Описание на проекта

Описание на проекта:

Ежегодният „Празник на японската култура – Бункасай“, организан от студентите на специалност Японистика – е събитие, което се провежда в рамките на един ден. Има за цел популяризиране на японската култура и запознаване на младите със специалност Японистика и възможностите, които тя предлага.
Мероприятието е традиционно за специалността и студентската общности на ФКНФ и ще се проведе за единадесета поредна година, като тазгодишната тема ще бъде „Мацури! - японските фестивали“.
Празникът включва различни уъркшопи, демонстрации, презентации, игри и сценични изяви. Събитието е разделено на две части – сценична и извънсценична.
В рамките на сценичната програма на празника са включени: адаптирана традиционна кабуки пиеса, изпълнение на песни, традиционен „Мацури“ танц, викторина и скечове и др.
Извънсценичната част се състои от уъркшоп-стаи на различна тематика, които запознават гостите с аспекти на японската култура и в частност японските традиционни фестивали, както и с дейността на специалност Японистика. Част от уъркшопите ще са: калиграфия, оригами, японски игри, обличане на лятно японско кимоно „юката“ и др.
Линкове към предишни издания на празника, където може да видите снимки, видео и отзиви от гостите:
https://www.facebook.com/events/148249918695623
https://www.facebook.com/events/517150111728231/
https://www.facebook.com/events/387067391484498/

Цели на проекта:

Единадесетия празник на японската култура – бункасай под надслов „МАЦУРИ! ФЕСТИВАЛИТЕ НА ЯПОНИЯ“– си поставя следните цели.
На първо място, събитието цели да разшири и обогати познанията на студентите от СУ, както и всички останали приятели на СУ, за особеностите на японската култура и народ и в частност за традиционните разнообразни японски празници и фестивали.
На второ място, мероприятието има за цел да представи на бъдещите кандидат-студенти информация за възможностите и перспективите, които специалност Японистика, една от най-желаните във ФКНФ, предлага в продължение на курса си на обучение. Освен това този своеобразен „ден на отворените врати” е шанс за желаещите да изучават нашата специалност да се запознаят от първа ръка с условията, материалната база, част от преподавателския екип и настоящите студенти.
Също така, чрез организацията и реализацията на такова мащабно събитие (за толкова малка специалност) студентите допринасят за поддържанането на добрия имидж на специалността, ФКНФ и СУ (който е единствения университет в България, предлагащ такава специалност), както и цялостно за студентската общност на СУ.
Не на последно място, ежегодно провежданото ни събитие се стреми към изграждането и поддържането на трайни връзки и партньорства с Посолството на Япония, училища и школи по японски език, клубове и организации, свързани с Япония и др., което още повече допринася за силните позиции на специалността и СУ в академичната общност.

Задачи на проекта:

През последните години чрез организацията и провеждането на конференции, открити уроци, изложби и други издания на „Празника на японската култура – бункасай” специалността е доказала, че има потенциала да реализира такъв амбициозен проект.
Първият етап от подготовката на Празника започва през февруари месец. Чрез срещи между студентите от различните курсове (от първи до четвърти) се решава концепцията на събитието за конкретната година. Тазгодишната тема е обвързана с традиционните местни и общодържавни японски фестивали „мацури”, като по време на събитието ще бъдат представени различни аспекти от тяхното провеждане в Япония, както и вдъхновени от тях тематични уъркшопи и демонстрации.
На доброволен принцип студентите се разпределят в различните групи, като поради малкия брой студенти много често повечети хора са ангажирани с 2-3 различни области. Активно се включват и японски студенти, които се обучават на обменни начала в СУ през текущата академична година. Всичко това се съгласува с преподавателите от специалност Японистика, които дават напътствия и съвети относно краткосрочните и дългосрочните цели на специалността, за да бъдат и те заложени в проекта за събитието.
През месеците март и април се изготвят сценарии за пиесите, за сценичната част, правят се репетиции на танците, изготвят се програмите за уъркшопите и се изясняват материалните и финансовите нужди за реализацията. Рекламата на събитието започва в края на април първо в социалните мрежи, а на по-късен етап чрез плакати, флаери и разпращане на хартиени и електронни покани.

