Описание на проекта

Описание на проекта:

Участие на студентката Александрина Нешева от Софийски университет „Св. Климент Охридски” в Осми годишен Световен конгрес по нано наука и технологии (Nano S & T-2018) с тема "Изграждане на светло бъдеще с иновации", който ще се проведе в град Потсдам, Германия в периода 24-26 октомври 2018г.
Nano S & T-2018 ще бъде домакин на водещи учени от академичната и бизнес сфери по света, като се цели да бъдат обсъдени най-новите постижения в областта на нанонауките и нанотехнологиите. Конгресът обещава да бъде една от най-вълнуващите възможности за тези, които се стремят да разширят своята професионална мрежа.
Беше отправено писмо с покана към Биологически факултет за участието на екип, който да представи разработки в областта. Тематиката, върху която екипът ни от Биологически фaкултет работи и усъвършенства вече 2 години, е тясно свързана с биоматериали на основата на нанокомпоненти.
Целта ни е да бъде представен Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на световната научна сцена. Участието в Nano S & T-2018 представлява невероятна възможност за всеки учен в областта.
Линк към Осми годишен Световен конгрес по нано наука и технологии (Nano S & T-2018): http://www.bitcongress.com/nano2018/

Цели на проекта:

Представяне получените експериментални резултати от проекта “Thin Films of TiO2: Cu:Ag Cell Cytotoxicity and Antibacterial Activity”
Професионално обсъждане и критика от водещи специалисти в областта на медицината и медицинските науки.
Сдобиване с насока за бъдещата работа на екипа студенти по проекта “Thin Films of TiO2: Cu:Ag Cell Cytotoxicity and Antibacterial Activity”.
Популяризиране на биологията като наука на Новото време и Биологическия факултет към Софийски университет “Св. Климент Охридски” като средище за експериментиране с нови продукти и развитие на изследователска дейност.
Спомагане за развитието на презентационни умения и за установяването на полезни контакти между представителите на Биологически факултет и специалисти в областта.
Провеждане на семинари за обсъждане на новите открития в областта, обучение на студентите в сферата на наноматериалите и осъвременяване на представите им с последните научни открития.

Задачи на проекта:

Посещение на Осмият годишен Световен конгрес по нано наука и технологии (Nano S & T-2018).
Оказване на финансова подкрепа чрез финансиране на таксата за участие в Осмият годишен Световен конгрес по нано наука и технологии (Nano S & T-2018).
Изготвяне на абстракт (резюме на научния проект Thin Films of TiO2: Cu:Ag Cell Cytotoxicity and Antibacterial Activity)
Изготвяне на научен постер с резюме на резултатите и проведените изследвания по проекта.
Изготвяне на презентация на изследванията и резултатите.
Изготвяне на лекции с тема: „Thin Films of TiO2: Cu:Ag Cell Cytotoxicity and Antibacterial Activity“ и представянето ѝ на конгреса.
Запознаване с новите технологични и научни открития в областта, презентирани от гост лектори на конгреса.
Организиране на информационна среща със студенти от Биологически факултет за представяне на конгреса, като възможност за развитие, стъпки при писането на научни публикации и публикуването им в научни издания.
Организиране на поредица от 3 лекционни срещи с основна тематика: нанотехнологии, наноматериали и приложението им в медицината за студенти на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Целева група:

Студентката Александрина Нешева Нешева, участваща като активен участник в конгреса, заедно с екипа от специалисти в областта на Молекулярната биология, Биотехнологиите и Микробиологията.
Студенти на Биологически факултет.

График на проекта:

05.04.2018г. - Регистрация и заплащане на таксата за участие
10.04.2018г. – 10.05.2018г. – Обработка на експериментални данни
14.05.2018г. – 20.05.2018г. - Изготвяне на постер, презентация на изследванията и резултатите.
До 31.08.2018г. - Краен срок за внасяне на абстракта
23.10.2018г – Пристигане в Потсдам, Германия и регистрация
24.10.2018г – 26.10.2018г. – Посещение на Осмият годишен Световен конгрес по нано наука и технологии (Nano S & T-2018)
30.10.2018г. – 05.11.2018г. – Изготвяне на лекционен курс с основна тематика насочена към наноматериали
10.11.2018г. – 30.11.2018г. - Провеждане на дискусии и лекции

Необходими ресурси:

Човешки ресурс
Група от млади учени работещи по проекта: Thin Films of TiO2: Cu:Ag Cell Cytotoxicity and Antibacterial Activity за обработка на експерименталните данни, изработване на постер, абстракт и лекционен курс

Материален ресурс
Покриване на финансовите разноски по участието в конгреса - таксата за участие.

Финансово описание на проекта:

Таксата за участие на студентката Александрина Нешева Нешева на стойнoст 1099USD (1747,19 лв.)

Партньори на проекта:

Файлове: