Описание на проекта

Описание на проекта:

European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI) е двуседмично лятно училище за студенти и докторанти, изучаващи логика, лингвистика, информационни технологии и пресечните точки на тези три области. Събитието се провежда ежегодно в различен европейски град. Тази година, за тридесетото издание, домакин е Софийският университет „Св. Климент Охридски“.
В рамките на лятното училище се провежда и студентска конференция (ESSLLI Student Session). Тя дава възможност на магистранти и докторанти да представят своята работа както пред други студенти, така и пред изявени учени в съответната област, които присъстват на лятното училище в качеството си на преподаватели или участници в научни работилници.
Аз, докторантката Велислава Тодорова, имам възможността да участвам в студенската конференция. Моята статия „Playing with Information Source“ беше одобрена за представяне в рамките на събитието след три анонимни рецензии.
Прилагам в прикачен файл официалното съобщение покана за участие в конференцията, което съдържа и трите рецензии на статията.

Цели на проекта:

Основните цели на проекта са две.
Първата е да се даде възможност на един докторант – на мен, Велислава Тодорова – да участва, при това активно, в научно събитие на високо ниво. От една страна, това ще ми осигури много ценни съвети и мнения върху конкретната разработка, която ще представя там. От друга страна, курсовете в лятното училище ще бъдат полезни за по-нататъшната ми работа по дисертацията.
Евентуалното ми участие в лятното училище ще допринесе пряко за изпълнението на индивидуалния ми докторантски план и ще ми донесе общо 26 до 41 ECTS кредита (10-15 кредита за доклад на международна конференция; 10-20кредита за публикация в международно издание, каквото ще бъде сборникът с доклади от конференцията; и 6 кредита за участие в лятно училище).

Втората цел на проекта е да се осигури представителство от български студенти на събитието, което е особено важно предвид нашето тазгодишно домакинство.

Задачи на проекта:

Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез действителното участие на докторантката Велислава Тодорова в студентската конференция и курсовете в лятното училище ESSLLI.
Първата стъпка към изпълнението на тази задача е направена – участието ѝ е одобрено от организаторите.
Втората стъпка е регистрация за участие в лятното училище. За съдействие по изпълнението на тази втора задача, разчитам на Студентския съвет на СУ.
Третата стъпка е предаването на разширена версия на статията за конференцията, по което ще работя до началото на юли.
Последната, четвърта стъпка, е представянето на статията ми на конференцията през август.

Целева група:

Докторантката Велислава Тодорова

График на проекта:

Завършени фази:
05.03.2018 г. - предаване на статии за евентуално участие в студентската конференция (завършено);
01.05.2018 г. - получаване на одобрение/отказ за участие (завършено – получено одобрение).
Предстоящи фази:
31.05.2018 г. - краен срок за ранна регистрация (такса за участие 350€);
02.07.2017 г. - краен срок за предаване на финална версия на статията за конференцията;
31.07.2018 г. - краен срок за регистрация (такса за участие 450€);
06-13.08.2018 г. - провеждане на лятното училище ЕSSLLI 2018 в София.

Необходими ресурси:

Финансови: такса за участие.

Финансово описание на проекта:

Такса за участие: 350€ (при ранна регистрация) или 450€ (при регистрация след 31-ви май).

Партньори на проекта:

Няма.

Файлове: