Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът "Българите и арменците в Бразилия" (на португалски език "A comunidade búlgara e a comunidade arménia no Brasil") разказва историята на българите и арменците избягали в Бразилия в началото на XX-ти и началото на XXI-ви век. Засегнати са проблемите, с които двете общности се сблъскват, когато взимат нелекото решение да емигрират; провалите, които не ги отказват от начинанието им; успехите, които постигат и животът им днес в космополитната Бразилия.

Цели на проекта:

Целите на проекта са да покаже защо двете общности са взели решението си и било ли е то правилно. Засягат се икономическите и политическите препятствия, довели до изселването на общностите.

Задачи на проекта:

Популяризиране на двете общности, за които се знае малко.

Целева група:

Проектът е предназначен за студенти и преподаватели от Варшавския университет и Португалския културен институт "Камойш" - Варшава [организатори на студентската конференция "Vozes nas margens" ("Гласове по бреговете")].

График на проекта:

Студентската конференция във Варшавския университет ще се проведе на 25 април 2018г.

Необходими ресурси:

Самолетен билет, храна.

Финансово описание на проекта:

Необходимо е финансиране в размер на 385 лева за закупуването на самолетен билет; средства за храна и градски транспорт.

Партньори на проекта: