Описание на проекта

Описание на проекта:

Участието ми в 8-мата конференция за млади слависти в Будапещенския университет "Лоранд Йотвьош" ще бъде приносно за моя дисертационен труд. Чрез него ще успея да обменя идеи с колеги слависти от други държави и да обогатя познанията си.

Цели на проекта:

1. Представяне на текста на доклада.
2. Обмяна на опит.
3. Придобиване на нови знания.
4. Публикуване на текста на доклада.

Задачи на проекта:

1.Провокиране на дискусия, свързана с текста на доклада.
2. Обсъждане на проблеми, заложени в текста на доклада.
3. Създаване на контакти с колеги от други държави с цел съвместна дейност.
4. Обогатяване на познанията в сферата на западноевропейската литература.
5. Обмяна на идеи и практики, свързани с различни подходи към работата с литературни текстове.

Целева група:

1. Проектът е персонален с оглед на целите и задачите, заложени в него.
2. Участието в международна конференция и последвалата публикация в чуждестранно издание ще се отразят положително в годишното атестиране на Факултета по славянски филологии и на Университета.

График на проекта:

09.05.2018 г. - отпътуване от София, пристигане и настаняване в хотел в Будапеща
10.05.2018 г. - участие в 8-мата конференция за млади слависти в Будапещенския университет "Лоранд Йотвьош"
11. 05.2018 г. - отпътуване от Будапеща

Необходими ресурси:

Финансови ресурси.

Финансово описание на проекта:

1. Такса правоучастие: 5000 HUF/ 31.37 лв.
2. Настаняване: 2 нощувки по 53.13 лв. в апартамент с още 3 колеги: 106,26 лв. (прилагам файл с резервацията)
3. Пътни/самолетен билет: по ЗОП
4.Дневни: 3 дена по 35€/ 68.45 лв.: 205.35 лв.
5. Общо: 342.98 лв. + пътни по ЗОП

Партньори на проекта:

1. Няма партньори поради забавяне, свързано с получаването на поканата за конференцията. 2. Поради същото забавяне нямам възможност да спазя сроковете за кандидатстване по проект "Докторантски център", който да финансира участието ми.

Файлове: