Описание на проекта

Описание на проекта:

Интернационалната студентска конференция в Грац, Австрия представлява изключително мащабно научно събитие, обхващащо в себе си придобиването и обмяната на най-съвременна информация относно актуалните тенденции и движения в медицинската наука, между студенти по медицина, специализанти, клинични специалисти и лектори, признати в световен мащаб. Събитието се провежда за 6-ти пореден път, но ежегодно във все по-големи размери, като осигурява на всички свои участници достъп до огромен обем от информация за най-големите новости в медицината, изключително полезни практически занятия, идеи за проучвания и допир до най-съвременните технологии в науката. През 2018-та година, това научно събитие ще се проведе под лозунга ''CONNECTING HEALTH SCIENCES'', с основни цели - създаването на една мрежа от контакти между хората, изучаващи медицина в Европа, както и способността в тези съвременни дни за колективна работа и активен обмен на информация и данни между тях - нещо, което от изключително голям интерес т за страна като нашата, можеща единствено да придобие позитиви от такива взаимоотношения и контакти с водещите в това научно направление, европейски страни. Прилагаме официалната страница на събитието, където всичко това е описано най-точно :
http://www.medunigraz.at/kongresse/international-student-congress/
След изключително успешното активно участие, оценено и чрез получаването на отличия, на студенти от Медицински факултет към СУ " Св. Климент Охридски" в най-голямата студентска научна конференция в Европа през 2017-та година, в гр. Берлин, Германия, ние - Методи Янев, Никола Симеонов, Димитър Лунд и Юлиана Иванова (студенти в 5-ти курс, Медицина) се целим към още по-добро и комплексно активно представяне, защита на реномето на Софийски Университет, желаейки да демонстрираме, че научното ниво в България не би отстъпило пред това на останалите участници в едно подобно събитие от световен мащаб. Именно това е причината за нашата нужда от финансова подкрепа, за достойно участие в посочената студентска конференция.

Цели на проекта:

- активно и пасивно участие с представяне пред широка международна аудитория от студенти, клинични специалисти и водещи личности в медицинската наука ;
- продължаване и на винаги успешното ни досега представяне в най-големите интернационални студентски конференции в Европа и стремеж за още по-добро такова ;
-участие на интерактивните и изключително интересни workshop-и, предоставени от конгреса
- осъществяването на контакти със западни студенти и научни личности, които биха имали интерес към евентуални бъдещи колаборации ;
- получаването на изключително съвременни теоретични знания и практически умения, които ще се заимстват, прилагат и обсъждат при завръщането в България;
- обмяната на опит с водещи специалисти, лектори и други научни личности, от най-висок ранг

Задачи на проекта:

- Финансово подпомагане на гореспоменатите студенти с цел активното им участие в International Student Congress, May 31st- June 2nd 2018, Medical University of Graz

Целева група:

- Методи Янев, фак. номер : 70277, 5-ти курс, Медицина
- Никола Симеонов, фак. номер : 70275, 5-ти курс, Медицина
-Юлиана Иванова, фак. Номер: 70289, 5-ти курс, Медицина
-Димитър Лунд, фак. Номер: 70341, 5-ти курс, Медицина
Всички останали студенти на Софийския университет
Целевата група на проекта са както всички млади хора от СУ "Св. Климент Охридски", също така студентите по медицина от цял свят, с които бихме работили евентуално по различни научни проекти за вбъдеще. Това носи дивиденти както за нас и нашите колеги, така и за университета като цяло, популяризирайки го на световно ниво.

График на проекта:

- Научната конференция ще се състои в дните от 31-ви Май - до 2-ри Юни, в гр. Грац, Австрия.
- Пътуването ще се състои на 30-ти Май чрез собствен автомобилен транспорт до гр. Грац, с последващи 4 нощувки - съответно : 30-ти и 31-ви Май, и 1-ви, 2-ри Юни. Сутринта, на 31-ви Май стартира участието на съответните студенти в лекционния курс, практическите занятия и презентационните модули на конференцията:
May 31st- Precourse day
• Choose from precourses and improve your scientific skills. The featured precourses will be: Children's Minor Ailments, Triage, Sonography and much more. Stay tuned for the final list of workshops, which will be uploaded at the beginning of february.
• Keynote I: Acute Treatment. Interprofessional Therapy Intervention after Stroke
Mag. Kathrin Krenn & Stefan Pabst, BSc & Steffie Riemann, BSc & Melanie Trieb, BSc & Barbara Walcher, MSc BSc & Lisa Wetzlmaier, BSc BA; Graz
• Social Program I in the evening: Sightseeing tour - the city of Graz
• Social Program II in the evening:Pubquiz @ Feierlaune
June 1st- Congress day I
• Official Congress Opening Ceremony
• Keynote II: Acute Coronary Syndrome
Univ. Prof. Prof. Dr. med. univ. Robert Zweiker, Graz
• Presentation Sessions
• Workshops
• Social Program in the evening: Reception at the mayor's hall
June 2nd- Congress day II
• Keynote III: Clinical pharmacy services and multidisciplinary patient care - the perfect match!
Mag. Dr. Stemer Gunar, MBA - AKH Vienna
• Presentation Sessions
• Award Ceremony: prices for the best presentations (poster/oral)
• Social Program in the evening: Farewell Party @TAMTAM

Финалният ден на ISC Graz 2018 е 2-ри Юни, което ангажира участниците да останат до края му, поради наличието на заключителни лекции, награждаване на успешно представилите се студенти, тържествена церемония по закриване на конференцията и социална програма за всички участвали. Завръщането обратно към България е планувано за 3-ти Юни с последващ финансов отчет на участниците пред Студентски съвет.

Необходими ресурси:

Гореспоменатите студенти вече са покрили част от необходимите разходи за участие и пребиваване по време на научната конференция. Извършени са внимателни анализи върху разходите и са избрани всички възможни варианти за минимализирането им. Студентите се нуждаят от частична финансова подкрепа.

Финансово описание на проекта:

- Разходи, покрити от самите студенти:
1. Разходи по четирите нощувки – 100 евро на нощувка за 4 човека
за 4 дни=4 х 100 евро=400 евро
Необходими финанси :
1.Транспортни разходи по гориво - 320лв, за достигане до Грац и връщане обратно в гр. София - изчислени спрямо километрите по най-краткия и икономичен маршрут до града - 970км, усреднения разход на гориво на автомобила за 100км и актуалната цена на горивото. Това е възможно най-икономичният начин за пътуване дотам, изчислен внимателно от нас - в противоположен случай - полетите дотам, за посочените дати, костват трикратно повече.
2. Таксата за участие на студентите в конференцията - 3 студенти (такса участие 33 евро)=3 х 33 евро=99 евро=200лв
3. Дневни-15 евро на човек, на ден - с цел осигуряване на едно минимално комфортно ниво на пребиваване през 4-те дни престой по време на конференцията=15 евро на човек за 4 дни=60 евро; за всички участници=4 х 60евро=240евро=480лв.
Общо=320лв+200лв+480лв=1000лв

Партньори на проекта:

няма