Описание на проекта

Описание на проекта:

Всяка година хиляди студенти водят записки на хартиени носители (тетрадки, хвърчащи листа и други). Това представлява своеобразно разхищение на хартия, което води до изсичане на десетки декари гори. Това може да доведе до еко катастрофа, ако не успеем да прекъснем тази порочна практика.

Ежедневно се спекулира с темата, относно екологията и по-точно рециклирането на хартия, но действията, които се предприемат не водят до желания ефект, тъй като са изпълнени с популистични подбуди.

Нашата идея е тази негативна практика да се превърне в една еко кампания, в която могат да се включат не само студентите, но и техните преподаватели, администрацията, както и всеки желаещ. Проектът се състои в събиране и рециклиране на използваната и ненужна хартия. Получените от рециклирането средства ще бъдат дарени под различна форма за благотворителни каузи.

Кампанията по събиране на хартия ще се провежда 2 пъти в годината, като след нейното провеждане ще се избира благотворителна инициатива от СС, както и формата, под която ще бъдат дарени.

Надяваме се този проект да мотивира и други наши съмишленици и в последствие да се разрастне на национално ниво.

Цели на проекта:

- Опазване на околната среда.
- Намаляване на изсичането на гори с цел производство на хартия.
- Провеждане на благотворителни кампании.
- Развиване на чувството за отговорност в обществото, в частност студентите.
- Придобиване на популярност.

Задачи на проекта:

- Закупуване на контейнери за събиране на хартия.
- Поставяне на контейнер във всеки факултет и всеки блок на СУ в студентски град.
- Намиране на фирма, която да изкупи и извози хартията от факултетите.
- Намиране на благотворителни цели и избирането на конкретна такава по описания по-горе начин.
- Популяризиране на проекта чрез осъществяване на връзка с медии и еко организации.
- Създаване на Фейсбук страница, в която да се съобщава за развитието на дейността ни.
- Помагане на възможно най-много хора в нужда.

Целева група:

- Студентите на СУ;
- Преподаватели в СУ;
- Администрацията и обслужващия персонал на СУ;
- Всеки друг желаещ;

График на проекта:

Хартия ще се събира 2 пъти в годината- в края на всяка една от сесиите:
- зимна сесия: февруари-април
- лятна сесия: септември-ноември

Периодично извозване на хартията, по време на активната кампания.

Необходими ресурси:

- Необходими са 35 контейнера, специализирани за събиране на хартията.
- Сключване на договор с фирма за извозване и изкупуване на хартия.

Финансово описание на проекта:

35 броя контейнера за хартия(приблизително 100 лв за брой), http://ecologica.bg/onteynerza-prazni-toner-kaseti-hartiya-opakovki-p-10409.html

Партньори на проекта: