Описание на проекта

Описание на проекта:

Утвърденият формат на дебати за студенти е Британски парламентарен (БП), където 4 отбора, всеки състоящ се от по двама души, се състезават и защитават различни позиции по актуални теми. БП форматът е широко разпростанен във всички европейски и световни университети, упражнявайки именно този начин на водене на публични дискусии.
За 3-та поредна година Клуб дебати СУ ще организира национално състезание, което ще бъде отворено за абсолютно всички настоящи студенти в СУ, както и ученици от различни училища в страната ще могат да се регистрират.
Официалният език на състезането ще бъде български, а датата, когато ще се проведе самото събитие е 03.06.2018.
Максималният брой отбори, които могат да участват е 24 от по 2-ма = 48 души.
Съдиите, които съдийстват, ще бъдат осигурени от Клуба и Асоциацията по дебати - 9 души.
Отборите ще бъдат въведени в софтуера, който се ползва на самото състезание за въвеждане на точки, класиране и т.н.
Самото състезание ще се проведе в 3 предварителни кръга, като най-добрите 8 отбора ще се класират на полу-финал, а на финал отиват първите два отбора от всяка стая.

Цели на проекта:

Да популяризира и утвърди традициите на Клуба по дебати в СУ като най-големия студентски активен клуб, както и да създаде традиция и за самия университет да подкрепя подобен тип образователни игри, които развиват ключови компетенции на участниците - говорене пред публика, критично мислене, способност да осъзнават различните гледни точки.

Задачи на проекта:

1. Събитието за самия проект вече е разпорастранено в социалните мрежи през страницата на Клуб Дебати СУ, както и в страницата на Националната Асоциация по дебати в България.
2.Ще бъдат осигурени зали в Ректората на СУ, подходящи за провеждането на самите дебати, както и обща зала за всички участващи.
3.Формата за регистрация на участници ще бъде пусната до 06.05.2018г., като ще бъде следена от организаторите и първите записани по място ще бъдат и тези, които ще могат да участват.
4.Осигуряване на обяд за участниците, кафе пауза и офис консумативи.
5.Осигуряване на награди за участниците.
6.Форма за доброволци до 10.05.2018г.

Целева група:

Студенти от СУ
Ученици от страната
Други университети

График на проекта:

Събитие в социалните мрежи - 02.05.2018г
Регистрация - 06.05.2018г.
Зали до 20.05.2018г.
Комуникация с потвърдените отбори след 20-ти.05.2018г.

Необходими ресурси:

Финансови ресурси за покриване на консумативи за състезанието - храна, сертификати, награден фонд.

Финансово описание на проекта:

Цените на продуктите за обяд са предоставени от Фреш бар, - София, както следва: 2.75 лв. - салата x 60 = 165лв, сандвичи- 2.75 х 60 = 165 лв., фреш 1.50х60= 90 лв.
Една кафе пауза - 60 води, както и кафе/чай за присъстващите - 50 лв.
Консумативи - листи А4/А3 - един топ хартия - 5/6 лв.
Химикали на СС - 60 броя
Награди - 4 отборни медала - по 4.80лв = 18.40лв, 3 индивидуални медала за най-добрите говорители - 3х4.80=14.40, Купа за отбора победител - 25лв.
Сертификати за участниците, съдии и доброволци - 60 броя от СС
Общо - 550лв.

Партньори на проекта:

Партньори - Асоциация дебати България.