Описание на проекта

Описание на проекта:

Изложба на фотографа Асен Великов, съвместно с клуб "Единство и сила".
Минало...- традициите, запазили ни като народ, както и значимостта им за запазването на традиционното българско семейство в глобализиращия се свят.
Настояще!- фоторазказ за фестивалите в Жеравна, Рожен, Казанлък, Перник и др.
Бъдеще?- въпросителните, които стоят пред всеки един от нас за бъдещето на държавата ни и развитието на децата тук.

Цели на проекта:

Целта на изложбата е да предизвика интереса на нашите колеги към българските традиции, обичаи и автентичния фолклор.

Задачи на проекта:

Популяризирането на съвременните български творци, фестивали и културно - историческо наследство.

Целева група:

Всички студенти, професори и гости на изложбата, както и родителите, възпитаващи младото поколение.

График на проекта:

23 май- Откриване на изложбата с участието на Ивайло Шопски- създател на пътуващото читалище "Бащино огнище", както и на група "Етнотикс".

Необходими ресурси:

1130 лв.

Финансово описание на проекта:

20 платна x 56,50 лв. =1130 лв.
размер- 50x70
Печатане на канава, за да бъдат по - здрави и да бъдат ползвани и друг път от студенти.

Партньори на проекта:

СК "Единство и сила", Асен Великов, читалище "Бащино огнището", група "Етнотикс".

Файлове: