Описание на проекта

Описание на проекта:

"Алма Алтер“ получиха официална покана за участие в Международната културна програма на Националния театър в Найроби, Кения (22-28.06). Програмата предоставя възможност на артисти от цял свят да съизмерят своята работа, търсения и арт-продукции в полето на театъра и танц-театъра.
Поканата е за спектакъла „Ромео и Жулиета, сонет за безсмъртната любов“, който е част от Шекспировата програма – „Шекспир съвременен и жесток“, стартирала през 2012 г. До този момент в рамките на програмата са реализирани общо 6 спектакъла: „Аз, Лейди Макбет“ 2012, „Ричард, кой чард“ 2013, „Време е за Лир“ 2014, „Хамлет или три момчета и едно момиче“ 2014, „Ромео и Жулиета или сонет за безсмъртната любов“ 2015“, „Дуел Хамлет – Дон Кихот“, 2016. Този мащабен проект безспорно показва един траен и задълбочен интерес към творчеството на Шекспир, а фактът, че спектаклите присъстват в репертоара на театъра, индикира и един сериозен интерес от страна на публиката.
Голям е и международният интерес към спектакъла „Ромео и Жулиета или сонет за безсмъртната любов“. До този момент той е бил представен на Международния театрален фестивал в Збоншин, Полша (2016), Международния театрален фестивал JESZ в Печ, Унгария, (2016), Международния театрален фестивал „Театрален куфар“, Минск, Беларус (2017) и е носител на: Наградата за най-добро представление на професионална трупа за "Ромео и Жулиета, сонет за безсмъртната любов", Минск, Беларус; Наградата - "Gran prix" на фестивала (награда на жури и публика), Минск, Беларус; Награда за най-добра мъжка роля за Георги Арсов, Печ, Унгария, Номинация за главна мъжка роля на Георги Арсов, Минск, Беларус, Номинация за главна женска роля на Илианна Сербезова, Минск, Беларус, Номинация за поддържаща мъжка роля на Контастин Кучев, Минск, Беларус, Номинация за най-добра режисура на Николай Георгиев. Илианна Сребеозова, играеща ролята на Жулиета е носител на Алтер за женска роля 2017.
Проектът „Ромео и Жулиета- сонет за безсмъртната любов“ в Международната културна програма на Националния театър в Найроби, Кения дава възможност един от най-популярните и обичани спектакли на театър-лаборатория „Алма Алтер“, който за сезона 2016/2017 е бил гледан от 3 780 души в страната и чужбина, да бъде показан в най-големия културен център в Източна Африка. Това ще отвори път за културен обмен към цялата мрежа на ЕАC (East Africa Communuty), както и ще осигури достъп на организаторите-експерти от Международния театрален форум „Алтер Его“, който се провежда ежегодно в Софийски университет, да селекционират представления за следващото издание на фестивала. Документалният филм на CULTURAL ROUTES ще осигури устойчивост на проекта и продължение във времето, както и ще увеличи потенциалната аудитория.
В рамките на гостуването ще имаме възможността да селектираме спектакли, които да представим и на българска сцена за ежегодно организирания от нас Международен фестивал „Алтер Его“. Гостуванията в подобни международни програми са от голямо значение, защото те създават и укрепват връзките между артистите от различните страни.
Домакините на фестивала, поемат разходите за предствяне на спекакъла на голямата сцена на Народния театър в Найроби, локален транспорт и настаняване, реклама и изработвне на рекламни материаи. От своя страна ние трябва да поемем разходите по международен транспорт, визи, дневни и застраховки.

Цели на проекта:

Културен обмен. Фестивалът събира студенти по театър от различни култури, обединени от един и същи интерес – сценичното изкуство. Следствие на взаимодействията, които се създават между младите артисти, са съвместните проекти и развитие на театралната теория и практика, в една среда, която позволява съизмеряване, конфликт и колаборация между различните ултури.
Поддържане на имиджа на Софийски университет „ Св. Климент Охридски“. Участието в международна културна програма от подобен мащаб е възможност за студентите на Софийски университет да защитят имиджа на най-стария, но и най-съвременния университет в България. Университетският театър „АЛМА АЛТЕР“ нееднократно е доказвал, че в творчески план не само следва и доразвива световните тенденции, но и сам поставя нови пътища, по които театърът да върви.
Повишаване на професионалната квалификация. Пътуването ще даде възможност на студентите от Софийски университет да повишат професионалната си компетентност в областта на Авторския театър, да подобрят уменията си за работа в екип, организация и комуникация. Това е един от основните моменти в рейтинговата система на висшите учебни заведения в България. Представлението се играе на английски език, което ще допринесе за развитието на лингвистичните умения на студентите от Софийски университет, участници в трупата
Надграждане и обмен на практики. Международната програма събира артисти от различни култури, обединени от един и същи интерес – сценичното изкуство. Следствие на взаимодействията, които се създават между младите артисти, са съвместните проекти и развитие на театралната теория и практика, в една среда, която позволява съизмеряване, конфликт и колаборация между различните култури.
Популяризиране на българската култура и изкуство. Участието в Международната културна програма на Националния театър в Найроби, Кения е възможност за българската театрална сцена да отвори врата към древните традиции на Африканския континент и да се нареди до големите имена на европейската театрална сцена – Франция, Испания, Великобритания, Италия. Екипът на проекта нееднократно е доказвал, че в творчески план не само следва и доразвива световните тенденции, но и сам поставя нови пътища, по които театърът да върви.
Установяване на дългосрочно партньорство „Алма Алтер“ и Националния Театър в Найроби, Кения. Участието на „Ромео и Жулиета, сонет за безсмъртната любов“ е само началото на това сътрудничество, в което следваща стъпка е селекцията на кенийско представление за участие на Международния театрален фестивал „Алтер Его“.
Устойчивост. Фондация CULTURAL ROUTES ще заснеме 20 минутен документален филм за „Ромео и Жулиета в Африка“. Филмът ще бъде разпространяван безплатно, както в Кения и в България, така и между всички държави – партньори в мрежата на CULTURAL ROUTES – Франция, Великобритания, Испания, Швеция, Италия.

Задачи на проекта:

Поставяне на спектакъла „Ромео и Жулиета – сонет за безсмъртната любов“ на голямата сцена на Народния театър в Найроби, Кения, което за студентите от Авторския театър, е голяма чест.
Провеждане на интерактивни акции в града, част от маркетинговата програма на “Алма Алтер“.
Изготвяне на рекламни материали за събитието, плакати, брошури в английска езикова версия.
Рекламна кампания, която да популяризира събитието сред медиите, за да има необходимия медиен отзвук и по този начиин културният продукт да достигне до максимален брой хора.
Посещение на максимален брой представления по време на фестивала.
Осигуряване на транспорт и визи за трупата на „Алма Алтер“.
Селекция на представление за Международния театрален фестивал „Алтер Его“.
Създаване на документален филм „Ромео и Жулиета в Африка“ на програмата CULTURAL ROUTES.

Целева група:

• По силата на факта, че проектът ще се реализира в Националния театър в Найроби, потенциалната публика е високообразована, с афинитет към театъра и различните видове изкуство. Поради силното историческо влияние на Великобритания в историята и културата на Кения, очакваме голяма дискусия върху съвременната интерпретация на една от най-поставяните шекспирови пиеси. Пряка аудитория на представлението ще бъдат 500 човека.
• Софийският университет разполага с 24 000 студенти, които са потенциална непряка аудитория на проекта, до тях постоянно ще достига актуализирана информация и визуален материал, във връзка с гостуването на Ромео и Жулиета в Найроби. Като устойчиви ползи за целевите групи на проекта можем да отбележим обогатяването на общата им култура, ангажирането им в полето на изкуството и не на последно място - възможността за жива, непосредствена връзка с носителите на проекта, с които ще имат възможността да се срещнат след завръщането на трупата в България – при премиерата на документалния филм на CULTURAL ROUTES.
• Отвъд традиционна театрална публика, ще привлечем и подрастващото поколение, използвайки интерактивните акции в градска среда.
• Документалният филм на CULTURAL ROUTES има своята публика в артистичните среди в Източна Африка и Европа. Това са художници, режисьори, театрали, музиканти, които поддържат контакти посредством мрежата.

График на проекта:

• април – май 2018 - изготвяне на рекламната стратегия и рекламните материали, които от една страна, да отговарят на естетическите театрални търсения на програмата „Шекспир – съвременен и жесток“, а от друга - да се впишат във визията на Международната културна прорама.
• май - юни 2018 - срещи с журналисти, участия е медии, изграждане на рекламната кампания в социалните медии във връзка с разпространението на информацията по проекта и достигане до широка публичност.
• май - юни 2018 – интензивен репетиционен период, срещи с филолози от Софийски университет, които да следят за артикулацията на Шекспировия текст.
• 22 юни – заминаване за Найроби, Кения.
• 22 юни – 28 юни 2018 - разпространение на рекламните материали в Найроби, Кения.
• 22 юни – 28 юни 2018 – интензивна рекламна кампания и медийни участия в местните медии.
• 22 юни – 26 юни 2018 – интерактивни рекламни акции в градска среда.
• 22 юни – 28 юни 2018 – културен обмен, срещи с артисти на щат в Културния център в Кения, пърформъри на свободна практика и акробати от Саракаси дом, хореографи, визуални артисти и др.
• 26 юни 2018 – премиера на спектакъла „Ромео и Жулиета – сонет за безсмъртната любов, като част от Международната културна програма на Националния театър в Найроби, Кения.
• 26 юни – 30 юни 2018 – разпространение на прес-съобщение за събитието, снимки и видео-материал в социалните медии.
• 28 юни – връщане от Найроби, Кения
• 29 юни – 10 юли 2018 – медийни участия в българските медии за разпространение на информацията за културния обмен и успеха на българския спектакъл.
• 04 юли 2018 – премиера на документалния филм CULTURAL ROUTES в България.

Необходими ресурси:

Необходимият човешки ресурс е от 10 човека, това включва актьорите в спектакъла и режисьора.
Минималният финансов ресурс, включва:
- Самолетни билет до Найроби и обратно;
- Визи;
- Застраховки;
- Дневни.

Информационният ресурс, който ни е необходим е отразяване на международното участие на АЛМА АЛТЕР на сайта на Университета, както и използването на отдел Информация и връзки с обществеността за популяризиране сред медиите. Бихме искали отделът да съдейства с организирането на пресконференция в седмицата след фестивала, на която да бъдат представени международните участия на театъра на Софийски университет, които са планирани за тази година.
Времевият ресурс е в рамките на шест дни,

Финансово описание на проекта:

ТРАНСПОРТ:
Самолетни билети за трупата на АЛМА АЛТЕР от 10 човека София-Доха-Найроби-София.

1 QR 226 N 22JUN 5 SOFDOH HK1 2 2230 0320+1 320 E 0 M
2 QR1335 N 23JUN 6 DOHNBO HK1 0815 1410 332 E 0 M
3 QR1336 N 28JUN 4 NBODOH HK1 1C 1720 2335 332 E 0 M
4 QR 227 N 29JUN 5 DOHSOF HK1 0650 1200 320 E 0 M
1285 BGN
Цена на единичен двупосочен билет с отстъпка за група според офертата на фирма Хорнит – 1 285 лева.
ВИЗИ:
Еденичната цена на виза 79.49 лв.
ЗАСТРАХОВКИ:
Еденична цена на застраховката 18лв.
ДНЕВНИ:
Еденична цена на команировката по
Наредбата за командировки в чужбина, 48 лв.
за 5 дни за 1 студент 48лв*5дни 240 лв.

БЮДЖЕТ ЗА 1 УЧАСТНИК: 1622.49 лв

Алма Алтер покрива разходите за участниците в проекта, които на са студенти
Обръщаме се към Вас с молба да покриете разходите за студентите ангажирани в проекта:
6студента *1622.49 лв
ОБЩО: 9734,94лв

Партньори на проекта:

Ако в проекта участват други партньори, вкл. с финансиране, запишете ги тук. Кенийският културен център, включващ в себе си Кенийския национален театър, е най-старата културна институция в кения, установена през 1951 година, посредством КАП 218 на Кения. Този център е национално средище културен обмен, дискусии, представления и изследване на националните и световни културни процеси. Той включва в себе си, както динамични, така и естетични публични пространства, които предразполагат към висококачествени културни продукти. Кенийският национален театър окуражава и подкрепя културното развитие в региона на Източна Африка. Кенийският културен център е полу-автономна държавна агенция под егидата на Министерство на спорта, културата и изкуството. Кенийския културен център поема разходите по представянето на спектакъла на голямата сцена в Найроби, изработване на рекламните материали и локалния транспорт. CULTURAL ROUTES е международна програма, която пътува около света и подкрепя артисти от света на театъра, музиката, литературата, киното, архитектурата, изобразителното изкуство. Програмата работи в тясна връзка с посолства, културни институции, държавни и частни организации. Cultural routes покрива разходите по настаняване. Университетския театър Алма Алтер поема разходите за път, визи и застраховки на режисьора, тонрежисьора, хореографа и техническото лице.

Файлове: