Описание на проекта

Описание на проекта:

Празникът на японската култура “Бункасай” е ежегодно събитие, организирано от студентите на специалност Японистика в СУ. Провежда се в рамките на един ден и има за цел популяризиране на японската култура в България и запознаване на гостите със специалност Японистика и възможностите, които тя предлага. Ще се проведе за тринадесета поредна година, като тазгодишната тема е “Периодът Едо - Любовта и Меча”.
Празникът включва в себе си различни сценични изяви, демонстрации, презентации, уъркшопове, интерактивни игри с образователен характер и др. Състои от две части – сценична и извънсценична. Сценичната част представлява пиеса, описваща ключова битка през периода Едо, викторина, традиционни и модерни танци. Извънсценичната част се състои от уъркшоп-стаи с различна тематика, които запознават гостите с различни аспекти на японската култура, както и с дейността на специалност Японистика. Някои от стаите са: калиграфия, стая на ужасите “кайдан”, японски игри, стая “бушидо - пътят на воина”, “чайна” стая, стая “дзен”, обличане на лятно кимоно “юката” и др.
Подготовката за “Бункасай“ започна още през декември 2017 г. Студентите от първи до четвърти курс организираха срещи, на които решиха каква да е концепцията на събитието и какъв да е начинът, по който тази концепция да бъде осъществена в съответната година. Тази година темата е насочена към един от най-значимите периоди в японската история - Едо (1603 - 1868), период на затваряне на страната и прекратяване на връзките с останалите държави; на мир, на разцвет на японската култура, на развитие на различни емблематични японски изкуства. По време на празника и в сценичната, и в извънсценичната част ще може да бъде усетена атмосферата на тази епоха.
Събитието има за цел да бъде увлекателно и информативно, а гостите да се докоснат до японските култура, мислене и естетика. За тази цел студентите на доброволни начала се разделят на групи, като, поради сравнително малкия им брой, често има хора, ангажирани с два-три различни проекта. Включват се и японски студенти, учещи в университета през текущата година. Всичко се съгласува с преподавателите от специалност Японистика, които дават напътствия и съвети за ефективното осъществяване на проекта.
През учебната година се изготвя сценарий за пиесата и за сценичната част като цяло, правят се репетиции на танците, изготвят се програмите за уъркшоповете и се изясняват материалните и финансовите нужди за реализацията на проекта. Рекламата на събитието започва в средата на април в социалните мрежи, чрез плакати и покани. В средата на май са финалните приготовления и репетиции.

Линкове към предишните издания на празника, където могат да бъдат намерени снимки, видеа, отзиви и коментари на гостите:
Бункасай 2013: https://www.facebook.com/events/148249918695623/
Бункасай 2014: https://www.facebook.com/events/517150111728231/
Бункасай 2015: https://www.facebook.com/events/387067391484498/
Бункасай 2016: https://www.facebook.com/events/1734733563465237/
Бункасай 2017: https://www.facebook.com/events/240977626378543/

Цели на проекта:

Тринадесети празник на японската култура “Бункасай” на тема “Периодът Едо - Любовта и Меча” има за цел:
На първо място, да обогати знанията на българската публика за особеностите на традиционната японска култура, език и народ, в частност тези през епохата Едо.
На второ място, празникът цели да запознае бъдещите кандидат-студенти с възможностите, които една от най-желаните специалности във ФКНФ - специалност Японистика, предлага, както и с условията на учене, материалната база, преподавателския екип и потенциалните им бъдещи колеги.
Също така чрез планирането и осъществяването на събитие от подобен мащаб (особено за сравнително малка специалност) целта е да демонстрираме на всички посетители какви възможности предлага университетът и на какво са способни неговите студенти.
Безспорно с организирането на „Бункасай“ целим и да допринесем за поддържането на връзките и партньорствата най-вече с Посолството на Япония в Република България, но и с различните училища и школи по японски език, както и с клубове и организации, свързани с японската култура, благодарение на които всяка година млади хора се вдъхновяват да постъпят в специалността.
Не на последно място събитието цели да достигне и надмине миналите издания на празника.

Задачи на проекта:

Задачи за сценичната част: Състои се от приветствени речи от организаторите към официалните гости на събитието, пиеса по ключова битка по време на периода Едо, изпълнение на традиционни и модерни танци, викторина. Пиесата и танците целят да представят японската култура по развлекателен начин, а викторината е интерактивна и има за цел да обогати познанията на посетителите относно Япония.
Задачи за извънсценичната част: Състои се от интерактивни уъркшоп-стаи на различна тематика. Те целят да дадат възможност на гостите да се докоснат до традиционните японски изкуства и културни дейности, като в демонстрациите ще са вплетени аспекти от японската култура, типична за епохата Едо. Освен уъркшоп-стаи сме предвидили японски „чайна” и „дзен” стаи, както и хранителни щандове „ятаи”, които са се доказали като изключително популярни сред посетителите.

Целева група:

Целева група са:
- Ученици, които обмислят да продължат образованието си в Софийски университет и имат интерес към японската култура.
- Студентите от Софийски университет - както тези от ФКНФ, така и от други факултети, които биха искали да разширят познанията си за Япония.
- Студентите от специалност “Японистика”, за които това събитие е един добър шанс за сплотяване и за задълбочаване на познанията по темата на фестивала.
- Всеки, който има интерес към японската култура и би искал да се наслади на традиционни японски ритуали и практики от периода Едо като бойни изкуства, игри, калиграфия и др.
- Японците, пребиваващи в България – студенти, преподаватели, дипломати и др., чието посещение допринася за положителното развитие на двустранните културни и дипломатически отношения между България и Япония.
- Не на последно място - широката публика. Входът е свободен. Както сценичната, така и извънсценичната част са подбрани така, че да са лесно разбираеми и достъпни за всекиго. Предишните издания на събитието се радват на голям успех и отразяване в родните медии.

График на проекта:

15/12/2017-10/01/2018: Избиране на главни отговорници, обсъждане на идеи и изграждане на цялостна концепция за събитието.
10/01/2017-10/03/2018: Решаване на съдържанието и програмата на събитието, редовни срещи с организаторите, разпределяне на ролите, изготвяне на финансов и материален план. Съставяне на сценарий за сценичната част.
30/03/2017-18/05/2018: Репетиции, работа по изработване на декори и украса.
18-19/05/2018: Подготовка на залите. Генерална репетиция.
20/05/2018: Провеждане на събитието.
21/05/2018 – 01/06/2018: Съставяне на описателен и финансов отчет на събитието. Представяне на отчетите пред Студентски съвет.

Необходими ресурси:

Човешки ресурс – студентите от специалност Японистика, японски студенти на обмен в СУ.
Административен ресурс – одобрение за ползване на материална база (сградата на Центъра за източни езици и култури - ЦИЕК) от управителя на сградата и ръководители на катедри; Одобрение на проект за финансиране на събитието от СС.
Материална база – сградата на ЦИЕК, аудиторни зали.
Техника – озвучителна техника, проектори, компютри, телевизори и друга презентационна техника.
Финансиране – закупуване на материали за изработване на украса и декори, закупуване на материали за провеждането на уъркшопите, закупуване на костюми за пиесата и танците, закупуване на продукти за храна и напитки.

Финансово описание на проекта:

- Материали от Университетска печатница:
500 бр. програми, двустранен печат (черно-бял), формат А5
150 бр. флаери, едностранен печат (цветен), гланцирана хартия, формат А6
50 бр. официални покани, двустранен печат (черно-бял), картон, формат А5
20 бр. плакати с рекламна цел, едностранен печат (цветен), формат А2
40 бр. плакати с картини от периода Едо, едностранен печат (цветен), формат А3
150 бр. образователни брошури за стая “Бушидо”, двустранен печат (черно-бял), формат А4
50 бр. изображения за оцветяване за стая “Аниме и манга”, едностранен печат (черно-бял), формат А4
10 бр. плакати за стая “Аниме и манга”, едностранен печат (цветен), формат А2
15 бр. плакати за стая “Традиционни игри”, едностранен печат (цветен), формат А3
20 бр. менюта за стая “Чайна”, едностранен печат (цветен), ламинирани, формат А5

- Материали за обща украса
10 м. въже рибарско за шименава (2 лв. на метър) - 10 лв.
3 бр. хартиени шпули 2,7 м. по 10 см (вътр. диам.) по 1.5 см. (дебелина)
1 бр. хартиена шпула 2 м. по 6 см. (вътр. диам.) по 1 см. (дебелина)
Общ таван за шпулите - 75 лв.
3 пакета ароматни пръчици (1.49 лв. на пакет) - 4.47 лв.
4 бр. изкуствен пролетен клон (17.20 лв. на брой) - 68.80 лв.
4 бр. изкуствен висящ пролетен клон (14.40 лв. на брой) - 57.60 лв.
ОБЩО: 215.87 лв.

- Материали за стая “Калиграфия”
100 листа оризова хартия за писане - 29.98 лв.
2 бр. туш за калиграфия в бутилки (14.95 лв. на брой) - 29.90 лв.
ОБЩО: 59.88 лв.

Материали за стая “Обаке”
4 ролки тиксо (хартиено и обикновенo) - 8 лв.
2 ролки изолирбанд - 6 лв.
30 ролки черни чували 100 на 80 см. - 60 лв.
1 пакет памук - 1.50 лв.
4 бр. червени крушки - 8 лв.
1 кутия водни боички - 9 лв.
1 бутилка театрално лепило - 6.00 лв.
10 бр. картон 50/70 см (1.10 лв/брой) - 11 лв.
10 бр. кашона малки (2.40 лв. на брой) - 24 лв.
10 бр. кашона средни (4.80 лв. на брой) - 48 лв.
5 бр. кашона големи (3 лв. на брой) - 15 лв.
Страшни декорации - паяжина, светещи пръчки, паяци, маски и дрехи и др.. ~ 80лв.
ОБЩО: 276.50 лв.

- Материали за стая “Чайна и ракуго”
1 бр. изкуствено дърво (декоративна върба) - 40 лв.
30 бр. бели порцеланови чинии (1.38 лв. на брой) - 41.40 лв.
30 бр. метални лъжички (1.15 лв. на брой) - 34.50 лв.
30 бр. стъклени чаши за чай (1.20 на брой) - 36 лв.
10 бр. чаши за кафе (1.50 на брой) - 15 лв.
5 пакета билков чай (4 лв. на брой) - 20 лв.
5 пакета плодов чай (4.79 лв. на брой) - 23.95 лв.
5 пакета черен чай (4 лв. на брой) - 20 лв.
124 бр. яйца - 21 лв.
8.5 кг. Захар - 8.55 лв.
2.5 кг. брашно - 3.70 лв.
1.2 кг. мед - 11. 98 лв.
7.4 кг. брашно за кекс - 11.60 лв.
550 гр. масло - 6 лв.
1 литър мляко - 1.68 лв.
3 кг. оризово брашно - 30 лв.
35 гр. сода - 0.20 лв.
500 гр. шоколад за готвене - 10 лв.
50 гр. кафе - 3.15 лв.
5 пакетчета желатин - 2.75 лв.
1 литър бита сметана (животинска) - 8.97 лв.
1 кг. боб адзуки - 12 лв.
500 гр. боб - 1.99 лв.
60 мл. соев сос - 2.09 лв.
120 гр. картофено нишесте - 2.60 лв.
20 пликчета различни видове захарни пръчици - 11 лв.
100 листа цветна хартия за украса - 10 лв.
3 кутии стреч фолио - 5.51 лв.
1 литър олио - 2.15 лв.
ОБЩО: 397.78 лв.

- Материали за стая “Работилничка”
25 м. платове за кърпи фурошики ( 8лв на метър.) - 200 лв.
10 бр. кутии (50 ст. на брой) - 5 лв.
1 бр. картон за детско оригами татакидзумо (70/100 см – 60 ст.) - 0.60 лв.
5 пакета оригами хартия за книжки (9.70 лв. за 1 пакет от 250 листа) - 48,50 лв.
2 пакета (500 листа) бяла хартия, формат А4 - 16 лв.
3 пакета конци - 3 лв.
50 бр. малки тефтерчета с едноцветни корици (1 лв. на брой) - 50 лв.
10 бр. сухо лепило (1 лв. на брой) – 10 лв.
ОБЩО: 333.10 лв.

- Материали за стая “Аниме”
5 листа самозалепваща се хартия формат А4 - 10 лв.
4 тънкописеца S, F, M - 10 лв.
1 кутия моливи НВ - 3 лв.
3 кутии цветни, 24 цвята - 12 лв.
ОБЩО: 35 лв.

- Материали за сценичната част
3 бр. микрофони тип диадема (35.99 лв. на брой) - 107.97 лв.
10 бр. ръчно-направени самурайски брони, за които ще са необходими:
15 бр. кашони велпапе 40х40х60 (4лв. на брой) - 60лв.
1 бр. подложка за ламинат (като уплътнение) - 13,75 лв.
10 бр. каски - 4 лв. х 10 = 40 лв.
2 бр. лепило С200 декоратор - 2 бр. по 4 лв. - 8 лв.
6 бр. бокен (дървени мечове) със сая (47лв. на брой) - 282 лв.
3 топки черна прежда (4,50 лв. на брой) - 13,50 лв.
5 бр. джапанки по 15 лева - 75 лв.
3 топки въже коноп, 4 мм., диам. 50 м. (5 лв. на топка) = 15 лв.
10 м. велкро 3 см. (2,50 лв. на метър) - 25 лв.
2-3 черни тениски - до 20 лв. таван
Мъжки костюм туника с панталони хакама – 4 м. плат с ширина 1.50 см (12 лв. на метър) – 1 бр. – 48.00 лв. по 3 = 144 лв.
Изработка на костюми – 50 лв. по 3 костюма = 150 лв.
Фонове за сцената, за които ще бъдат необходими:
4 л. боя екстериорна база - 30 лв.
Акрилатна тонираща боя разл. цветове - по 4 лв. Бр. - до 60 лв.
Четки и валяци за боядисване разл. размери - до 30 лв.
24 бр. Панти за врата вис. 75 мм по 8 лв. = 192 лв.
Гайки и болтове спрямо пантите - до 25 лв.
2 дъски сурово ПДЧ 18мм х 2050мм х 2800, разделено на 8 по-малки по 12 лв. кв.м - до 150 лв
ОБЩО: 1441.22 лв.

- Материали за стая “Кицуке”
6 бр. хартиени LED фенери – Червено, Жълто, Лилаво (7.50лв. на брой) - 45 лв.
2 пакета фотохартия за полароид фотоапарат (20 лв. на пакет) - 40 лв.
ОБЩО: 85 лв.

- Материали за стая “Традиционни игри”
20 бр. торбички от органза (0.89 ст. на брой) - 17.80 лв.
10 торбички стъклени топчета (3.37 лв. на торбичка) - 33.70 лв.
ОБЩО: 51.50 лв.

- Материали за щандове “Ятай”
24 бр. яйца (2 лв. за 1 кутия от 6 бр.) - 8 лв.
4 кг. брашно (1.25 лв. за 1 пакет) - 5 лв.
1 бр. зеле - 1 лв.
10 пакета кайма (1 лв. на брой) - 10 лв.
3 бутилки майонеза 400 мл. (6.47 лв. на брой) - 19.41 лв.
1 бутилка барбекю сос - 7.97 лв.
2 пакета 500 гр. царевично нишесте (1.40 на брой) - 2.80 лв.
7 кг. картофи (0.60 лв. на кг.) - 4.20 лв.
2 кг. лук (50 ст. на кг.) - 1 лв.
8 пакета хляб (1.20 на пакет) - 9.60 лв.
12 пакета замразени зеленчуци (5кг.) - 55лв.
10 пакета галета панко - 69 лв.
20 пакета нори (сушени водорасли за суши) - 110 лв.
10 кг. японски ориз - 50 лв.
20 консерви риба тон - 54 лв.
1 кг. краставици - 2.50 лв.
1 кг. моркови - 1.20 лв.
3 кг. пилешки бутчета - 20 лв.
1 кг. ябълки - 2.60 лв.
3 пакета чесън на прах - 1.50 лв.
3 пакета джинджифил - 6.30 лв.
50 чифта клечки за хранене - 4 лв.
50 пластмасови лъжици - 2 лв.
100 пластмасови вилици - 1.30 лв.
100 пластмасови чашки (200 мл.) - 1.10 лв.
100 къси бамбукови шишчета - 0.60 лв.
100 пластмасови чинии за храна - 4 лв.
100 стиропорени кутии за храна (500 мл.) - 6.70 лв.
2 пакета японско къри - 14,80 лв.
5 пакета къри на прах - 29,60 лв.
ОБЩО: 505.18 лв.

ОБЩО ВСИЧКО: 3401 лв.

Партньори на проекта:

Специалността се самофинансира за част от материалите за изработване на украса и декор, както и за символичните награди за викторината, закупени от Япония. Специалността разполага със собствена техника за озвучаване, телевизори и проектори. Студенти ще предоставят собствени конзоли и при нужда – допълнителна озвучителна техника. Японските облекла и аксесоари за стая “юката” и “чайна” ще се заемат от Културния център на Посолството на Япония в Република България, от наличните в специалността, както и от преподаватели, завършили и настоящи студенти на СУ. Не се предвижда друго финансиране освен това, предоставено от Студентски съвет.