Описание на проекта

Описание на проекта:

Посещение на конференция - Leap summit 2018 Zagreb. Кандидатствах и ме одобриха за безплатен вход за коференцията.

Цели на проекта:

Leap summit е 3 дни - от 15 до 17 март. Конференцията събира лидери в тяхната област,които говорят за пътя на своя успех и засягат конкретни теми от бизнес средата.

Задачи на проекта:

Да мотивира хората по света, да ги запознае с инвациите, с евентуални бъдещи работодатели или партньори. Конференцията събира различни хора, които учат заедно и решават някои от най - наболелите въпроси в света на иновациите, предприемачеството и развитието на кариера.

Целева група:

Целева група са всички мотивирани, стартиращи или успели в своето направление хора.

График на проекта:

Пълнията график не е обявен все още. Но конференцията е 15 - 17.03.2018г. като и през трите дни ще чуем над 30 човека - успешни, ръководещи собствен бизнес, лидери в своята сфера.

Необходими ресурси:

Необходим е единствено финансов ресурс.

Финансово описание на проекта:

Транспортни разходи, разходи за настаняване и хранене.

Партньори на проекта: