Описание на проекта

Описание на проекта:

Конференцията ще се проведе на 17 и 18 май 2018 г. в гр. Пловдив (Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий” № 6). Заседанията ще се организират в две основни секции – по езикознание и по литературознание (за бакалаври, магистри и докторанти). Текстовете на докторантите, както и всички отличени доклади ще бъдат публикувани в сборник. Прилагам линк към поканата за участие: <http://slovo.uni-plovdiv.net/actualno/-/blogs/dvadeseta-nacionalna-naucna-konferencia-za-studenti-i-doktoranti>

Цели на проекта:

Научен обмен между СУ "Св. Климент Охридски" и ПУ "Паисий Хилендарски". Целта на участието на студенти и докторанти от Софийския университет се заключава в популяризирането на научната дейност на младите учени филолози. Доказателство за изпълнението на тази цел може да се търси във факта, че всяка година студенти от Софийския университет биват награждавани; така например миналата година бяха отличени шестима студенти: <http://slav.uni-sofia.bg/index.php/component/content/article/1-latest-news/1969-nagradi-studenti>. Нашата надежда е успехът да бъде повторен.

Задачи на проекта:

Представяне на авторски доклади пред научно жури. Участие в дискусия.

Целева група:

[Тъй като някои от участниците не са предоставили три имена, се придържам към еднообразното представяне с име и фамилия.]
Деяна Талева - докторант в катедрата по българска литература
Илиян Шехада - докторант в катедрата по българска литература
Зорница Гъркова - докторант в катедрата по българска литература
Кристиян Янев - докторант в катедрата по славянски литератури
Александра Александрова - докторант в катедрата по славянски литератури
Николай Генов - магистрант в магистърска програма "Литературознание"
Ванеса Андонова - магистрант в магистърска програма "Литературознание"
Зара Кънчева - магистрант в магистърска програма "Лингвистика - езикова система и речеви практики"
Илия Точев - магистрант в магистърска програма "Лингвистика"
Гергана Лазарова - студент в специалност "Българска филология", IV курс
Теодора Йорданова - студент в специалност "Българска филология", IV курс
Петя Даскалова - студент в специалност "Българска филология", IV курс
Иван Маринов - студент в специалност "Българска филология", III курс
Борислав Попов - студент в специалност "Българска филология", II курс
Виктория Викторова - студент в специалност "Българска филология", II курс
Ива Анастасова - студент в специалност "Българска филология", II курс
Михаела Ангелова - студент в специалност "Българска филология", II курс

График на проекта:

Отпътуване на 16 май. Тъй като не е организирана група, участниците ще пътуват с различни превозни средства: влак, автобус или частен транспорт (автомобил). Настаняване в хотел или общежитие към ПУ "Паисий Хилендарски". Самата конференция ще се проведе на 17 и 18 май, като докладите ще се четат в интервала от десет до седемнадесет часа с регулярни почивки.

Необходими ресурси:

Необходими са финансови ресурси за цялостно или частично поемане на разходите, свързани с участието в конференцията: за транспорт, нощувка и дневни разходи.

Финансово описание на проекта:

Участниците в проекта са седемнадесет (17).
Дневни разходи за 17 и 18 май - на ден по двадесет (20) лева за участник. Общо дневни: 17x2x20=680 лева.
Пътни разходи отиване и връщане в интервала 16-18 май. Десет (10) лева за билет или гориво в едната посока на участник. Общо пътни: 17x2x10=340 лева.
Разходи за нощувка. Две нощувки на 16 и 17 май по двадесет и пет лева на участник. Общо разходи нощувка: 17x2x25=850 лева.
Общо разходи по проекта: 680+340+850=1870 лева.

Партньори на проекта:

Файлове: