Описание на проекта

Описание на проекта:

4-дневна международна конференция с цел развитие на професионални и лични умения, организирана от AIESEC в Литва, фасилитирана от хора от цял свят. 90 делегата.

Цели на проекта:

Целта на конференцията е да повиши нивото на презентационни и обучителни умения в участниците, както и да запознае членове на AIESEC от цял свят - културно обогатяване.
Чрез множеството лекционни и практически модули участниците придобиват знания и умения, полезни не само за развиването им в определената сфера, но и цялостно изграждането на обща култура и компетенции. Практическата част помага за осъвършенстването на перфектните презентационни умения и обучителни такива.

Задачи на проекта:

Лекции от членове на AIESEC от различни държави, заемащи лидерски позиции в бордове на организацията и с богат опит в говоренето пред хора и воденето на обучения.
Практическа част и работилници - изпробване на научените в лекционната част теории на практика. Изнасяне на лекции и презентации, подготовка на конкретни обучения и практикуването им на място. Получаване на обратна връзка и градивна критика.

Целева група:

Студенти, които са на AIESEC

График на проекта:

20.06.2018 - Събиране на делегатите във Вилнюс, настаняване в хостел и дейности за сплотяване на колектива, разделяне по отбори
21.06.2018 - 25.06.2018 - Лекционна част и практически дейности за презентиране и обучения

Необходими ресурси:

Необходими са финансови ресурси, описани в следващата графа, както и информация за самолетните билети

Финансово описание на проекта:

110 EURO - такса участие (Не включва самолетни билети)
50 EURO - дневни
Самолетни билети - цената е според компанията

Партньори на проекта:

-