Задачите на отделните изяви по време на празника:
Събитието се провежда в две части – сценична и извънсценична.
Сценична част: приветствени речи от организаторите и официални гости на събитието, адаптирана традиционна кабуки пиеса, изпълнение на песни, традиционен „Мацури“ танц, викторина, скечове и др. Пиесата, танците и песните преплитат традиционна и съвременна японска култура. Викторината и скечовете включват активното участие на публиката и обогатяват общата култура на зрителите.
Извънсценична част: състои се от интерактивни уъркшоп-стаи на различна тематика, които предоставят възможност на гостите активно да се включат в забавлението. Част от уъркшопите ще са: калиграфия, оригами, японски игри, обличане на лятно японско кимоно „юката“ и др., като всеки един от тях е пряко обвързан с различни аспекти от провеждането на традиционните японски фестивали.
Освен уъркшоп-стаи, сме предвидили японски „чайна” и „джинджа” стаи, както и щандове „ятаи”, които са се доказали като изключително популярни сред посетителите.

Целева група:

Целевата група на проека е както следва:
На първо място, това са студентите от Софийския университет, както тези от ФКНФ, така и от други факултети, които биха искали да разширят познанията си за Япония и японската действителност.
На второ място, това са бъдещите студенти на специалността, тъй като по време на празника те имат възможност да посетят учебните аудитории и да разговарят с преподаватели и настоящи студенти.
На трето място, това са японците, пребиваващи в България – студенти, преподаватели, дипломати и др., които допринася за положителното развитие на двустранните културни и дипломатически отношения между България и Япония.
И не на последно място, това е широката общественост. Събитието е с безплатен вход и е отворено за външни гости. Ежегодно е отразявано и в медиите.

График на проекта:

01/02/2016 - 01/03/2016: Избиране на главни отговорници и изграждане на концепция за събитието
01/03/2016 - 14/03/2016: Обсъждане на идеи, решаване на съдържанието и програмата на събитието, срещи на организаторите с останалите студенти студентите, разпределяне на задачите.
15/03/2016 - 15/04/2016: Подготовка и репетиции, изработване на декор и украса, съставяне на сценарий за събитието, изготвяне на финансов и материален план.
16/04/2016 -28/05/2016: Реклама на събитието, изпращане на покани; закупуване на необходими материали, изготвяне на декори, репетиции.
28/05/2016: Подготовка на залите. Генерална репетиция на сценичната част.
29/05/2016: Провеждане на събитието.
30/05/2016 – 30/06/2016: Съставяне на описателен и финансов отчет на събитието. Представяне на отчетите пред СС.

Необходими ресурси:

Човешки ресурс – студентите от специалност Японистика, японски студенти на обмен в СУ.
Административен ресурс – одобрение за ползване на материална база (сградата на Центъра за източни езици и култури - ЦИЕК) от управителя на сградата и ръководители на катедри; Одобрение на проект за финансиране на събитието от СС.
Материална база – сградата на ЦИЕК, аудиторни зали.
Техника – озвучителна техника, проектори, телевизори и друга презентационна техника.
Финансиране – закупуване на материали за изработване на украса и декори, закупуване на материали за провеждането на уъркшопите, закупуване на костюми за традиционен танц, закупуване на продукти за храна и напитки за „чайна” стая.

Финансово описание на проекта:

