доказал се в професионалната си среда човек действа вдъхновяващо и мотивиращо на студентите, а никак не е малък броя на тези, които именно поради загуба на мотивация се отказват от професионалната си мечта и не продължават бъдещото си развитие в сферата на медиите.

Задачи на проекта:

3 поредни срещи на студенти във ФЖМК с журналисти, като целта е да има отворена лекция с журналист от телевизия, от радио и от печат. Така ще се покрият интересите във всички направления на младите бъдещи журналисти. В една от вечерите ще се прожектира филм свързан с медиите. Кино фестивали като "Кино по никое време" показаха, че студентите изпитват нужда от това да гледат хубави филми и то в университетска среда, където да се сплотят със състудентите си - бъдещи колеги в професионалната среда.

Целева група:

Целевата група на "Седмица на свободното слово" са предимно студентите които са специалност Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване (медийните специалности на СУ). Освен тях обаче искаме да привлечем и тези студенти, които имат интерес към медийната среда в България и искат от първа ръка да разберат повече за случващото се редакциите.

График на проекта:

"Седмицата на свободното слово" трябва да започне в последната седмица на май 2018 г., като първата лекция а гост е на 28 май. В следващите 2 дни във ФЖМК ще се проведат още 2 лекции с гости журналисти, а в последната вечер - 31 май ще се прожектира филма Spotlight в една от най-големите зали на факултета. В момента се провеждат разговори с гости като Георги Милков, Ани Цолова и журналисти от "Бивол".

Необходими ресурси:

Необходими са плакати и флаери, с помощта на които да разпространим събитията сред студентите на ФЖМК и факултети с хуманитарни специалности. Също ще са нужни бутилки с минерална вода за кино вечерта на "Седмица на свободното слово".

Финансово описание на проекта:

- 50 плаката А3 по цена от печатницата на СУ
- 100 флаера по цена на печатницата на СУ
- 100 бутилки 500 мл, минерална вода по цена по ЗОП

Партньори на проекта: