Описание на проекта

Описание на проекта:

Организацията „Erasmus Student Network“ съществува от осем години, на територията на Р. България. Основната цел на ЕСН е студенти от България да помогат на чуждестранни студенти по време на мобилността „Erasmus+“. Бордът на ЕСН СУ желае да получи финансова подкрепа от Студентския съвет, в областта популяризиране организацията сред български студенти, завърнали се от обмен,както и представянето на СУ "Св. Климент Охридски" и ЕСН СУ на международни конференции и събития в мрежата на ЕСН.

Цели на проекта:

Финансова сигурност за рекламни материали, осигурена от Студентския съвет при Софийския университет „Свети Климент Охридски“.

Задачи на проекта:

Да се напечатат рекламни материали и флаери, които да се раздадат на новопристигналите Еразъм студенти, при постъпването им в Университета.
Да се закупят рекламни тениски за Борда на ЕСН СУ, с които да има представителност и познаваемост сред колегите ни.

Целева група:

Еразъм студентите при Университета, посетителите на различни международни конференции, свързани с мобилност на студенти и представянето на СУ "Св. Климент Охридски"

График на проекта:

Проектът да може да се осъществи до края на академичната 2015-2016 година, както и продължаването му през следващата.

Необходими ресурси:

Финансови:
за закупуването и отпечатването на флаери, химикали и рекламни стикери ( с логото на ЕСН СУ, както и с логото на Студентския съвет) и тениски

Финансово описание на проекта:

Флаери А6 + разпространение
Печат : 4+4 ( двустранен пълноцветен )
Размер: А6 (148 х 105 мм.)
Хартия: 115 гр. Гланц,500 броя

Химикалки:
200 броя

Стикери:
Хартия: Самозалепващо PVC бяло. Размер: 90/50 мм
500 броя

40 тениски, различни размери, бели

Партньори на проекта:

Проектът няма съфинансиране! Проектът няма чужда помощ.