1. Рекламни материали от Университетска печатница:
- 10 плаката А3 едностранни
- 400 програми - кръгли, двустранни, размер 15 см в диаметър
- 200 флаера А5 едностранни
- 20 покани (точният размер ще се доуточни според дизайна)
- принтиране на 15 различни информативни плаката с размер А3 за японските фестивали „мацури”
2. Необходими средства за стая „Джинджа”
– 1. 60лв./бр, общо: 24лв.
- хартия копирна А4 80г, 500 л. – 6.00 лв.
- цветно лепило с брокатен ефект, комплект от 5 цвята по 13 ml – 5.70 лв.
- цветно лепило с брокатен неонов ефект, комплект от 5 цвята по 13 ml -5.70 лв.
- флумастери Koh-I-Noor, комплект от 10 цвята, 2.80 лв./бр.,общо: 5.60лв
- Кумихимо сатен 1.5 мм, 50 метра (червен) -1 ролка, 11.64 лв.
- Кумихимо сатен 1 мм, 6 метра (светло розово) – 1 бр. – 1.86 лв./бр.
- Кумихимо сатен 1 мм, 6 метра (светло лилаво) – 2 бр. – 1.86 .лв./бр., общо: 3.72 лв.
- Кумихимо сатен 1 мм, 6 метра (светло синьо) – 1.бр. – 1.86 лв./бр.
- Кумихимо сатен 1.5 мм, 6 метра (светло зелено) – 1 бр. – 1.67 лв./бр.
- Кумихимо сатен 1.5 мм, 6 метра (тъмно зелено) – 1 бр. – 1.67 лв.бр.
-картон (бял) 50х70 -2 бр. -1.10 лв./бр., общо: 2.20 лв.
ОБЩО: 47.62 лв.
3. Необходими средства за стая „Оригами”
- Пакет цветна хартия микс пастелни цветове 100 л. - 1бр. -4.49 лв.
- Пакет цветна хартия микс наситени цветове 100 л.- 1бр. – 4.69 лв.
- Паус А3, пакет 100 листа - 1бр. - 23.99лв.
- Текст маркери (жълто, зелено, оранжево, синьо) --По един от цвят - 4бр. - 2лв./бр., общо.: 8 лв.
- Черен маркер (М) - 1бр.- 2лв./бр.
- Ролка корда (0.3, 70м.) - 1бр. - 1.50лв./бр.
- Сухо лепило, 10гр. – 2 бр. – 0.75 лв/бр., общо: 1.50 лв.
- Двойно залепващо тиксо 12 мм х 25 м – 1 ролка – 1.54 лв./бр.
- Хартиено тиксо 19 мм х 25 м – 1 ролка – 0.68 лв./бр.
- канап 100 гр. – 2 ролки - 3.59лв./бр., общо: 7.18 лв.
- обръч, детски, малък – 2 бр. – 5 лв./бр., общо 10 лв.
- КОПИРНА ХАРТИЯ NAVIGATOR Presentation A4 100ГР – 11.87 лв.
ОБЩО: 77.44 лв.
3. Необходими средста за стая „Юката/танци”
- хартиени соларни ламички 10 бр. – 2 комплекта – 14.99 лв./компл., общо: 30 лв.
- Хартиени LED фенери – Червено, Жълто, Лилаво – 6 бр. – 7.50лв./бр., общо: 45 лв.
- import коледни светодиоди бели оригинал – 1 бр. – 9.50 лв.
ОБЩО: 85.50 лв.
4. Необходими средства за стая „Калиграфия”
- Туфа бамбук с коренова система -110см – 15лв.
- Пакет цветна хартия микс пастелни цветове 100 л. - 1бр. -4.49 лв.
- Кламери обикновени 25мм. – 1 бр. – 0.35 лв.
ОБЩО: 19.84 лв. или 89.84 лв.
5. Неоходими средства за щандове „Ятаи“
- Спагети – 5 пакета – 12,50лв.
- Соев сос – 4 бутилки – 10лв.
- Моркови – 1 кг – 1лв.
- Лук – 1кг – 1лв.
- Чушки – 1кг – 4лв.
- Пилешко филе – 3 кг – 24лв.
- 50 банана – 10кг – 45 лв.
- Течен шоколад – 3 бутилки – 9 лв.
- Захарни пръчици – 10 пакетчета – 2лв.
- Ориз за суши – 2кг – 20лв.
- Нори – 1 пакет със 100 листа – 30лв.
- Риба тон – 3 консерви – 15лв.
- Майонеза – 3 кутийки – 4 лв.
- Кисели краставички – 1 буркана – 3 лв.
- Краставици – 1кг – 2лв.
- Пилешко филе – 1кг – 8 лв.
- Царевица – 1 консерва – 3лв.
- Дървени шишчета – 50 бр.-2 лв.
- Стреч фолио – 2 ролки – 6 лв.
- Пластмасови кутии + капак – 50 бр. -5 лв.
- Пластмасови вилици – 50 бр. – 3 лв.
- Салфетки – 2 пакета – 3 лв.
ОБЩО: 212.50 лв.
6. Необходими средства за стая „Чайна“:
- боб адзуки – 2 кг. – 12лв./кг, общо 24 лв.
- био желиращ агент Агар Агар – 1 пакетче – 7 лв.
- захар – 2кг. – 3 лв.
- брашно (обикновено) – 3 кг - 4 лв.
- черен чай – 2 кутии – 3 лв
- плодов чай – 2 кутии – 3 лв.
- хляб – 3 бр. – 3 лв.
- плодове (ягоди,банани, киви) - 2 кг - 7 лв.
- бамбукова подложка – 4 бр. - 2лв./бр., общо: 8 лв.
- украса рибки – 2 пакета. – 1 лв./пакет, общо 2лв.
- бамбукова рогозга – 16 бр. – 1лв./бр., общо 16 лв.
ОБЩО: 80 лв.
ВСИЧКО ОБЩО: 522.90 лв.

Партньори на проекта:

Специалността се самофинансира за част от материалите за изработване на украса и декор, закупени от Япония. Специалността разполага със собствена техника за озвучаване и проектори. При необходимост студенти ще предоставят собствена допълнителна озвучителна техника. Японските облекла и аксесоари за юката стаята и за пиесата се заемат от Културния център на Посолството на Япония в РБ, от наличните в специалност Японистика, както и от завършили и настоящи студенти. Костюмите за участиците в чайната също са за сметка на студентите. В заключение, не се предвижда друго съфинансиране освен от СИС.