Описание на проекта

Описание на проекта:

Изследване на косплей културата като явление, набрало популярност сред младите хора. Най-подходящият подход за тази цел е заснемането на филм, като по този начин могат да бъдат приложени и надградени знанията, усвоени при обучението в магистърската програма „Етнология и Културна антропология”. Една от изучаваните дисциплини в катедра „Етнология” на СУ „Свети Климент Охридски”,е визуална антропология.

Цели на проекта:

Целта на проекта е да бъде създаден филм проследяващ някои от характерните елементи за косплей културата, както в ежедневието на участниците, така и на събитията, посветени на това съвременно културно явление. Като резултат от проекта се предвижда запознаването на студенти с методите на заснемане на филма и тематиката на засегнатия проблем. След успешното реализиране на проекта, филма ще бъде представен и на международни форуми за визуална антропология. Това би спомогнало за изграждането на мрежа от специалисти по визуална антропология и популяризирането на най-достъпния аспект на етноложката наука. По подобен начин студентите ще придобият по-голям интерес и запознатост с методите на визуалната антропология, тъй като филма се предвижда да бъде включен в образователния план на студентите от различни хуманитарни специалности в СУ „Св. Климент Охридски“.

Задачи на проекта:

Основна задача е заснемането на кадрите за филма и техния монтаж. Снимките ще обхванат двете най-мащабни косплей събития, както и подготовката за тях. След успешното завършване на проекта, филмът ще бъде излъчен като част от образователния процес, както на студенти от различни хуманитарни специалности, така и на студенти, които не са част от посочените специалности, но имат интерес към явлението.

Целева група:

Целевата група на проекта са студентите от хуманитарните специалности на СУ „Св. Климент Охридски“

График на проекта:

Графика на проекта предвижда:
Шест снимачни полудни в домовете на косплейърите преди събитието Aniplay, което ще се проведе на 28.04. 2018г.
Един снимачен ден на Аniplay 2018.
Шест снимачни полудни проследяващи подготовката на избрани косплейъри преди събитието Aniventure, което ще се проведе на 15-16. 09. 2018г.
Два снимачни дни на Aniventure.
заснемане в продължение на общо 15 снимачни дни.
След приключване на снимачния процес за сортиране и монтаж и светлинни настройки на кадрите се предвижда един месец.

Необходими ресурси:

1950 лв.

Финансово описание на проекта:

15 дни х 130 лв. на снимачен ден за наем на техника:
Sony A7s
Lenses Baby Zeiss
статив
хенд хелд
батерии + зарядно + карт рийдър + брошки за звук

Партньори на проекта:

Основен партньор на проекта е Българският национален аниме и манга клуб, организатор на фестивалите Aniventure и Aniplay- Nakama. Които ще предоставят част от заснетите от тях кадри по време на събитията, пропуски за екипа на проекта, осигуряващи пълен достъп до събитията и рекламни материали и брошури от дете събития. Стойност на пропуските за Aniplay-25лв. на човек Стойност на пропуските за Anivanture- 60лв. на човек.