Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът се изразява в организиране на честване по повод празника на Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Всяка година мероприятието се организира от Факултетен студентски съвет към Философски факултет и идеята му е да отбележи тържествено повода, да даде поле за изява на студенти от Факултета с музикални таланти и да способства за сплотяването на общността.Това е най-голямото събитие във Философски факултет, организирано от Факултетен студентски съвет, и обхваща най-голяма целева група, а именно студенти и преподаватели от всички специалности на Факултета. Идеята на това е да споделим заедно този специален празничен повод, но и посредством това да се подобри комуникацията между отделните специалности, които са разпръснати в 4 отделни сгради на Университета.Покани ще бъдат изпратени и до гимназиите с хуманитарна насоченост в София за бъдещите кандидат-студенти. Тази година празникът ще се проведе на 17 май, от 18:30 до 21:30, като ще включва музикална програма, танцово представление, както и специални изненади за гостите.

Цели на проекта:

- Честване на Празника на Философски факултет
- Създаване на поле за изява на студенти от различни специалности
- Подобряване комуникацията между отделните специалности – създаване на нови контакти
- Привличане на бъдещи кандидат-студенти към специалностите от Филофоски факултет

Задачи на проекта:

1.Сформиране на организационен екип
2.Обсъждане програмата на празника
3.Подбор на участници
4. Осигуряяване на озвучаване
5. Осигуряване на кетъринг
6. Подготовка на рекламна кампания
7. Реализиране на рекламната кампания
8. Реализиране на събитието
9.Разпространение на резултатите от събитието

Целева група:

Целевата група на проекта са студентите и преподавателите от Философски факултет в Софийски университет „Свети Климент Охридски“, но събитието е отворено за всички студенти на Софийски университет „Свети Климент Охридски“. Както и за ученици от профилираните хуманитарни гимназии.

График на проекта:

29.03- Сформиране на организационен екип- осъществи се по време на Общото събрание на Факултетен студентски съвет на Философски факултет
02.04.- Обсъждане организацията на празника с Деканското ръководство
30.03 – Обсъждане на подготовката на празника и на формата на програмата
10.04- Обсъждане подбора на изпълнителите
24.04 – Обсъждане финалния вариант на празничната програма
25.04 – Изпращане на Уведомително писмо за провеждането на мероприятието до Община Слатина
До 15.05 – Сключване на договор с озвучителя
17.05 – Честване Празника на Философски факултет
15:30 Свързване на озвучителната техниката
16:30 Подготовка на щанда за размяна на книги
17:00 Разпъване на шатрите и подготовка на кетъринга
17:30 Саундчек с изпълнителите
18:30 Начало на концерта и начало на наливането на бира за гостите на концерта
21:30 Закриване на събитието
18.05- Разпространение на резултатите
21.05 – Представяне на отчет за проведената дейност

Необходими ресурси:

Човешки ресурси - за организация, подготовка и осъществяване на мероприятието
Материални ресурси
Шатри- 4 бр.- Ще бъдат взети назаем от ФМИ посредством установения за това ред
Техника за озувачане
1 - активни тонколони (с вградени усилватели) 400W RMS (2бр.)
2 - смесителен пулт с вграден ефект процесор и компресор на звука на отделните канали
3 - безжични микрофони (Shure sm58) (3бр.)
4 - лаптоп за възпроизвеждане на музика
5 - стойки за тонколони (2бр.)
6 - стойки за микрофони (2бр.)
7 – окабеляване
8 - монтаж и демонтаж
9 - озвучител
10 - стойка за китара (1бр)
11- микрофони (2бр)
Кетъринг:
Кег с бира– 6бр.
Апарат за бира- 2бр
Сервиз 1бр.
Рекламни материали
Покани

Финансово описание на проекта:

Озвучаването и кетърингът ще бъдат осигурени от фирма за организиране на събития „Джое Кетъринг“ , с която СУ "Климент Охридски" има договор по ОП
Озвучаване за сметка на бюджета на Студентски съвет в размер на 80 лв./час без ДДС за 3 часа. 2бр микрофони 40лв/бр. без ДДС, 1бр. стойка за микрофон 35лв/б. без ДДС. Общо 335лв без ДДС
426лв с ДДС за озвучаване
Кетъринг за сметка на бюджета на Философски факултет

Партньори на проекта:

Студентски съвет при Софийски университет „Климент Охридски“ Филсофски факултет на Софийски университет „Климент Охридски“