Описание на проекта

Описание на проекта:

Biotech Summer School представлява обучение в Брюксел, Белгия, което се организира от специалистите в Vrije Universiteit Brussel. Основната особеност на този летен университет са изследвания в областта на молекулярната биология и биотехнологията. Вдъхновяващи лекции ще бъдат съчетани с практически семинари с опитни изследователи в най-съвременните лаборатории от изследователските групи "Структурна биология Брюксел", "Микробиология" и "Клетъчна и молекулярна имунология".

Цели на проекта:

Целта на този проект е да се обогатят знанията,както и практическият опит на участниците в областта на тяхната специалност. С помощта на този проект както ние,така и нашите колеги ще имаме възможността да се докоснем до модерните методи, които се надяваме да използаме и ние в бъдеще, или още по-добре - да интегрираме в нашите лаборатории в България. Започвайки от молекулярно ниво, работейки с протеини,преминваме на клетъчно ниво, съсредоточено върху генното инженерство на микроорганизми за използване като клетъчни фабрики и върху болестите. Общата нишка през всички семинари и лекции са два класа протеини: зелен флуоресцентен протеин, който може да бъде използван като изследователски инструмент. Също така ще имаме възможността да работим с уникален клас антитела, които имат изключително широко приложение в биотехнологията и медицината. Всеки ден от лятното училище ще се съсредоточи върху различна тема: молекули, гени, клетки, болести и приложения.

Ние ще вземем участие в този проект първо като любители на нашата специалност, след това като възпитаници на Биологически факултет към СУ "Климент Охридски" и не на последно място - като негови представители. При съгласието на доц. д-р Стоян Шишков, с удоволсвие бихме могли да изнесем публична лекция в началото на академичната 2018/2019 с цел да предадем наученото в Брюксел.

Задачи на проекта:

- Изготвяне и защита на проект в платформата "Диафанум"
- Регистрация на участниците
- Подготовка за представяне на проекта
- Експериментална работа
- Подготовка на материали за публична лекция
- Изнасяне на публична лекция в Биологически факултет към СУ "Климент Охридски"

Целева група:

Теодора Алексиева ОКС “Бакалавър“, спец. “Молекулярна биология”, Фак. № 10823
Петя Димитрова ОКС “Бакалавър“, спец. “Молекулярна биология”, Фак. № 10826, както и всички настоящи и бъдещи студенти на Биологически факултет към СУ "Климент Охридски".

График на проекта:

Day 1 - Monday 6 August 2018:

-Opening lecture and overview of practicalities
-Lecture on 'proteins and structure-function relationship'
-Workshop 'visualisation and analsysis of protein structures'
-Evening: group dinner.

Day 2 - Tuesday 7 August 2018:

-Lecture on 'genetic and genome engineering methods'
-Workshop on 'genetic engineering of microorganisms'
-Afternoon visit to a brewery in Brussels
-Evening: guided walking tour of Brussels

Day 3 - Wednesday 8 August 2018:

-Lectures on 'metabolic engineering and synthetic biology' and 'biotechnological potential of extremophiles'
-Visit of the research group 'plant genetics'
-Workshop on 'fluorescence microscopy'
-Evening: free

Day 4 - Thursday 9 August 2018:

-Workshop on 'nanobodies in parasitology research'
-Workshop on 'cancer research' and visit to the research group 'cellular and molecular immunology'
-Evening: free

Day 5 - Friday 10 August 2018:

-Morning visit to the VIB Institute (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) in Gent
-Afternoon closing lecture and goodby reception at the VUB with handing out of certificates.

https://www.vub.ac.be/en/events/biotech-summerschool#introduction

Необходими ресурси:

Registration fee including accommodation: €990

Общ необходим ресурс за двама човека, който включва такса участие и настаняване : €1980

Финансово описание на проекта:

Тъй като имаме готовност да покрием сами самолетните билети до Брюксел и дневните разходи там, имаме нужда да се покрие таксата участие + настаняване.

Партньори на проекта: