Описание на проекта

Описание на проекта:

Шестнадесетата научна експедиция продължава традицията на едно успешно реализирано пътуване, което дава възможност на повече от 35 студенти - българисти да обходят ключови за Българското възраждане места. Смисълът на тази експедиция се състои в това да се организират дискусии по актуални въпроси по съвременната езикова ситуация, в които студентите да заемат активно участие и да допълват знанията си от практическа гледна точка. Едни от най-ценните за един българист преживявания са свързани с това да работи на терен, да събера лингвистичен материал, да го обработва и анализира и накрая да види работата си публикувана. Освен дискусии по актуални въпроси по съвременната езикова ситуация, се предвиждат специализирани беседи в посещаваните обекти със специалисти по Възрожденска и Следосвобожденска литература, както и дискусионни семинари с участието на студентите, в които те могат да изразят мнение, да анализират казаното от колегите им и да събеседват относно ролята на самите обекти за езиковото развитие през вековете. Пътуването ще се осъществи на 29,30,31 май 2018 година.
Екип на проекта:
Дарена Желязкова - 12178
Иванина Благолажова - 12177

Цели на проекта:

Основната цел на научната експедиция е да даде възможност на студентите - българисти да се запознаят от близо с културната, не само с литературната ни история на ХІХ в. Повече материали от предходните експедиции може да бъдат разгледани на следните интернет адреси:
https://www.youtube.com/watch?v=HeeG-k0lUMY
http://bnr.bg/post/100825989/balgarski-ezik-ekspedicia
Тази година маршрутът, по който ще се движи експедицията, е :
• СОФИЯ – БУКУРЕЩ – БРАШОВ – СИНАЯ – СОФИЯ
Всеки един от предвидените обекти за посещение са подбрани целево. От началото на ХІХ в. в Букурещ работи Софроний Врачански, формира се кръг от книжовници, преводачи и патриоти (Ат. Кипиловски, М. Кифалов, В. Ненович, Параскев Карабиберов и др). През първата половина на века в Букурещ се оформя нещо като издателски център - напр., печатницата на Петър Сапунов, после д-р П. Берон, Каравелов (създава "Дружество за разпространение на полезни знания" освен собствената си дейност), а също и българи, които са завършили медицинското училище там (Петър Протич, Г. Атанасович, Хр. Бояров...). Дейци, които са работили в основаното от българската емиграция училище (Хр. Ботев, К. Цанков,Р. И. Блъсков), също и дейността на Добродетелната дружина, ред важни периодични издания, които се издават там, включително и тези на българската революционна емиграция, и, разбира се, Букурещ като важен образователен център на българите през ХІХ в.
Предвижда се в Университета в Букурещ да бъде организирана дискусионна среща със студенти българисти и кръгла маса на тема: Българистиката в чужбина.
Координатор на мероприятието е доц. д-р Николай Паскалев от Института за български език.

Задачи на проекта:

В резултат от наблюдението се очаква всеки студент да разработи текст, както и да се включи в една от следните творчески инициативи: 1) Разработка на научна статия, която ще бъде публикувана в лингвистичните списания на Факултета; 2) Анализ на съвременната езикова ситуация в съпоставка с езиковата ситуация в България;3)Разработка на литературно есе, посветено на текстове, създадени от българските възрожденци, в Румъния;4) Представяне на актуални изследвания на румънски изследователи, посветени на българистиката.

Целева група:

Целевата група на проекта е на първо място пътуващите студенти, които ще имат разпределени задачи, които трябва в определения срок да бъдат изпълнени. След проведеното пътуване, чрез своите задачи и опит, участващите ще достигнат до останалите си колеги. Могат да бъдат организирани малки срещи и проведени кратки дискусии на темите, които са били зададени по време на пътуването.

