Описание на проекта

Описание на проекта:

„Изобретателски маратон“ е състезание от тип хакатон с продължителност 48 часа, което се провежда за втора поредна година във Физическия факултет с амбицията да стане традиционно. По време на него, участници, разпределени в отбори, се състезават в създаването на прототипи или завършени реализации на устройства, съобразени с темата на състезанието. Изобретателският маратон завършва с кратка презентация и демонстрация на разработените от участниците проекти пред жури и публика.
В маратона могат да вземат участие до 10 отбора (един отбор включва между 2 и 4 съотборници).

Цели на проекта:

1. Да мотивира студентите и учениците да се занимават с приложна физика.
2. Развитие на креативността и работата в екип на участниците в Хакатона.
3. Популяризиране на новите технологии сред студентите и учениците.
4. Популяризиране на Физически факултет пред потенциални кандидат-студенти.
5. Създаване на връзки с технологични компании.

Задачи на проекта:

1. Актуализиране на регламента и правилата за участие – завършена.
2. Изготвяне на рекламни и информационни материали – сайт, страница във facebook, плакат.
3. Популяризиране на проекта сред студентите и учениците.
4. Организиране на информационни срещи свързани с "Изобретателския маратон".
5. Предварителен подбор на база подадените от участниците проекти по време на регистрацията.
6. Осигуряване на ментори за одобрените отбори.
7. Закупуване на необходимите материали за провеждането на "Изобретателския маратон", вкл. заявените от участниците части за проектите.
8. Осигуряване на медийно отразяване на събитието.
9. Организиране на провеждането на състезателните дни, защитите на проектите и награждаването.

Целева група:

Студенти от Физическия факултет при Софийския университет.
Ученици от 9 до 11 клас (ученици от 12 клас също могат да участват, но периодът на провеждане на хакатона е непосредствено преди матурите).
Студенти от други факултети на СУ, както и от други университети.

График на проекта:

от 6 март до 4 април – Регистрация на идеите и отборите
14 март 17:00 – Първа информационна среща между организатори и желаещи за участие, brainstorming сесии за намиране на идеи
29 април 17:00 – Втора информационна среща между организатори и желаещи за участие, brainstorming сесии за намиране на идеи
15 април – Изготвяне и публикуване на окончателен списък с отбори и теми и определяне на менторите
до 22 април – Заявяване на нужните за реализирането на проектите материали и апаратура от страна на отборите
17-18 май – Провеждане на маратона
19 май 12:30 – Представяне на разработените проекти пред жури

Необходими ресурси:

Материали за провеждане на Изобретателския маратон (ел. мотори, Arduino-та и други, в зависимост от заявените от участниците необходими материали) - до 200 лв. на отбор – осигурени от други партньори.
Обща апаратура, инструменти, консумативи (поялници, мултицети, осцилоскопи, 3D принтер) – осигурени от Физически факултет.

Храна и напитки – зависи колко отбора ще се запишат. Максимален брой: 10 отбора x 4 души = 40 участници. Организатори, доброволци и ментори – макс. 10 души. Общо: макс 50 души.
4 броя Кетъринг за 50 души за 17 май (обед и вечер) и 18 май (обед и вечер), включващ:
Сандвичи
Пици
Плата/хапки

100 бр. Бутилки вода от 1.5 л
24 бр. безалкохолни 2 л
Кутия разтворимо кафе
Чай на пакетчета
150 бр. кръгли стикера с логото на маратона, диаметър 3-5 см
70 бр. Баджове
Грамоти и сертификати за участие
70 бр. Тениски
200 бр. Еднократни пластмасови чашки, подходящи за горещи напитки

Човешки ресурс:
Организатори – представители на ФзФ, VMware.
Жури 5-7 души, включващо представители на физически факултет, представители от училища/университети с отбори, участващи в състезанието и партньорите. Възможно е да се включи представител на СС.
Доброволци – ще търсим студенти и докторанти от ФзФ за доброволци, помагащи с организацията по време на състезанието.

Финансово описание на проекта:

Храна и напитки – зависи колко отбора ще се запишат и от колко души ще се състоят тези отбори. Максимален брой: 10 отбора x 4 души = 40 участници. Организатори, доброволци и ментори – макс. 10 души (менторите няма да са през цялото време на събитието). Общо: макс 50 души.
Нямаме оферта от фирма за кетъринг, така че цените са ориентировъчни (гледали сме офертите, които са получили други подобни проекти и ценовите оферти, посочени в договорите по ЗОП)

Кетъринг за 50 души за 17 май (обяд и вечеря) и 18 май (обяд и вечеря), включващ:
Сандвичи: 200 бр, 2.30 лв/бр, 460 лв.
Пици: 20 бр, 18 лв/бр, 360 лв.
Плата/хапки: 8 бр, 36 лв / бр, 288 лв.

Бутилки вода от 1.5 л 100 бр, 1 лв/бр, 100 лв.
(или диспенсер, 8 бутилки, 12 лв / бр, 96 лв)
Безалкохолни 2 л, 24 бр, 2,5 лв/бр, 60 лв.
Кутия разтворимо кафе 1 бр, 6 лв.
Чай на пакетчета, кутия, 4 бр, 2 лв /бр, 8 лв.

Общо за храна и напитки: 1400 лв.

Кръгли стикери с логото на маратона, диаметър 3-5 см 150 бр, 0,40 лв/бр, 60 лв.
Баджове 70 бр, 1,50 лв/бр, 105 лв.
Грамоти (по 4 за първите три отбора + сертификати за участие за всеки + сертификати за менторство) – общо до 72 бр, 1 лв/бр, 72 лв.
Тениски сини – до 40 бр. за участници + до 10 бр. за ментори + до 20 броя за организатори, жури и доброволци – общо 70 бр, 10лв/бр, 700лв.
Еднократни пластмасови чашки, подходящи за горещи напитки - 200 бр, 0,10 лв/бр, 20 лв.

Таван общо: до 2500 лв.

Партньори на проекта:

VMware България – осигурява 2000 лв финансиране за необходимите материали за джаджите, както и ментори за проектите. Физически факултет – осигурява част от финансирането, място за провеждане и необходимата апаратура, ментори за проектите и представители на журито. Магазин Роботев – Осигурява отсъпка от цените в магазина (при миналогодишното издание най-голямата поръчка бе направена от този магазин) и поне една награда.