Описание на проекта

Описание на проекта:

“БиоФест 2018” е проект, провеждащ се за втора година на територията на Биологически факултет. През 2016 година събитието успешно привлече ученици от различни училища, проявяващи интерес към биологията и специалностите, предлагани в Биологически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”.
Тази година БиоФест ще се реализира под патронажа на кмета на Столична община и е заплануван в по-голям мащаб от предишното издание - над 10 интерактивни зони с участието на бакалаври, магистри, докторанти и ментори преподаватели от различни катедри ще бъдат разположени в двора на Биологически факултет. Всяка от тях ще представя науката на достъпен език и ще дава възможност на посетителите да участват в разнообразни експерименти. Очакват се гости от Университетските ботанически градини и отразяване от различни медии.
В допълнение ще бъде организиран Кариерен ден, на който вече обучаващите се млади учени ще имат възможността да установят контакт с фирми, свързани с бъдещата им професионална реализация.
В рамките на двата дни, в които ще се проведат изложението за ученици и това за студенти, ще се обявят победителите от конкурса за студентско творчество в областта на научните изображения “Биологията през моите очи”.

Цели на проекта:

Биофест - Първи ден:
-Привличане на кадри в сферата на биологичните науки
-Мотивиране на учениците да продължат своето образование и развитие в Република България
-Популяризиране на дейността на специалистите в Биологически факултет
-Насърчаване на студенти и докторанти да демонстрират своите знания и умения пред широка публика
-Представяне на връзката между природните науки - биология, химия, физика
-Сплотяване на преподавателския и студентския колектив

Конкурс “Биологията през моите очи”:
-Предоставяне на поле за изява на студенти, имащи интерес в изобразителното изкуство и науката
-Освежаване на средата в Биологически факултет чрез излагане на рисунките в залите за обучение

Кариерен ден - Втори ден:
-Запознаване на студентите с фирми, предлагащи възможности за реализация в различни биологични направления
-Запознаване на представителите на фирми с бъдещи кадри от Биологически факултет

Задачи на проекта:

Биофест и Кариерни дни:
1.Установяване на контакт с организационния преподавателски колектив
2.Изготвяне на концепция за Биофест и Кариерни дни
3.Популяризиране на събитията в медийното пространство (социални мрежи и телевизия)
4.Изготвяне и пускане на проект в платформата "Диафанум", Защита на проекта пред УС на СС
5.Изпращане на покани до директори на училища в София и други градове
6.Изпращане на покани до потенциални фирми-участници
7.Осигуряване на необходимите материали и място за демонстрациите
8.Планиране и тестване на експериментите
9.Конструиране на интерактивни зони: поставяне на шатри и установки

Конкурс “Биологията през моите очи”:
1. Разработване на концепция и регламент за провеждане на конкурса (регламент: https://docs.google.com/document/d/169avUk46YQ8vFZNQUIl5XFBoU-4Yuvmhe_7uVySmjto/edit# )
2.Създаване на график на конкурса и съставяне на жури
3.Изработка на рекламни материали и разпространение в информационните канали
4.Приемане и оценяване на творбите
5.Споделяне на творбите в блога и фейсбук-страницата на ФСС
6.Закупуване на награди и изготвяне на грамоти за участие
7.Излъчване на победители и награждаване, уведомяване на всеки участник за неговото представяне
8.Подреждане на изложба на територията на Биологически факултет

Целева група:

БиоФест 2018 - ученици, студенти и интересуващи се от обучението в Биологически факултет
Кариерен ден - бакалаври, магистри и докторанти на Биологически факултет
Конкурс “Биологията през моите очи” - студенти на Биологически факултет

График на проекта:

