Описание на проекта

Описание на проекта:

TED е световна поредица от конференции, създадена под мотото "идеи, които си струва да се
споделят". Нашето събитие е TEDxSofiaUniversity, където “x” означава събитие, организирано
независимо от http://TED.com. В него лектори от различни сфери ще споделят своите интереси, идеи и
опит. В правилника на TED, беседите на лекторите се наричат “talks”. Всеки TED talk ще се записва на
видео и ще бъде качен с преводи в YouTube, в нашия сайт (https://tedxsofiauniversity.com) и официалния
сайт на TED. Това ще е първото TEDx събитие на Софийски университет и началото на много други.

Цели на проекта:

Стремим се да представим добри идеи и практики на публика от 100 души. Чрез преводите на
заснетите talk-ове, ще достигнем международна публика.

Задачи на проекта:

Стандарти:
Ние целим да спазваме високите стандарти на TED, което включва цветовата гама (червени и черни
цветове), естетиката на събитието и правилника за публикуване на съдържание.

Целева група:

Да се създаде общност от студенти, обменящи и генериращи идеи.
Да се включим в международната традиция с марка TED.
Да се повдигне рейтинга на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, чрез масовата кампания с
видео материалите от събитието.

График на проекта:

януари - март | регистрация за лектори
март - април | създаване на програмата и поканите за публиката
12.5.2018 | TEDxSofiaUniversity

Необходими ресурси:

- Финансиране на проекта по стандарти, по които да се организират бъдещите формати на събитието
- Залата на Театър-лаборатория "Алма Алтер" за 12.5.2018г. за целия ден, за която да има да има
осигурен осветител и озвучител
- Алма Матер ТВ да снимат лекциите по стандартите на TED.com
- Да се организират поканите за наградените и активни студенти на университета

Финансово описание на проекта:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T9V8CS-w-Ru6WxldvoRs4CfKlkpM-OugtAdK8GNbO8Y/edit?
usp=sharing

Партньори на проекта:

Няма други партньори.