График на проекта:

ДЕН 1
София – Велико Търново – Русе – Букурещ /~395 km/
Отпътуване от София в 7.00 ч. от ул. „Оборище“ (В участъка между пл. „Александър Невски“ и бул. „Васил Левски“) за Букурещ – известен още като „Малкия Париж“ заради артистичния си живот и красивата архитектура. Панорамна обиколка на Букурещ (минимум един час и тридесет минути): Триумфалната арка; Храмът на музиката „Атене“; Националният театър; Парламентът; Патриаршеската катедрала; Университетът; Площадът на революцията. Настаняване. Свободно време. Дискусия в къщи музеи на българските възрожденци. По желание – вечеря в традиционен ресторант. Нощувка.
В този ден ще бъде проведена кръгла маса на тема „Българистиката в чужбина“; предвиждат се срещи със студенти българисти; посещение на българското училище и теренна работа;
ДЕН 2
Букурещ – Брашов – Синая /~250 km/
Закуска. Отпътуване за Трансилвания – един от най-интересните региони в Европа с невероятна смесица от различни култури и цивилизации. Посещение на замъка „Бран“, известен още като „Замъка на Дракула“ – впечатляваща средновековна крепост, построена между 1377 г. и 1382 г. върху скала, висока 60 м. Разглеждане на Брашов – живописно средновековно градче в Трансилвания. Програма: Черната църква – най-голямата готическа катедрала в Източна Европа, старото кметство, Синагогата, най-тясната уличка в Румъния – STRADA SFORII. Свободно време в Брашов. Настаняване и нощувка в Синая /Пояна Брашов/ Брашов.
Дискусионна кръгла маса: „Брашов и българската възрожденска интелигенция“.
Викторина: Възрожденците и възрожденските текстове от Брашов. Книжовни средища.
Среща разговор с българи от Брашов.
ДЕН 3
Синая – Замъкът „Пелеш“ – София /~535 km/
Закуска. Напускане на хотела. Разглеждане с местен екскурзовод на двореца „Пелеш“ – бивша, лятна резиденция на румънското кралско семейство.
Дискусионен разговор: Румъния и влиянието ѝ върху езика, литературата и културата на България.
Свободно време. Посещение на Синайския манастир – важен религиозен център в Румъния от края на 17 в. Отпътуване за България около обяд. Пристигане в София на ул. „Оборище“ (В участъка между пл. „Александър Невски“ и бул. „Васил Левски“) – късно вечерта.
Дискусионен клуб: Миграционни процеси, култура, литература и влияние върху езика.

Необходими ресурси:

1.Човешки – студенти от Факултета по славянски филологии, които ще участват активно във всички дейности. Ще присъстват и преподаватели, които ще изнасят интересни лекции и беседи, свързани с Българското възраждане и цялата информация, която засяга местата, които са зададени като дестинации. Преподаватели, които да бъдат ангажирани със задачата да подготвят интересни беседи и дискусии.
2.Финансови – ресурси за осъществяването на транспортните услуги и осигуряването на нощувките за всеки студент.

Финансово описание на проекта:

Във финансовата част на проекта са включени следните компоненти:
- нощувки
- транспортни услуги
-дневни
Тъй като броят на участниците в експедицията се състои от 35 студенти, общата сума, която е нужна, е както следва:
-нощувка : 2 нощувки по 50 лева – 100 лева за 35 студенти – 3500 лева
-транспортни услуги: 3000 лева
Дневни 35 студенти х 20 лева на ден – 700 х 3 – 2100 лева
Обща сума: 8600 лева

Партньори на проекта:

Екипът, който организира тазгодишната експедиция, няма партньори, с които да работи. Не получава и съфинансиране. До този момент, всички научни експедиции, които са се провели, са били финансирани от Студентски съвет към Софийски университет "Св. Климент Охридски". В рамките на експедицията студентите ще бъдат разпределени в три отбора: Антропология, литература и фолклор; Диалектология и съвременна езикова ситуация; История на новобългарския книжовен език. Всеки студент ще разработи текст и ще го представи след завръщането от експедицията на специален научен семинар.