03.03.2018 - Първа организационна среща с преподавателския колектив за изясняване концепцията на събитията
19.03.2018г. - 10.04.2018г. - Изпращане на официални покани, потвърждаване на участието на ученици от населени места извън София и изготвяне на оферти за настаняването им
19.03.2018 - Пускане на проект в платформата “Диафанум”, с цел кандидатстване за финансиране на част от ресурсите
22.03.2018 г. - Защита на поректа пред УС на СС
26.03.2018г. - Обявяване на конкурса “Биологията през моите очи” и започване на рекламна кампания за конкурса
01.04 - 03.05.2018г. - Популяризиране в социалните мрежи
04.04.2018г. - Организационна среща с преподавателския колектив
16.04.2018г.- - Краен срок за изготвяне на програма за БиоФест и Кариерен ден, дизайн и печат на рекламните материали (брошури с програма, стикери и плакати)
23.04.2018г. - 27.04.2018г. - Участниците предават своите творби за конкурса в Компютърния клуб на ФСС
28.04.2018г. - 02.05.2018г. - оценяване на творбите от конкурса
03.05.2018г. - 04.05.2018г. - провеждане на БиоФест 2018, Кариерни дни, награждаване на участниците в Конкурса “Биологията през моите очи”

Необходими ресурси:

-шатри за разполагане на опитните установки на различни катедри в задния двор на Биологически факултет
-лабораторни уреди, стъклария, реактиви за изготвяне на демонстрациите (осигурени)
-материали за провеждане на  експерименти на място - предметни и покривни стъкла, набор за експресно оцветяване - ДКК Колор
-разклонители (осигурени)
-работни маси за демонстрации (осигурени)
-табла за изложбените материали (осигурени)
-техника - лаптопи, мултимедия (осигурени)
-канцеларски материали
-награден фонд за конкурса “Биологията през моите очи”
-плакати, брошури, стикери, грамоти
-нощувки за гости ученици от училища далеч от София - до 40 ученика

Финансово описание на проекта:

Шатри - по фактура - 7 х 120лв - 840лв. (Онлайн магазин “МЕРТ” - http://mert.bg/shatri-sgavaemi%20-harmonika/shatri-3x3-metra?product_id=243 )

- Материали за бързи експерименти на място в интерактивните зони:
Покривни стъкла - по ЗОП - фирма “Валерус”, (Кат. номер:7761) - 2оп.х 3лв. - 6 лв.
Предметни стъкла с матиран край - по ЗОП, (Кат. номер:7760) - 4оп х 6 лв. - 24 лв.
Набор за експресно оцветяване ДКК Колор - оферта от фирма “Вива-МТ” - до 70 лв.
Общо: 100 лв.

- Канцеларски материали:
Хартия цветна - 2 пакета - 2 x 7.79 лв. - 15,58лв.  Код: #5617-  по ЗОП
Хартия бяла - 2 пакета - 2 x 8.99 лв -17,98лв. по ЗОП
Ножици - 2 бр.  - Код: #8293 - 2 х 4,19 - 8,38лв. по ЗОП
Тиксо - 2 бр. - Каталожен номер: 193300934, Код: #882 - 2 х 2,99 - 5,98лв. по ЗОП
Двойнозалепящо тиксо - 2 бр. - Код: #14965 - 2х 4,59 - 9,18лв. по ЗОП
Общо: 57,10 лв.

- Нощувки за гости на Биофест от заинтересувани училища, разположени далеч от София - до 40 ученика - 40 х 15 лв - 600 лв. (таван)

- За конкурса:
Награден фонд на стойност -  210 лв общо под формата на ваучери за Арт-магазин “Импресия” (всеки на стойност 10 лв) - с последващо разпределение, което ще бъде съобразено с представянето на участниците.

Сума до момента: 1807,10 лв.

+PR - материали:

Плакати:
БиоФест - 20 бр.;
Кариерни дни - 10 бр. -цена по ЗОП, Университетска печатница.
Конкурс - 10 бр.
Общо: Размер А3 40 бр.
Брошури с програма размер А5 300 бр.
Стикери на “ФСС - БФ” - 300 бр. / size:45x32mm  oval  / D https://4.imimg.com/data4/VI/RR/MY-8525316/various-sticker-sizes-500x500.gif
Стикери на “БиоФест” - 200 бр. / size: 35mm circle / E https://4.imimg.com/data4/VI/RR/MY-8525316/various-sticker-sizes-500x500.gif
Грамоти за участниците в конкурса (броят ще бъде установен след изтичане на срока за предаване на рисунки)

+ Вода за участници в Биофест и Кариерни дни - 150 бр. х 0,5 л

Партньори на проекта:

Биологически факултет на СУ - относно осигурените материали и екипи, описани в "Необходими ресурси" Студентски съвет при СУ (потенциален)

Файлове: