Описание на проекта

Описание на проекта:

Настоящият проект е с изцяло образователна цел, насочена към разкриване и дискутиране на актуални проблеми в правото на теория и практика. Форматът на събитието протича на два етапа - подготовка на научна разработка от студентите от ЮФ, оценяване на разработките от асистенти и втори - състезателен етап под формата на дискусионна конференция, където избраните 20 студенти, ще имат за задача аргументирано да представят разработката си в рамките на 10-15 устно пред участниците и асистентите в град Пловдив.

Цели на проекта:

Целта на проекта е да се даде възможност на по – будните и заинтересовани студенти да представят своите научни разработки пред преподаватели в съответните материи. По този начин в една формална,но извънучебна обстановка, ще могат да придобият допълнителни задълбочени познания и съответно да развият, освен теоритичните си познания, така и презентационните.
На следващо място е възможност за приемственост и пряк контакт между студентите и преподавателския състав. Това би допринесло положително за развитието и по – нататъшно приобщаване на студентите в академичната среда, както би се поощрило взаимодействието между различните групи.

Задачи на проекта:

- Информиране на студентите за възможността да вземат участие
- Срок за изготвяне на индивидуални разработки - 2-4 страници
- Срок за предварителна проверка и запитване на асистенти, желаещи да вземат участие в конференцията
- Съобщаване на избраните кандидати за класиране в следващ етап
- Представяне на разработките пред комисия от преподаватели и студенти

Целева група:

Всички настоящи студенти в Юридически факултет.

График на проекта:

Предварителни разговори с асистенти, които ще проверяват и присъстват.
Обявяване на коференцията - 02.04.2018 и популяризация
Намиране на хотел за нуждите на събитието
Осигуряване на финансиране

Необходими ресурси:

Информационни ресурси - 20 бр плакати
Средства за финансиране на нощувки и хранения на участници
Кафе паузи
Награден фонд

Финансово описание на проекта:

Плакати - 20x3лв= 60лв.
2 нощувки за 22-ма студенти, както следва от прикачената оферта - стая супериор - за двама - 11 стаи на вечер - 1287лв./
Две нощувки общо - 2574лв. - офертата е изготвена от хотел Лайпциг.
Осигурена вечеря на 11.05.2018г., както и обяд, и вечеря на 12.05.2018
11.05 вечеря- 22-ма души -по 18 лева=396лв.
Обяд 12.05 за 22-ма души x 10лв - 220 лв./
Вечеря 12.05 - 22x18лв=396лв.
Кафе пауза/закуска - отново по оферта 22x4.50лв=99лв на 12.05
13.05 - закуска - 22x4.5=99лв.
Конферентна зала на хотела 12.05 - цял ден- 180лв., на 13.05 - половин ден 100 лв.

Награден фонд за участниците в събитието - 600 лв.
Обща нужна сума - 4664лв.

Партньори на проекта:

Ciela