Описание на проекта

Описание на проекта:

Официалният футболен турнир на СУ „Св. Климент Охридски“ – Su Football Cup 2018 е аматьорски турнир по минифутбол представляващ най-мащабното спортно събитие в Университета и едно от най-мащабните студентски спортни събития в страната. В него участие ще вземат над 500 студенти от всички факултети. Максималният брои отбори за надпреварата е 32.
Повече информация може да откриете на сайта на турнира sufootballcup.com или на фейсбук страницата www.facebook.com/SUFootballCup

Цели на проекта:

1. Насърчава и разширява възможностите на студентите за социално развитие и приобщаване помежду им.
2. Развива спортната култура на студентите и промотира спортния дух между тях.
3. Изгражда взаимотношения между студентите както на терена, така и извън него.
4. Мотивира студентите да развиват спортни дейности в университета.
5. Изгражда връзки на студентите с бизнеса.
6. Утвърждава и издига авторитета на университета, пред студенти и преподаватели, неправителсвени организации и фирми, медии и партньори.
7. Утвърждава като традиция турнира в университета, като изгражда неговото лице и бранд.
8. Изгражда партньорства с фирми и организации, които споделят мисията, каузата и ценностите на турнира.
9. Насърчаване на доброволческата дейност в спорта.
10. Предоставя възможност на студентите да се забавляват.
11. Организира различни мероприятия и събития, по време или след турнира, които да помогнат за постигането на гореспоменатите цели.

Задачи на проекта:

1. Организиране
1.1 Събиране на екип
1.2 Оформяне на концепция
1.4 Осигуряване на бюджет
1.5 Подготовка на уебсайт
2.Разпространение
2.1 Разпространение сред студенти
2.2 Разпространение сред организации и институции
3.Провеждане
3.1 Подготовка и провеждане на технически конференции
3.2 Изготвяне на графици за провеждане
3.3 Запазване на игрища
3.4 Осигуряване на съдии
3.5 Осигуряване на делегати
3.6 Администрация

Целева група:

Целева група на проекта са всички студенти, които имат студентски права и преподаватели на СУ „Климент Охридски“, имащи желание да се включат във студентски турнир по минифутбол.

График на проекта:

31.03.2018г. – Кръг 1
01.04.2018г. – Кръг 2
14.04.2018г. – Кръг 3
15.04.2018г. – 1/8 финали
21.04.2018г. – ¼, ½, финали

Необходими ресурси:

Необходими са финансови ресурси на обща стойност 2690лв.

Финансово описание на проекта:

Необходими средства, за които се кандидатства:
1. Наем на футболни игрища – 70 часа х 25лв. = 1750лв.
2. Медицинско лице – 30 часа х 10лв. = 300лв.
3. Съдии – 64 мача х 10лв. = 640лв.
Общо: 2690лв.

Партньори на проекта:

1. SU Football Cup Alumni 2. Футболни терени “Мир и Дружба” 3. Фирми и организации