Описание на проекта

Описание на проекта:

Министерската конференция ще се проведе в Париж на 23-25 май 2018 г. Тя е отворена за регистрирани делегации на Европейското пространство за висше образование (ЕПВО) и ще включва форум по политиката за имплементиране на Болонския процес. Ще бъде дадена възможност за провеждане на диалог между държавите в европейското пространство за висше образование и тези, които не са в европейската система за висше образование държави.

Европейското пространство за висше образование включва 48 държави, които са съсредоточени върху европейския регион, както и заинтересовани страни като представители на студентите (ESU) в лицето на Европейския студентски съюз, Европейската асоциация на университетите, представителите на висшите училиша, представителите на учителите и администрацията, представители на Европейската комисия, представители на Съвета на Европа и представителите на работодателите Целта е да се увеличи мобилността на студентите и служителите благодарение на общи конкретни инструменти като Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), структуриране на учебния процес в три цикъла и осигуряване на качеството на висшето образование,

Цели на проекта:

Парижката конференция ще бъде възможност за засилване на сътрудничеството между страните за по-добро бъдеще на висшето образование. Комюникето ще подчертае необходимостта от подобряване на прилагането на основните ценности, особено демокрацията, тъй като стандартите на висшето образование предават понятията за мир и свобода!

Задачи на проекта:

1. Увеличаване на средставта за европейската програма Еразъм+
2. Увеличаване на средствата за европейската програма Еразъм
3. Подобряване на механизмите за контрол на качествтото на висшето образование
4. Засилване на различни форми за структурен диалог със всички засегнати страни
5. Засилване на стандартите за социално - битовите нужди на учащите
6. Засилване на сътрудничеството между Европейските студентски организации

Целева група:

Всички студенти в България и Европа.

График на проекта:

22.05 - Пристигане в Париж, Франция
23.05 - Oткриване на Конференцията, поздравителни адреси от президента Макрон
24.05 - Панели на Конференцията
25.05 - Панели на Конференцията и закриване
26.05 - Отпътуване

Необходими ресурси:

Финансови

Финансово описание на проекта:

1. Самолетни билети по ЗОП Берлин - Париж, Париж - Берлин
2. Дневни за 5 дена по 35 евро - 175 евро
3. Нощувки за 4 дена по 80 евро - 320 евро

Партньори на проекта:

Национално Представителство на Студентските Съвети. Няма съфинансиране