Описание на проекта

Описание на проекта:

Участие на ISHA-София в ISHA Annual Conference 2018 "Work in Progress" в Марибор, Словения
Международната асоциация на студентите по история (на английски: International StudentsofHistoryAssociation, съкр. ISHA) е международна, независима неправителствена студентска организация със седалище в Берлин.Нейната цел от основаването ѝ през 1990 г. е създаването намрежа от студенти по история и свързани с нея науки. Целта на организацията е да направи по-лесна възможността за контакт и обмяна на идеи и опит между студенти от различни части на света, както и възможност за академична изява чрез организиране на семинари и конференции, както и издаване на електронно издание с научни публикации. Възможността за създаване намеждународни контакти между бъдещите специалисти в областта на историческата наука и опитът, идващ от интерактивния метод на екипна работа и и
нтензивни дискусии, са незаменими. Обменяйки различни гледни точки, ние се надяваме да подобрим разбирането и популяризирането на нашите история и култура. Понастоящем членовете на ISHA включват повече от 25 секции от близо 20 европейски страни, както и наблюдатели и асоциирани членове. Самата организация е асоцииран член на EuropeanStudents' Union (ESU). ISHA тясно си сътрудничи с редица академични организации, сред които EuropeanHistoryNetwork и EUROCLIO (Европейската организация за историческо образование).
През 2008 г. е основана секция на ISHA в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Нашият екип от ISHA-София има опит в организирането на няколко събития: есенният семинар на ISHA през 2010 г. на тема „Съюзите в историята”; уикенд-семинар през пролетта на 2014 г. на тема „Конфликтните ситуации и техните последствия”, както и регионален семинар между секциите в Скопие и София през пролетта на 2017 г. и есенния семинар на тема "Парите в историята".Осъществен в голяма степен с помощта на Студентски съвет. През годините по наша инициатива и благодарение на сътрудничеството със Студентски съвет, многократно наши студенти са посещавали международни студентски семинари и конференции.
Всяка година в календара на ISHA събитията годишната конференция заема най- важното място. По традиция на нея има общо събрание (GA) - на него се взимат важни за организацията решения. Всяка секция има право на глас - често това е определящо.
Темата на семинара е "Work in progress", разделена е на няколко работилници. Темата на семинара е много актуална. Това ще помогне на участниците за развитието на мисленето им в тази насока.

Цели на проекта:

1.Да развият уменията си в изготвянето на презентации и тяхната защита
2. Да придобият практически опит в развиването на исторически въпроси и защитата
3. Да подобрят нивото на английския език
4. Да развият комуникационните си умения и уменията за работа в екип;
5. Да осъществят мултикултурни контакти със студенти от цяла Европа;
6. Да защитят престижа на Софийския университет и да представят България в добра светлина;

Задачи на проекта:

1. Дискутиране относно културно-историческото наследство – съхранение, опазване и популяризиране.
2. Дискутиране относно развитието на музейното дело и музеят като институция – история, развитие, недостатъци.
3. Увеличаване на нивото на академичния английски на участниците
4. Увеличаване на разговорното ниво на чуждите езици, владяни от участниците.
5. Възможност на участниците за увеличаване на професионалните им контакти със студенти от различни части на Европа
6. Развитие на умението на участниците да говорят пред аудитория
7. Развитие на умението на участниците за изготвяне на доклад по дадена тема

Целева група:

Участниците от софийската секция в семинара:
Йордана Николова
Калоян Петков
Димитър Кацарков

График на проекта:

Дата на заминаване от София - 01.04.2018г.
2.04.2018г. - пристигане в Марибор, Словения
8.04.2018г. - заминаване от Марибор, Словения
Дата на пристигане в София - 08.04.2018г.

Необходими ресурси:

Такса участие в рамките на 80 евро. Билет София – Любляна – Марибор – Любляна – София.

Финансово описание на проекта:

Такса, правоучастие - 80 евро (156 лв.) за 3 участници - 240 евро (468 лв.)

Партньори на проекта:

Файлове: