Описание на проекта

Описание на проекта:

Международна конференция на Балканското физично дружество е международна ежегодна конференция по физика. Тази година тя се провежда за юбилеен десети път като домакин е София. Конференцията ще се проведе от 26ти до 30ти август в Интер Експо Център. Събитието има за цел обмяната на най-съвременна информация за развитието на физиката по света. В него могат да вземат участие студенти, преподаватели и научни работници с дейност в областа на физиката. Събитието също включва в себе си създаване на международни контакти и подпомага съдействието на учени в различни области на физиката.
Сайт на събитието: https://bpu10.balkanphysicalunion.com

Цели на проекта:

- участие на студенти с цел запознаване с последните откритя в областта на физиката
- запознаване с формата на конференцията и приобщаване на студенти към научната област
- осъществяването на контакти със западни студенти и научни личности, които биха имали интерес към евентуални бъдещи колаборации
- обмяната на опит с чуждестранни специалисти, лектори и други научни личности

Задачи на проекта:

финансово подпомагане свързано с участието на следните студенти в гореспоменатата конференция:
Десислава Георгиева фак №40020
Илия Димитров фак № 360480
Цанимир Ангелов фак №13081
Лилия Николова фак №80184

Целева група:

Десислава Георгиева, Фотоника и лазерна физика, бакалавър, втори курс, фак №40020
Илия Димитров, Метереология, магистър, втори курс, фак № 360480
Цанимир Ангелов, Квантова и космическа теоретична физика, бакалавър, трети курс, фак №13081
Лилия Николова, Астрономия, геофизика и метереология, бакалавър, втори курс фак №80184
Всички останали студенти на Софийск,ия университет, с цел популяризирането на конференциите по физика сред студентската общност

График на проекта:

- Научната конференция ще се състои в дните от 26-ти до 30-ти август, в гр. София, България
- Таксите за участие трябва да бъдат платени до 31ви май
https://bpu10.balkanphysicalunion.com/?page_id=251

Необходими ресурси:

Необходими са само ресурси за покриване на таксите за участие на гореспоменатите студенти. За организиране на конференцията същите ще се включат и активно в регистрацията и настаняването на чуждестранните гости на конференцията.

Финансово описание на проекта:

Необходими са само ресурси за покриване на таксите за участие на гореспоменатите студенти
При ранно заплащане (до края на месец май) 4x20лв=80 лв
При невъзможност за ранно заплащане 4x25лв=100 лв

Партньори на проекта: